Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1065

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1065/97, 12. juuni 1997, millega täiendatakse määruse (EÜ) nr 1107/96 (geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta nõukogu määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 17 sätestatud korras) lisaEMPs kohaldatav tekst

OJ L 156, 13.6.1997, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 218 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 218 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 56 - 57

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1065/oj

31997R1065Official Journal L 156 , 13/06/1997 P. 0005 - 0006


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1065/97,

12. juuni 1997,

millega täiendatakse määruse (EÜ) nr 1107/96 (geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta nõukogu määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 17 sätestatud korras) lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2081/92 põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta,1 muudetud määrusega (EÜ) nr 535/97,2 eriti selle artikli 17 lõiget 2,

ning arvestades, et:

liikmesriikide poolt määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 17 alusel teatatud teatavate nimede puhul on nõutud lisateavet, et tagada nimede vastavus kõnealuse määruse artiklitele 2 ja 4; lisateave näitab, et kõnealused nimed vastavad kõnealustele artiklitele; seepärast tuleks kõnealused nimed registreerida ja lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 1107/963 (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 123/974) lisasse;

kolme uue liikmesriigi ühinemise järel peab määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikliga 17 ettenähtud kuuekuuline ajavahemik algama nende riikide ühinemiskuupäeval; mõned kõnealuste liikmesriikide teatatud nimed vastavad kõnealuse määruse artiklitele 2 ja 4 ning seepärast tuleks need registreerida;

nimetus "Speck dell'Alto Adige" puudutab piiri peal asuvat kakskeelset geograafilist piirkonda; kuna sellisel juhul kohaldatakse artikli 5 lõiget 5, on asjaomased liikmesriigid pidanud läbirääkimisi ja jõudnud kokkuleppele; kuna nimi on itaalia keeles juba registreeritud, tuleks see registreerida ka saksa keeles;

käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimed lisatakse määruse (EÜ) nr 1107/96 lisasse.

Artikkel 2

Nimi "Speck dell'Alto Adige" registreeritakse saksa keeles nimena "Südtiroler Markenspeck" või "Südtiroler Speck".

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuni 1997

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER

LISA

A. EÜ ASUTAMISLEPINGU II LISAS LOETLETUD JA INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD TOOTED

Lihatooted

ITAALIA

"- Prosciutto di Norcia (KGT)"

AUSTRIA

"- Tiroler Speck (KGT)"

Juust

AUSTRIA

"- Tiroler Bergkäse (KPN)

- Vorarlberger Alpkäse (KPN)

- Vorarlberger Bergkäse (KPN)"

MADALMAAD

"- Boeren-Leidse met sleutels (KPN)5"

Muud loomsed saadused (munad, mesi, piimasaadused (v.a või) jne)

PRANTSUSMAA

"- Miel de Sapin des Vosges (KPN)"

Oliiviõli

KREEKA

"- (Kalamata) (KPN)

- (Kolymvari Hanion Kritis) (KPN)6 7"

ITAALIA

"- Bruzio (KPN)

- Cilento (KPN)

- Colline Salernitane (KPN)

- Penisola Sorrentina (KPN)"

Puuvili, köögivili ja teravili

KREEKA

"- õunad

(Mila Delicious Pilafa de Tripoli) (KPN)"

FRANCE

"- Lentille verte du Puy (KPN)"

ITAALIA

"- Lenticchia di Castelluccio di Norcia (KGT)"

AUSTRIA

"- Waldviertler Graumohn (KPN)".

1 EÜT L 208, 24.7.1992, lk 1.

2 EÜT L 83, 25.3.1997, lk 3.

3 EÜT L 148, 21.6.1996, lk 1.

4 EÜT L 22, 24.1.1997, lk 19.

5 Nimele "Leidse" ei taotleta kaitset.

6 Nimele "" ei taotleta kaitset.

7 Nimele "" ei taotleta kaitset.

Top