Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0844

2004/844/EÜ: Komisjoni otsus, 9. november 2004, millega kehtestatakse õigusabitaotluse vorm, mis on sätestatud nõukogu direktiivis 2003/8/EÜ, millega parandatakse õigusabi kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4285 all)

OJ L 365, 10.12.2004, p. 27–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 87–94 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 82 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 82 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 11 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/844/oj

10.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/27


KOMISJONI OTSUS,

9. november 2004,

millega kehtestatakse õigusabitaotluse vorm, mis on sätestatud nõukogu direktiivis 2003/8/EÜ, millega parandatakse õigusabi kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 4285 all)

(2004/844/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/8/EÜ, millega parandatakse õigusabi kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 1,

pärast konsulteerimist direktiivi 2003/8/EÜ artikli 17 lõikes 1 sätestatud nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2003/8/EÜ artikli 16 lõikes 1 nähakse ette, et komisjon kehtestab õigusabitaotluste ja nende edastamise standardvormi.

(2)

Õigusabitaotluste liikmesriikide kohtuasutuste vahelise edastamise standardvorm on kehtestatud komisjoni otsusega K(2003) 1829. (2)

(3)

Õigusabitaotluse standardvorm tuleb vastavalt direktiivi 2003/8/EÜ artikli 16 lõike 2 teisele lõigule kehtestada hiljemalt 30. novembriks 2004. Seega tuleb nimetatud vorm kehtestada käesoleva otsusega.

(4)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklitega 1 ja 2 ei ole Taani, kelle suhtes direktiiv 2003/8/EÜ ei ole siduv, kohustatud käesoleva otsuse sätteid kohaldama ning käesolev otsus ei ole Taani suhtes siduv,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivis 2003/8/EÜ sätestatud õigusabitaotluse standardvorm kehtestatakse lisas näidatud kujul.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. november 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

António VITORINO


(1)  EÜT L 26, 31.1.2003, lk 41.

(2)  Otsus Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top