Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0630

2005/630/EÜ: Komisjoni otsus, 26. august 2005, tasuta õigusabi taotluste edastamise vormi kehtestamise kohta vastavalt nõukogu direktiivile 2003/8/EÜ

OJ L 225, 31.8.2005, p. 23–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 310–314 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 181 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 181 - 185
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 108 - 112

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/630/oj

31.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 225/23


KOMISJONI OTSUS,

26. august 2005,

tasuta õigusabi taotluste edastamise vormi kehtestamise kohta vastavalt nõukogu direktiivile 2003/8/EÜ

(2005/630/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/8/EÜ (millega parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad), (1) eriti selle artikli 16 lõiget 1,

pärast konsulteerimist direktiivi 2003/8/EÜ artikli 17 kohaselt asutatud komiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2004/844/EÜ (2) kehtestati direktiivile 2003/8/EÜ vastav tasuta õigusabi taotluse tüüpvorm.

(2)

Vastavalt direktiivile 2003/8/EÜ peaks komisjon samuti kehtestama tüüpvormi, et lihtsustada tasuta õigusabi taotluste edastamist liikmesriikide kohtuorganite vahel.

(3)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei ole Taani osalenud direktiivi 2003/8/EÜ vastuvõtmisel ning seetõttu ei ole see tema jaoks siduv ja ta ei pea seda jõustama,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Käesoleva otsuse lisas esitatud tasuta õigusabi taotluste edastamise tüüpvorm on vastu võetud.

Brüssel, 26. august 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Franco FRATTINI


(1)  EÜT L 26, 31.1.2003, lk 41.

(2)  ELT L 365, 10.12.2004, lk 27.


LISA

TÜÜPVORM

Image

Image

Image

Image


Top