EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2916

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2916/95, 18. detsember 1995, millega muudetakse kodulinnuliha- ja munaturu ühist korraldust ning ovoalbumiini ja laktalbumiini ühist kaubandussüsteemi käsitlevaid määrusi

OJ L 305, 19.12.1995, p. 49–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 329 - 332
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 329 - 332
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 329 - 332
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 329 - 332
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 329 - 332
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 329 - 332
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 329 - 332
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 329 - 332
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 329 - 332
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 008 P. 81 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 008 P. 81 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 19 - 22

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2916/oj

31995R2916Euroopa Liidu Teataja L 305 , 19/12/1995 Lk 0049 - 0052


Komisjoni määrus (EÜ) nr 2916/95,

18. detsember 1995,

millega muudetakse kodulinnuliha- ja munaturu ühist korraldust ning ovoalbumiini ja laktalbumiini ühist kaubandussüsteemi käsitlevaid määrusi

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 5. veebruari 1979. aasta määrust (EMÜ) nr 234/79 põllumajandustoodete ühise tollitariifistiku nomenklatuuri kohandamise korra kohta, [1] muudetud määrusega (EMÜ) nr 3209/89, [2] eriti selle artikli 2 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta, [3] (viimati muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga ja määrusega (EÜ) nr 3290/94 [4]), eriti selle artikli 3 lõiget 2, artikli 5 lõiget 4, artikli 6 lõiget 4 ja artikli 18 lõiget 13,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta [5] (viimati muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga ja määrusega (EÜ) nr 3290/94), eriti selle artikli 5 lõiget 4 ja artikli 8 lõiget 12,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2783/75 ovoalbumiini ja laktalbumiini ühise kaubandussüsteemi kohta [6] (viimati muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga ja määrusega (EÜ) nr 3290/94), eriti selle artikli 2 lõiget 2, artikli 3 lõiget 4 ja artikli 4 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 5. märtsi 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 715/90 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest või ülemeremaadest või -territooriumidelt pärit põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete ja teatavate kaupade suhtes kohaldatava korra kohta [7] (viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 2484/94 [8]), eriti selle artikli 27 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 13. detsembri 1993. aasta määrust nr 3491/93 teatava korra kohta, mida rakendatakse Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Ungari Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa leping) kohaldamise suhtes [9] (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3379/94 [10]), eriti selle artiklit 1,

võttes arvesse nõukogu 13. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3492/93 teatava korra kohta, mida rakendatakse Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Poola Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa leping) kohaldamise suhtes [11] (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3379/94), eriti selle artiklit 1,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3296/94 teatava korra kohta, mida rakendatakse Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Tšehhi Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa leping) kohaldamise suhtes [12] (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3379/94), eriti selle artiklit 1,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3297/94 teatava korra kohta, mida rakendatakse Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Slovaki Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa leping) kohaldamise suhtes [13] (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3379/94), eriti selle artiklit 1,

võttes arvesse nõukogu 15. juuni 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 1601/92 Kanaari saarte heaks teatavate põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate erimeetmete kohta [14] (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2537/95 [15]), eriti selle artikli 3 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 29. märtsi 1994. aasta määrust (EÜ) nr 774/94 kõrgekvaliteedilise veiseliha, samuti sealiha, kodulinnuliha, nisu ja tritiku ning kliide ja muude jääkide suhtes teatavate ühenduse tariifikvootide avamise ja haldamise kohta [16] (viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2198/95 [17]), eriti selle artiklit 1,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3641/93 teatava korra kohta, mida rakendatakse ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ning teiselt poolt Bulgaaria Vabariigi vahel kaubandust ja kaubandust puudutavaid küsimusi käsitleva vahelepingu kohaldamise suhtes [18] (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3379/94), eriti selle artiklit 1,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3642/93 teatava korra kohta, mida rakendatakse ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ning teiselt poolt Rumeenia vahel kaubandust ja kaubandust puudutavaid küsimusi käsitleva vahelepingu kohaldamise suhtes [19] (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3379/94), eriti selle artiklit 1,

võttes arvesse nõukogu 29. mai 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1275/95 teatava korra kohta, mida rakendatakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ning teiselt poolt Eesti Vabariigi vahel vabakaubandust ja kaubandust puudutavaid küsimusi käsitleva lepingu kohaldamise suhtes, [20] eriti selle artiklit 1,

võttes arvesse nõukogu 29. mai 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1276/95 teatava korra kohta, mida rakendatakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ning teiselt poolt Läti Vabariigi vahel vabakaubandust ja kaubandust puudutavaid küsimusi käsitleva lepingu kohaldamise suhtes, [21] eriti selle artiklit 1,

võttes arvesse nõukogu 29. mai 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1277/95 teatava korra kohta, mida rakendatakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ning teiselt poolt Leedu Vabariigi vahel vabakaubandust ja kaubandust puudutavaid küsimusi käsitleva lepingu kohaldamise suhtes, [22] eriti selle artiklit 1,

ning arvestades, et:

komisjoni 10. oktoobri 1995. aasta määrusega (EÜ) nr 2448/95, millega muudetakse nõukogu tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva määruse (EMÜ) nr 2658/87 [23] I lisa, kehtivad alates 1. jaanuarist 1996 CN-koodide 01051910, 01059100, 02073990, 02075010, 02075090 ja 160239 alajaotused ning rubriigid CN-0207 ja CN-3502 sõnastatakse uuesti; teatavad kodulinnuliha- ja munasektorit ning ovoalbumiini ja laktalbumiini ühist kaubandussüsteemi käsitlevad määrused tuleks kohandada kõnealuste muudatustega;

käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. CN-kood 0207 31 asendatakse CN-koodiga 020734; CN-koodid 02073990 ja 020750 asendatakse CN-koodidega 02071391, 02071491, 02072691, 02072791, 02073591, 02073681, 02073685 ja 02073689; kood 160232 lisatakse koodi 160231 järele:

- määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikli 1 lõikes 1,

- komisjoni määruse (EMÜ) nr 109/80 [24] artiklis 1.

2. CN-kood 010512 lisatakse CN-koodi 010519 ette:

- määruse (EMÜ) nr 109/80 artiklis 1,

- nõukogu määruse (EMÜ) nr 2782/75 [25] artikli 1 lõikes 2.

3. CN-kood 160232 lisatakse CN-koodi 160239 ette:

- määruse (EMÜ) nr 715/90 artikli 6 lõikes 2,

- komisjoni määruse (EMÜ) nr 903/90 [26] artiklis 1 ja artikli 3 lõike 1 punktis b.

4. CN-kood 020723 asendatakse CN-koodiga 020733 komisjoni määruse (EMÜ) nr 1729/92 [27] I lisas.

5. Allpool nimetatud määruste lisades antud CN-koodid asendatakse vastavate CN-koodidega kooskõlas vastavustabeliga käesoleva määruse lisas:

- määrus (EMÜ) nr 2771/75,

- komisjoni määrus (EÜ) nr 2699/93, [28]

- komisjoni määrus (EÜ) nr 1431/94, [29]

- komisjoni määrus (EÜ) nr 1559/94, [30]

- komisjoni määrus (EÜ) nr 1474/95, [31]

- komisjoni määrus (EÜ) nr 1484/95, [32]

- komisjoni määrus (EÜ) nr 1866/95. [33]

6. Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2783/75 artikkel 1 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 1

Kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti, kehtestatakse ühise tollitariifistiku tollimaksu määrad järgmiste toodete puhul :

CN-kood | Kirjeldus |

3502 | Albumiinid (k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid vadakuvalkude sisaldusega üle 80 % kuivaine kaalust), albuminaadid ja muud albumiini derivaadid: |

| – Ovoalbumiin: |

ex350211 | – – Kuivatatud: |

35021190 | – – – Muud (inimtoiduks kõlbmatud võisellistena käsitletavad) |

ex350219 | – – Muud: |

35021990 | – – – Muud (inimtoiduks kõlbmatud võisellistena käsitletavad) |

ex350220 | – Laktalbumiin, k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid: |

| – – Muud (inimtoiduks kõlbmatud võisellistena käsitletavad): |

35022091 | – – – Kuivatatud (näit. lehtedena, tahvlitena, helvestena, pulbrina) |

35022099 | – – – Muud" |

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1996.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 1995

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 34, 9.12.1979, lk 2.

[2] EÜT L 312, 27.10.1989, lk 5.

[3] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49.

[4] EÜT L 349, 31.12.1994, lk 105.

[5] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77.

[6] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 104.

[7] EÜT L 84, 30.3.1990, lk 85.

[8] EÜT L 265, 15.10.1994, lk 3.

[9] EÜT L 319, 21.12.1993, lk 1.

[10] EÜT L 366, 31.12.1994, lk 3.

[11] EÜT L 319, 21.12.1993, lk 4.

[12] EÜT L 341, 30.12.1994, lk 14.

[13] EÜT L 341, 30.12.1994, lk 17.

[14] EÜT L 173, 27.6.1992, lk 13.

[15] EÜT L 260, 31.10.1995, lk 10.

[16] EÜT L 91, 8.4.1994, lk 1.

[17] EÜT L 221, 19.9.1995, lk 3.

[18] EÜT L 333, 31.12.1993, lk 16.

[19] EÜT L 333, 31.12.1993, lk 17.

[20] EÜT L 124, 7.6.1995, lk 1.

[21] EÜT L 124, 7.6.1995, lk 2.

[22] EÜT L 124, 7.6.1995, lk 3.

[23] EÜT L 259, 30.10.1995, lk 1.

[24] EÜT L 14, 19.1.1980, lk 14.

[25] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 100.

[26] EÜT L 93, 10.4.1990, lk 20.

[27] EÜT L 179, 1.7.1992, lk 107.

[28] EÜT L 245, 1.10.1993, lk 88.

[29] EÜT L 156, 23.6.1994, lk 9.

[30] EÜT L 166, 1.7.1994, lk 62.

[31] EÜT L 145, 29.6.1995, lk 19.

[32] EÜT L 145, 29.6.1995, lk 47.

[33] EÜT L 179, 29.7.1995, lk 26.

--------------------------------------------------

LISA

VASTAVUSTABEL

CN-koodid 1995 | CN-koodid 1996 | CN-koodid 1995 | CN-koodid 1996 | CN-koodid 1995 | CN-koodid 1996 |

01051910 | 01051200 | 02073935 | 02072630 | 02074241 | 02072750 |

| 01051920 | 02073937 | 02072640 | 02074251 | 02072760 |

01059100 | 01059200 | 02073941 | 02072650 | 02074259 | 02072770 |

| 01059300 | 02073943 | 02072660 | 02074271 | 02072780 |

02071011 | 02071110 | 02073945 | 02072670 | 02074290 | 02072799 |

02071015 | 02071130 | 02073947 | 02072680 | 02074311 | 02073611 |

02071019 | 02071190 | 02073951 | 02072699 | 02074315 | 02073615 |

02071031 | 02072410 | 02073953 | 02073511 | 02074321 | 02073621 |

02071039 | 02072490 | 02073955 | 02073515 | 02074323 | 02073623 |

02071051 | 02073211 | 02073957 | 02073521 | 02074325 | 02073625 |

02071055 | 02073215 | 02073961 | 02073523 | 02074331 | 02073631 |

02071059 | 02073219 | 02073963 | 02073525 | 02074341 | 02073641 |

02071071 | 02073251 | 02073965 | 02073531 | 02074351 | 02073651 |

02071079 | 02073259 | 02073967 | 02073541 | 02074353 | 02073653 |

02071090 | 02073290 | 02073971 | 02073551 | 02074361 | 02073661 |

02072110 | 02071210 | 02073973 | 02073553 | 02074363 | 02073663 |

02072190 | 02071290 | 02073975 | 02073561 | 02074371 | 02073671 |

02072210 | 02072510 | 02073977 | 02073563 | 02074381 | 02073679 |

02072290 | 02072590 | 02073981 | 02073571 | 02074390 | 02073690 |

02072311 | 02073311 | 02073983 | 02073579 | 02075010 | 02073681 |

02072319 | 02073319 | 02073985 | 02073599 | | 02073685 |

02072351 | 02073351 | 02073990 | 02071391 | 02075090 | 02071491 |

02072359 | 02073359 | | 02072691 | | 02072791 |

02072390 | 02073390 | | 02073591 | | 02073689 |

02073110 | 02073410 | 02074110 | 02071410 | 16023911 | 16023211 |

02073190 | 02073490 | 02074111 | 02071420 | | 16023921 |

02073911 | 02071310 | 02074121 | 02071430 | 16023919 | 16022319 |

02073913 | 02071320 | 02074131 | 02071440 | | 16023929 |

02073915 | 02071330 | 02074141 | 02071450 | 16023930 | 16033230 |

02073917 | 02071340 | 02074151 | 02071460 | | 16023980 |

02073921 | 02071350 | 02074171 | 02071470 | 16023990 | 16023290 |

02073923 | 02071360 | 02074190 | 02071499 | | 16023980 |

02073925 | 02071370 | 02074210 | 02072710 | 35021091 | 35021190 |

02073927 | 02071399 | 02074211 | 02072720 | 35021099 | 35021990 |

02073931 | 02072610 | 02074221 | 02072730 | 35029051 | 35022091 |

02073933 | 02072620 | 02074231 | 02072740 | 35029059 | 35022099 |

--------------------------------------------------

Top