EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0710

ELi ja Ukraina kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsieerimiskomitee otsus nr 1/2019, 25. märts 2019, ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu artikli 323 lõikes 1 osutatud vahekohtunike nimekirja koostamise kohta [2019/710]

OJ L 120, 8.5.2019, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/710/oj

8.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 120/31


ELi JA UKRAINA KAUBANDUSKOOSSEISUS KOKKUTULNUD ASSOTSIEERIMISKOMITEE OTSUS nr 1/2019,

25. märts 2019,

ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu artikli 323 lõikes 1 osutatud vahekohtunike nimekirja koostamise kohta [2019/710]

KAUBANDUSKOOSSEISUS KOKKUTULNUD ASSOTSIEERIMISKOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelist assotsieerimislepingut, (1) millele kirjutati alla 27. juunil 2014 Brüsselis (edaspidi „leping“), eriti selle artikli 323 lõiget 1 ja artikli 465 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt lepingu artikli 323 lõikele 1 koostab kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsieerimiskomitee (edaspidi „kaubanduskomitee“) hiljemalt kuus kuud pärast lepingu jõustumist nimekirja isikutest, kes soovivad ja saavad tegutseda vahekohtunikena.

(2)

Liit on esitanud viis isikut, kes soovivad ja saavad tegutseda vahekohtunikena. Ukraina on esitanud neli isikut. Liit ja Ukraina on kokku leppinud viies isikus, kes ei ole kummagi lepinguosalise kodanikud ja kes täidavad vahekohtu esimehe kohuseid.

(3)

Selleks et vältida edasisi viivitusi vahekohtunikena tegutseda soovivate ja saavate isikute nimekirja koostamisel ning tagada seega lepingu, eelkõige selle IV jaotise 14. peatüki nõuetekohane toimimine, peaks kaubanduskomitee kiitma kõnealuse nimekirja esitatud ettepanekute alusel heaks.

(4)

Ukraina peaks esitama viienda kandidaadi kaubanduskomiteele võimalikult kiiresti,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu artikli 323 lõike 1 kohane nimekiri isikutest, kes soovivad ja saavad tegutseda vahekohtunikena, on esitatud käesoleva otsuse lisas.

2.   Ukraina esitab kaubanduskomiteele võimalikult kiiresti viienda kandidaadi, kes soovib ja saab tegutseda vahekohtunikuna.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Kiiev, 25. märts 2019

Kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsieerimiskomitee nimel

eesistuja

Petros SOURMELIS

Sekretärid

Ukraina nimel

Oleksandra NECHYPORENKO

ELi nimel

Christian FRIGAARD RASMUSSEN


(1)  ELT L 161, 29.5.2014, lk 3.


LISA

LEPINGU ARTIKLI 323 LÕIKE 1 KOHANE

VAHEKOHTUNIKE NIMEKIRI

Liidu esitatud vahekohtunikud

1.

Claus-Dieter EHLERMANN

2.

Giorgio SACERDOTI

3.

Jacques BOURGEOIS

4.

Pieter Jan KUIJPER

5.

Ramon TORRENT

Ukraina esitatud vahekohtunikud

1.

Serhiy HRYSHKO

2.

Taras KACHKA

3.

Victor MURAVYOV

4.

Yuriy RUDYUK

Lepinguosaliste valitud esimehed

1.

William DAVEY (USA)

2.

Helge SELAND (Norra)

3.

Maryse ROBERT (Kanada)

4.

Christian HÄBERLI (Šveits)

5.

Merit JANOW (USA)


Top