Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0202

EMP ühiskomitee otsus nr 90/2017, 5. mai 2017, millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ ja II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2019/202]

OJ L 36, 7.2.2019, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/202/oj

7.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 36/37


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 90/2017,

5. mai 2017,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ ja II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2019/202]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 27. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1726, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisa karvooni, diammooniumfosfaadi, Saccharomyces cerevisiae tüve LAS02 ja vadaku osas (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse sööda ja toiduainetega seotud õigusakte. Sööta ja toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet kohaldatakse Liechtensteini suhtes, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes ning EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seega käesolevat otsust Liechtensteini suhtes ei kohaldata.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I ja II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa II peatüki punkti 40 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 396/2005) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 1726: komisjoni 27. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1726 (ELT L 261, 28.9.2016, lk 3).“

Artikkel 2

EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 54zzy (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 396/2005) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 1726: komisjoni 27. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1726 (ELT L 261, 28.9.2016, lk 3).“

Artikkel 3

Määruse (EL) 2016/1726 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 6. mail 2017, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. mai 2017

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Claude MAERTEN


(1)  ELT L 261, 28.9.2016, lk 3.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top