EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0012

Komisjoni otsus, 10. jaanuar 2003, millega muudetakse Ameerika Ühendriikide ja Šveitsi osas otsust 92/452/EMÜ, millega kehtestatakse kolmandate riikide heakskiidetud embrüokogumisrühmade ja embrüotoomisrühmade nimekirjad veiste embrüote ekspordiks ühendusse (teatavaks tehtud numbri K(2002) 5560 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 7, 11.1.2003, p. 84–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 28 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 28 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2008; mõjud tunnistatud kehtetuks 32008D0155

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/12(1)/oj

32003D0012Euroopa Liidu Teataja L 007 , 11/01/2003 Lk 0084 - 0085


Komisjoni otsus,

10. jaanuar 2003,

millega muudetakse Ameerika Ühendriikide ja Šveitsi osas otsust 92/452/EMÜ, millega kehtestatakse kolmandate riikide heakskiidetud embrüokogumisrühmade ja embrüotoomisrühmade nimekirjad veiste embrüote ekspordiks ühendusse

(teatavaks tehtud numbri K(2002) 5560 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2003/12/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. septembri 1989. aasta direktiivi 89/556/EMÜ loomatervishoiu nõuete kohta, millega reguleeritakse koduveiste embrüote ühendusesisest kaubandust ja kolmandatest riikidest importimist,EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1 viimati muudetud komisjoni otsusega 94/113/EÜ,EÜT L 53, 24.2.1994, lk 23 eelkõige selle artiklit 8,

ning arvestades järgmist:

(1) Ameerika Ühendriikide ja Šveitsi pädevad veterinaarteenistused on edastanud taotluse, milles palutakse muuta komisjoni otsusega 92/452/EMÜ EÜT L 250, 29.8.1992, lk 40. (viimati muudetud otsusega 2002/637/EÜ EÜT L 206, 3.8.2002, lk 29) kehtestatud nimekirja, mis hõlmab kõnealuse riigi territooriumil ametlikult heakskiidetud rühmi koduveiste embrüote ühendusse eksportimiseks.

(2) Asjaomaste riikide pädevad veterinaarteenistused on komisjonile esitanud tagatised selle kohta, et direktiivi 89/556/EMÜ artiklis 8 sätestatud nõuded on täidetud, ning nad on asjaomased kogumisrühmad ühendusse eksportimiseks ametlikult heaks kiitnud.

(3) Seepärast tuleks otsust 92/452/EMÜ vastavalt muuta.

(4) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 92/452/EMÜ lisas:

1) Ameerika Ühendriikide rühma nr 96ID083 käsitlev rida jäetakse välja;

2) Ameerika Ühendriikide rühma nr 01WI098 käsitlev rida asendatakse järgmisega:

"US | | 01WI098 | | Dairyland Veterinary Practice 370 Flower Court Platterville, WI 53818 | Dr Leah Penza" |

3) lisatakse järgmine Ameerika Ühendriikide rühmasid käsitlev rida:

"US | | 02ID106 | | Western Genetics, Inc. 2875 E 3000 N Sugar City, ID 83448 | Dr Galen B. Lusk" |

4) lisatakse järgmine Šveitsi rühmasid käsitlev rida:

"CH | | CH-ET-1133 | | Embryotransfer Pokorny Murtenstrasse 22 CH-3177 Laupen | Dr Eli Schipper Dr Norbert Stäuber" |

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 31. jaanuarist 2003.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. jaanuar 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

--------------------------------------------------

Top