Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1769

EMP ühiskomitee otsus nr 35/2017, 3. veebruar 2017, millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ [2018/1769]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1769/oj

22.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/44


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 35/2017

3. veebruar 2017

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ [2018/1769]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 30. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/752/EL keskseid vastaspooli käsitleva Jaapani õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (1).

2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 30. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/753/EL keskseid vastaspooli käsitleva Singapuri õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (2).

3)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 30. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/754/EL keskseid vastaspooli käsitleva Hongkongi õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (3).

4)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 30. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/755/EL keskseid vastaspooli käsitleva Austraalia õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (4).

5)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 13. novembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/2038 keskseid vastaspooli käsitleva Korea Vabariigi õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (5).

6)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 13. novembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/2039 keskseid vastaspooli käsitleva Lõuna-Aafrika õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (6).

7)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 13. novembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/2040 keskseid vastaspooli käsitleva Kanada teatavate provintside õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (7).

8)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 13. novembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/2041 keskseid vastaspooli käsitleva Mehhiko õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (8).

9)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 13. novembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/2042 keskseid vastaspooli käsitleva Šveitsi õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (9).

10)

Seetõttu tuleks EMP lepingu IX lisa vastavalt muuta.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu IX lisa punkti 31bc (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012) järele lisatakse järgmised punktid:

„31bcaa.

32014 D 0752: komisjoni 30. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/752/EL keskseid vastaspooli käsitleva Jaapani õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (ELT L 311, 31.10.2014, lk 55).

31bcab.

32014 D 0753: komisjoni 30. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/753/EL keskseid vastaspooli käsitleva Singapuri õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (ELT L 311, 31.10.2014, lk 58).

31bcac.

32014 D 0754: komisjoni 30. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/754/EL keskseid vastaspooli käsitleva Hongkongi õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (ELT L 311, 31.10.2014, lk 62).

31bcad.

32014 D 0755: komisjoni 30. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/755/EL keskseid vastaspooli käsitleva Austraalia õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (ELT L 311, 31.10.2014, lk 66).

31bcae.

32015 D 2038: komisjoni 13. novembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/2038 keskseid vastaspooli käsitleva Korea Vabariigi õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (ELT L 298, 14.11.2015, lk 25).

31bcaf.

32015 D 2039: komisjoni 13. novembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/2039 keskseid vastaspooli käsitleva Lõuna-Aafrika õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (ELT L 298, 14.11.2015, lk 29).

31bcag.

32015 D 2040: komisjoni 13. novembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/2040 keskseid vastaspooli käsitleva Kanada teatavate provintside õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (ELT L 298, 14.11.2015, lk 32).

31bcah.

32015 D 2041: komisjoni 13. novembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/2041 keskseid vastaspooli käsitleva Mehhiko õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (ELT L 298, 14.11.2015, lk 38).

31bcai.

32015 D 2042: komisjoni 13. novembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/2042 keskseid vastaspooli käsitleva Šveitsi õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega (ELT L 298, 14.11.2015, lk 42).“

Artikkel 2

Rakendusotsuste 2014/752/EL, 2014/753/EL, 2014/754/EL, 2014/755/EL, (EL) 2015/2038, (EL) 2015/2039, (EL) 2015/2040, (EL) 2015/2041 ja (EL) 2015/2042 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. veebruaril 2017, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud, (*1) või EMP ühiskomitee 30. septembri 2016. aasta otsuse nr 206/2016 (10) jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. veebruar 2017

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Claude MAERTEN


(1)  ELT L 311, 31.10.2014, lk 55.

(2)  ELT L 311, 31.10.2014, lk 58.

(3)  ELT L 311, 31.10.2014, lk 62.

(4)  ELT L 311, 31.10.2014, lk 66.

(5)  ELT L 298, 14.11.2015, lk 25.

(6)  ELT L 298, 14.11.2015, lk 29.

(7)  ELT L 298, 14.11.2015, lk 32.

(8)  ELT L 298, 14.11.2015, lk 38.

(9)  ELT L 298, 14.11.2015, lk 42.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.

(10)  ELT L 46, 23.2.2017, lk 53.


Top