EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0030

Nõukogu direktiiv 96/30/EÜ, 13. mai 1996, direktiivi 94/80/EÜ muutmise kohta, millega kehtestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust valida ja kandideerida liikmesriigi kohalikel valimistel

OJ L 122, 22.5.1996, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 175 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 175 - 175
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 60 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/30/oj

31996L0030Euroopa Liidu Teataja L 122 , 22/05/1996 Lk 0014 - 0014


Nõukogu direktiiv 96/30/EÜ,

13. mai 1996,

direktiivi 94/80/EÜ muutmise kohta, millega kehtestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust valida ja kandideerida liikmesriigi kohalikel valimistel

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 8b lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [2]

ning arvestades, et:

nõukogu 19. detsembri 1994. aasta direktiivi 94/80/EÜ (millega kehtestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust valida ja kandideerida liikmesriigi kohalikel valimistel) [3] lisas loetletakse iga liikmesriigi põhilised omavalitsusüksused;

vastavalt Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktile tuleks direktiivi 94/80/EÜ lisa muuta, et lisada viide nende kolme riigi põhilistele omavalitsusüksustele;

vastavalt nimetatud riikide ühinemisaktile kohaldatakse direktiivi 94/80/EÜ Ahvenamaa suhtes, kus kohalikel valimistel valimise ja kandideerimise õiguse kasutamiseks kehtib Soome kodanikele, kellel puudub piirkondlik kodakondsus, ning liidu teiste liikmesriikide kodanikele sama elamisperioodi nõue,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

"Austrias:

Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien

Soomes:

kunta, kommun, kommun på Åland

Rootsis:

kommuner, landsting."

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. mai 1996

Nõukogu nimel

eesistuja

S. Agnelli

[1] EÜT C 65, 4.3.1996, lk 201.

[2] Arvamus on esitatud 29. veebruaril 1996 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT L 368, 30.12.1994, lk 38.

--------------------------------------------------

Top