Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1829

EMP ühiskomitee otsus nr 65/2017, 17. märts 2017, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport“ [2018/1829]

OJ L 305, 29.11.2018, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1829/oj

29.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 305/32


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 65/2017

17. märts 2017

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport“ [2018/1829]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. detsembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/2345, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 262/2009 ja rakendusmäärust (EL) nr 1079/2012 ICAO sätetele viitamise osas (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 66we (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1079/2012) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 2345: komisjoni 14. detsembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/2345 (ELT L 348, 21.12.2016, lk 11).“

2.

Punktile 66wh (komisjoni määrus (EÜ) nr 262/2009) lisatakse järgmine tekst:

„muudetud järgmise õigusaktiga:

32016 R 2345: komisjoni 14. detsembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/2345 (ELT L 348, 21.12.2016, lk 11).“

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2016/2345 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 18. märtsil 2017, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 17. märts 2017

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Claude MAERTEN


(1)  ELT L 348, 21.12.2016, lk 11.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top