EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A1026(01)

Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vaheline kirjavahetuse vormis kokkulepe, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli kehtivusaja pikendamist

OJ L 356, 26.10.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

26.10.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/9


EUROOPA LIIDU JA COOKI SAARTE VALITSUSE VAHELINE KIRJAVAHETUSE VORMIS KOKKULEPE, MILLES KÄSITLETAKSE EUROOPA LIIDU JA COOKI SAARTE VALITSUSE VAHELISE SÄÄSTVA KALAPÜÜGI PARTNERLUSLEPINGU RAKENDAMISE PROTOKOLLI KEHTIVUSAJA PIKENDAMIST

A.   Euroopa Liidu kiri

Lugupeetud kirjasaaja

Mul on au kinnitada, et oleme kokku leppinud järgmises ajutises korras, et pikendada kehtiva (14.10.2016–13.10.2020) protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) kehtivusaega kuni protokolli uuendamise üle peetavate läbirääkimiste lõpuleviimiseni.

Sellega seoses on Euroopa Liit ja Cooki saarte valitsus kokku leppinud järgmises:

1)

Alates 14. oktoobrist 2020 või mis tahes muust hilisemast kuupäevast pärast käesoleva kirjavahetuse allkirjastamist pikendatakse protokolli viimasel aastal kohaldatavat korda samadel tingimustel maksimaalselt ühe aasta võrra.

2)

Liidu rahaline toetus laevade juurdepääsu eest Cooki saarte vetele protokolli pikendatud kehtivusaja jooksul vastab protokolli artiklis 2 sätestatud aastasele summale. Makse tehakse ühe maksena hiljemalt kolme kuu möödumisel käesoleva kirjavahetuse ajutise kohaldamise kuupäevast.

3)

Kehtivusaja pikendamist käsitleva käesoleva kokkuleppe kohaselt on valdkondliku toetuse summa 350 000 eurot. Säästva kalapüügi partnerluslepingu artikli 6 kohane ühiskomitee kiidab selle summa maksmise protokolli artikli 3 kohaselt heaks hiljemalt nelja kuu jooksul pärast käesoleva kirjavahetuse kohaldamise alguskuupäeva. Valdkondliku toetuse rakendamist ja makseid käsitlevas protokolli artiklis 3 sätestatud tingimusi kohaldatakse mutatis mutandis.

4)

Kui läbirääkimised protokolli uuendamise üle jõuavad lõpule ja dokumendile kirjutatakse alla enne eespool punktis 1 sätestatud üheaastase perioodi lõppu, vähendatakse eespool punktides 2 ja 3 osutatud rahalist toetust pro rata temporis-põhimõttel. Juba makstud summa arvatakse maha uue protokolli kohasest esimesest rahalisest toetusest.

5)

Kehtivusaja pikendamist käsitleva käesoleva kokkuleppe kohaldamise ajal antakse püügilitsentse protokollis sätestatud piirides vastavalt protokolli lisa II peatüki 5. jaos viimase kohaldamisaasta kohta sätestatud tasudele või ettemaksetele

6)

Käesolevat kirjavahetust kohaldatakse ajutiselt alates 14. oktoobrist 2020 või alates muust hilisemast käesolevale kirjavahetusele allakirjutamise kuupäevale järgnevast kuupäevast kuni selle jõustumiseni. Kokkulepe jõustub kuupäeval, mil kokkuleppeosalised teatavad teineteisele protokolli jõustamiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

Oleksin tänulik, kui teataksite mulle selle kirja kättesaamisest ja kinnitaksite, et nõustute selle sisuga.

Lugupidamisega

Euroopa Liidu nimel

B.   Cooki saarte valitsuse kiri

Lugupeetud kirjasaaja

Mul on au teatada, et sain kätte Teie tänase kuupäevaga kirja, mille sisu on järgmine:

„Lugupeetud kirjasaaja,

Mul on au kinnitada, et oleme kokku leppinud järgmises ajutises korras, et pikendada kehtiva (14.10.2016–13.10.2020) protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) kehtivusaega kuni protokolli uuendamise üle peetavate läbirääkimiste lõpuleviimiseni.

Sellega seoses on Euroopa Liit ja Cooki saarte valitsus kokku leppinud järgmises:

1)

Alates 14. oktoobrist 2020 või mis tahes muust hilisemast kuupäevast pärast käesoleva kirjavahetuse allkirjastamist pikendatakse protokolli viimasel aastal kohaldatavat korda samadel tingimustel maksimaalselt ühe aasta võrra.

2)

Liidu rahaline toetus laevade juurdepääsu eest Cooki saarte vetele protokolli pikendatud kehtivusaja jooksul vastab protokolli artiklis 2 sätestatud aastasele summale. Makse tehakse ühe maksena hiljemalt kolme kuu möödumisel käesoleva kirjavahetuse ajutise kohaldamise kuupäevast.

3)

Kehtivusaja pikendamist käsitleva käesoleva kokkuleppe kohaselt on valdkondliku toetuse summa 350 000 eurot. Säästva kalapüügi partnerluslepingu artikli 6 kohane ühiskomitee kiidab selle summa maksmise protokolli artikli 3 kohaselt heaks hiljemalt nelja kuu jooksul pärast käesoleva kirjavahetuse kohaldamise alguskuupäeva. Valdkondliku toetuse rakendamist ja makseid käsitlevas protokolli artiklis 3 sätestatud tingimusi kohaldatakse mutatis mutandis.

4)

Kui läbirääkimised protokolli uuendamise üle jõuavad lõpule ja dokumendile kirjutatakse alla enne eespool punktis 1 sätestatud üheaastase perioodi lõppu, vähendatakse eespool punktides 2 ja 3 osutatud rahalist toetust pro rata temporis-põhimõttel. Juba makstud summa arvatakse maha uue protokolli kohasest esimesest rahalisest toetusest.

5)

Kehtivusaja pikendamist käsitleva käesoleva kokkuleppe kohaldamise ajal antakse püügilitsentse protokollis sätestatud piirides vastavalt protokolli lisa II peatüki 5. jaos viimase kohaldamisaasta kohta sätestatud tasudele või ettemaksetele

6)

Käesolevat kirjavahetust kohaldatakse ajutiselt alates 14. oktoobrist 2020 või alates muust hilisemast käesoleva kirjavahetuse allakirjutamise kuupäevale järgnevast kuupäevast kuni selle jõustumiseni. Kokkulepe jõustub kuupäeval, mil kokkuleppeosalised teatavad teineteisele protokolli jõustamiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

Oleksin tänulik, kui teataksite mulle selle kirja kättesaamisest ja kinnitaksite, et nõustute selle sisuga.“

Kinnitan, et Teie kirja sisu on minu valitsusele vastuvõetav.

Teie kiri koos käesoleva kirjaga moodustab Teie ettepanekule vastava kokkuleppe.

Lugupidamisega

Cooki saarte valitsuse nimel


Top