Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0542

Council Common Position of 16 July 2001 concerning a visa ban against extremists in FYROM

OJ L 194, 18.7.2001, p. 55–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2004; kehtetuks tunnistatud 32004E0133

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/542/oj

32001E0542Official Journal L 194 , 18/07/2001 P. 0055 - 0055


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT,

16. juuli 2001,

mis käsitleb viisakeeldu endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ekstremistidele

(2001/542/ÜVJP)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu väljendas 11. juuni 2001. aasta otsustes kasvavat muret julgeolekuolukorra tõsise halvenemise pärast endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis ja mõistis hukka albaanlastest ekstremistide kestva terroritegevuse.

(2) 25. juuni 2001. aasta otsustes mõistis nõukogu jätkuvalt hukka mis tahes terrorismi Lääne-Balkani piirkonnas ja teatas, et on endiselt kohustatud takistama sellisel tegevusel kahjustada demokraatlikke protsesse, kasutades selleks muu hulgas selliseid piiravaid meetmeid nagu näiteks viisakeeld ekstremistidele.

(3) Viisasid ei anta ekstremistidele, kes ohustavad rahu ja stabiilsust endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(4) Euroopa Liit on seisukohal, et Euroopa Liiduga assotsieerunud Kesk- ja Ida-Euroopa riikide, Küprose, Malta ja Türgi ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvate EFTA riikide ühinemine käesoleva ühise seisukohaga on oluline, et selle mõju oleks võimalikult suur,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

1. Viisasid ei anta ekstremistidele, kes ohustavad rahu ja stabiilsust endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

2. Lõike 1 kohaldamisalasse kuuluvate isikute nimekiri koostatakse ja seda ajakohastatakse kõrge esindaja soovituste alusel vastuvõetava nõukogu rakendusotsusega.

Artikkel 2

Eesistujariik teeb Euroopa Liiduga assotsieerunud Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele, Küprosele, Maltale ja Türgile ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvatele EFTA riikidele ettepaneku ühineda käesoleva ühise seisukohaga, et viisakeelu mõju oleks võimalikult suur.

Artikkel 3

Käesolevat ühist seisukohta vaadatakse jooksvalt läbi.

Artikkel 4

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 5

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas.

Brüssel, 16. juuli 2001

Nõukogu nimel

eesistuja

L. Michel

Top