Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984D0358

Nõukogu otsus, 28. juuni 1984, naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta

OJ L 188, 16.7.1984, p. 7–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 005 P. 34 - 34
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 005 P. 34 - 34
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 189 - 190
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 189 - 190
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 173 - 174
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 173 - 174
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 173 - 174
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 173 - 174
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 173 - 174
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 173 - 174
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 173 - 174
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 173 - 174
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 173 - 174
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 004 P. 84 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 004 P. 84 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 061 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/358/oj

31984D0358Euroopa Liidu Teataja L 188 , 16/07/1984 Lk 0007 - 0016
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 4 Lk 0189
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 4 Lk 0034
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 4 Lk 0189
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 15 Köide 4 Lk 0034


Nõukogu otsus,

28. juuni 1984,

naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta

(84/358/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 235,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [2]

ning arvestades, et:

kaks esimest Euroopa ühenduste keskkonnaalast tegevusprogrammi [3] rõhutavad ühenduse tähtsust merereostuse vastu võitlemisel üldiselt ning muu hulgas näevad ette ühenduse meetmed transpordi ja laevaliikluse põhjustatud reostuse vastu võitlemiseks; neis programmides täpsustatakse, et merevee kaitsmine on esmatähtis elutähtsa ökoloogilise tasakaalu säilitamiseks;

kolmas ühenduse keskkonnaalane tegevusprogramm, [4] mille üldsuunised Euroopa Ühenduste Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad kiitsid heaks 7. veebruaril 1983, tunnistab eelkõige vajadust Põhjamere keskkonnaprobleemide parema koordineerimispoliitika järele;

nõukogu on 19. mai 1981. aasta otsusega volitanud komisjoni pidama läbirääkimisi Euroopa Majandusühenduse ühinemise üle 9. juunil 1969 sõlmitud naftast tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepinguga;

nõukogu 9. septembri 1983. aasta otsuse kohaselt kirjutati naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitlev koostööleping alla 13. septembril 1983;

ühendusel on vaja lepinguga ühineda, selleks et osaleda teabevahetuses ja ühises uurimistöös ning saavutada sel viisil eespool nimetatud eesmärgid koos liikmesriikidega, ilma et see piiraks nende senist osa 9. juuni 1969. aasta lepingus; tulevaste ühenduse õigusaktide kohaldamist ei piirata;

13. septembri 1983. aasta leping näeb ette teabevahetuse, ühise uurimistegevuse ja koostöö merel; oma olemuse tõttu ei kujuta see endast ühist eeskirja, mida liikmesriikide võimalikud sel alal sõlmitud kokkulepped võiksid mõjutada,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse Euroopa Majandusühenduse nimel heaks naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitlev koostööleping.

Lepingu tekst lisatakse käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja annab lepingu hoiule, nagu on ette nähtud lepingu artiklis 18.

Luxembourg, 28. juuni 1984

Nõukogu nimel

eesistuja

H. Bouchardeau

[1] EÜT C 40, 15.2.1984, lk 5.

[2] EÜT C 127, 14.5.1984, lk 120.

[3] EÜT C 112, 20.12.1973, lk 1 jaEÜT C 139, 13.6.1977, lk 1.

[4] EÜT C 46, 17.2.1983, lk 1.

--------------------------------------------------

Top