Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0832

2004/832/EÜ: Komisjoni otsus, 3. detsember 2004, millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks Vosges’i põhjaosas Prantsusmaal (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4538 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 359, 4.12.2004, p. 62–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2013; kehtetuks tunnistatud 32013D0164

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/832/oj

4.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 359/62


KOMISJONI OTSUS,

3. detsember 2004,

millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks Vosges’i põhjaosas Prantsusmaal

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 4538 all)

(Ainult prantsuskeelne versioon on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/832/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade katku tõrjeks, (1) eriti artikli 16 lõike 1 teist lõiku ja artikli 20 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

2002. aastal kinnitati sigade katku esinemine Prantsusmaal Moselle’i ja Meurthe-et-Moselle’i departemangude metssigadel. Sel ajal esines haigust ainult Moselle’i põhjaosas Thionville’i piirkonnas. Nimetatud piirkonnas on haigus praegu täielikult kontrolli all.

(2)

Komisjoni otsusega 2002/626/EÜ (2) on heaks kiidetud Prantsusmaa esitatud kava sigade katku likvideerimiseks Moselle’i ja Meurthe-et-Moselle’i metssigadel.

(3)

Prantsusmaa on käivitanud ka intensiivse seireprogrammi metssigadel esineva sigade katku uurimiseks Belgia, Saksamaa ja Luksemburgiga piirnevates Ardennes’i, Meurthe-et-Moselle’i, Moselle’i ja Bas Rhini departemangudes. Programm alles kestab.

(4)

Sigade katku esinemist on hiljem kinnitatud ka Bas-Rhini metssigadel ja see on levinud Moselle’i kirdepiirkonda Vosges’i põhjaossa. On kindlaks tehtud, et uue epideemia põhjustas teine viirusetüvi ja epideemia tekkis teisiti kui Thionville’i piirkonnas esinenud epideemia.

(5)

Seoses sellega on Prantsusmaa esitanud kava sigade katku likvideerimiseks Vosges’i põhjaosa metssigadel. Lisaks sellele kavatseb see liikmesriik korraldada nimetatud piirkonnas metssigade vaktsineerimise ja on heakskiitmiseks esitanud erakorralise vaktsineerimise kava.

(6)

Prantsusmaa ametiasutused on andnud loa kasutada metssigade immuniseerimiseks sigade katku nõrgestatud elusvaktsiini (C-tüvi), mida manustatakse sööda abil.

(7)

Prantsusmaa esitatud kavad Vosges’i põhjaosa metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja nende metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks on läbi vaadatud ja vastavad direktiivile 2001/89/EÜ.

(8)

Läbipaistvuse huvides on vaja käesolevas otsuses sätestada geograafilised piirkonnad, kus haiguse likvideerimise ja erakorralise vaktsineerimise kavasid rakendatakse.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks Prantsusmaa esitatud kava metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks lisa punktis 1 sätestatud piirkonnas.

Artikkel 2

Kiidetakse heaks Prantsusmaa esitatud kava metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks lisa punktis 2 sätestatud piirkonnas.

Artikkel 3

Prantsusmaa võtab viivitamata käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed ning avaldab need. Prantsusmaa teatab sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud Prantsuse Vabariigile.

Brüssel, 3. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5. Direktiivi on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 200, 30.7.2002, lk 37.


LISA

1.   Piirkonnad, kus rakendatakse likvideerimiskava

A.   Nakatunud tsoon

Bas-Rhini ja Moselle’i departemangude territoorium, mis asub: Saksamaa piiri (Wissembourg) ja Soultz sous forêts vahelisest teest D 264 lääne pool; Soultz sous forêts ja Reichshoffeni vahelisest teest D 28 põhja pool (kogu Reichshoffeni haldusüksuse territoorium); Reichshoffeni ja Bitche vahelisest teest D 62 ida pool ning Bitche ja Saksamaa piiri (Ohrenthal) vahelisest teest D 35 ida pool; Ohrenthali ja Wissembourgi vahele jäävast Saksamaa piirist lõuna pool ning 5–10 km laiune ala, mis ümbritseb tsooni, kus tehakse vaktsineerimine.

B.   Järelevalve tsoon

Bas-Rhini ja Moselle’i departemangude territoorium, mis asub Strasbourg’i ja Herbitzheimi vahelisest kiirteest A4 põhja pool ning Houillères’i kanalist ja Herbitzheimi ja Sarreguimemines’i vahelisest Sarre’i jõe lõigust ida pool.

2.   Piirkonnad, kus rakendatakse erakorralise vaktsineerimise kava:

Bas-Rhini ja Moselle’i departemangude territoorium, mis asub: Saksamaa piiri (Wissembourg) ja Soultz sous forêts vahelisest teest D 264 lääne pool; Soultz sous forêts ja Reichshoffeni vahelisest teest D 28 põhja pool (kogu Reichshoffeni haldusüksuse territoorium); Reichshoffeni ja Bitche vahelisest teest D 62 ida pool ning Bitche ja Saksamaa piiri (Ohrenthal) vahelisest teest D 35 ida pool; Ohrenthali ja Wissembourgi vahele jäävast Saksamaa piirist lõuna pool ning 5–10 km laiune ala, mis ümbritseb seda tsooni.


Top