EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2913R(13)

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 302 z dnia 19 października 1992 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 4, s. 307)

Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 021 P. 65 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2913/corrigendum/2004-05-01/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

01/ 21

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

65


31992R2913R(13)


L 302/1

DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 302 z dnia 19 października 1992 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 4, s. 307)

1.

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast:

„do obrotu”,

powinno być:

„do swobodnego obrotu”.

2.

Strona 311, art. 9 ust. 1:

zamiast:

„(…) jeden lub kilka warunków wymaganych dla jej wydania nie zostało spełnionych.”,

powinno być:

„(…) jeden lub kilka warunków wymaganych do jej wydania nie zostało spełnionych lub nie są już spełniane.”.

3.

Strona 324, art. 78 ust. 1:

zamiast:

„(…) dokonać sprostowania zgłoszenia”,

powinno być:

„(…) dokonać kontroli zgłoszenia”.

4.

Strona 324, art. 79 akapit drugi:

zamiast:

„(…) zastosowania opłat prawnie należnych.”,

powinno być:

„(…) zastosowania należności prawnie należnych.”.

5.

Strona 326, art. 89 ust. 1:

zamiast:

„(…) otrzymają inne dopuszczone przeznaczenie celne.”,

powinno być:

„(…) otrzymają nowe dopuszczalne przeznaczenie celne.”.

6.

Strona 327, art. 96 ust. 2:

zamiast:

„Nie naruszając (…) obowiązków podstawowego zobowiązanego (…)”,

powinno być:

„Nie naruszając (…) obowiązków głównego zobowiązanego (…)”.

7.

Strona 332, art. 126:

zamiast:

„Do systemu ceł zwrotnych nie mają zastosowania art. 115 ust. 1 lit. b) oraz art. 120 ust. 3 i 5 i art. 121, art. 122 lit. a) akapit drugi i lit. c) oraz art. 129.”,

powinno być:

„Do systemu ceł zwrotnych nie mają zastosowania art. 115 ust. 1 lit. b), ust. 3 i 5, art. 118 ust. 3, art. 120 i art. 121, art. 122 lit. a) tiret drugie i lit. c) oraz art. 129.”.

8.

Strona 335, art. 146 ust. 1 tiret trzecie:

zamiast:

„których wywóz wiąże się z udzieleniem zwrotów wywozowych lub innych ulg finansowych stosowanych w ramach wspólnej polityki rolnej.”,

powinno być:

„których wywóz wiąże się z udzieleniem refundacji wywozowych lub którym, z powodu ich wywozu, przysługuje w ramach wspólnej polityki rolnej inna korzyść finansowa niż takie refundacje.”.

9.

Strona 337, art. 154 ust. 1:

zamiast:

„(…) system standardowej wymiany pozwala na zastąpienie towaru przywożonego, zwanego dalej »produktem zamiennym«, produktem kompensacyjnym.”,

powinno być:

„(…) system standardowej wymiany pozwala na zastąpienie produktu kompensacyjnego towarem przywożonym, zwanym dalej »produktem zamiennym«.”.

10.

Strona 338, art. 166 lit. b):

zamiast:

„określone w szczególnych przepisach Wspólnoty towary korzystają, ze względu na ich umieszczenie w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, ze środków stosowanych zwykle przy wywozie towarów.”,

powinno być:

„towary wspólnotowe, którym odrębne przepisy wspólnotowe dają możliwość korzystania, w związku z ich umieszczeniem w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, ze środków zwykle stosowanych przy wywozie tego rodzaju towarów.”.

11.

Strona 344, art. 193 tiret drugie:

zamiast:

„w formie poręczenia.”,

powinno być:

„w formie gwarancji”.

12.

Strona 348, art. 218 ust. 2 akapit pierwszy:

zamiast:

„(…) zwolniony w oczekiwaniu na spełnienie (…)”,

powinno być:

„(…) zwolniony z zastrzeżeniem spełnienia (…)”.

13.

Strona 353, art. 241 akapit pierwszy:

zamiast:

„Dokonanie przez organy celne zwrotu należności celnych przywozowych lub należności wywozowych, jak również odsetek od kredytu lub odsetek za zwłokę, które mogły zostać pobrane przy uiszczaniu tych należności (…)”,

powinno być:

„Dokonanie przez organy celne zwrotu należności przywozowych lub należności wywozowych, jak również odsetek od kredytu lub odsetek za zwłokę, które zostały pobrane przy uiszczaniu tych należności (…)”.

14.

Strona 353, art. 241 akapit drugi:

zamiast:

„(…) w walucie krajowej na krajowym rynku finansowym.”,

powinno być:

„(…) w walucie krajowej lub na krajowym rynku finansowym.”.


Top