EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014D0121

2014/121/EL: AKV-ELi suursaadikute komitee otsus nr 1/2014, 7. veebruar 2014 , ettevõtluse arenduskeskuse juhatuse liikmete ametisse nimetamise kohta

OJ L 67, 7.3.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/121(1)/oj

7.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/7


AKV-ELi SUURSAADIKUTE KOMITEE OTSUS nr 1/2014,

7. veebruar 2014,

ettevõtluse arenduskeskuse juhatuse liikmete ametisse nimetamise kohta

(2014/121/EL)

AKV-ELi SUURSAADIKUTE KOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel 23. juunil 2000. aastal Cotonous alla kirjutatud partnerluslepingut, (1) mida muudeti esimest korda 25. juunil 2005 Luxembourgis (2) ja teist korda 22. juunil 2010 Ouagadougous, (3) eriti selle III lisa artikli 2 lõiget 6,

võttes arvesse AKV–EÜ suursaadikute komitee 20. juuli 2005. aasta otsust nr 8/2005 ettevõtluse arenduskeskuse põhikirja ja töökorra kohta, (4) eriti selle artikli 9 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse nr 8/2005 artiklis 9 on sätestatud, et suursaadikute komitee nimetab juhatuse liikmed ametisse maksimaalselt viieks aastaks.

(2)

Kolme ettevõtluse arenduskeskuse juhatuse ELi liikme (kes nimetati ametisse AKV–ELi suursaadikute komitee otsusega nr 3/2013) (5) ametiaeg lõppeb 6. märtsil 2014.

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ilma et see piiraks komitee edasisi otsuseid tema pädevuse piires, pikendatakse kolme ettevõtluse arenduskeskuse juhatuse ELi liikme ametiaega kuue kuu võrra.

Ettevõtluse arenduskeskuse juhatuse koosseis on seega järgmine:

Adebayo AKINDEINDE

Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI

Vera VENCLIKOVA,

kelle ametiaeg lõppeb 6. septembril 2014, ning

John Atkins ARUHURI

Maria MACHAILO-ELLIS

Félix MOUKO,

kelle ametiaeg lõppeb 6. septembril 2018.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval. Selle võib sõltuvalt keskuse olukorrast igal ajal läbi vaadata.

Brüssel, 7. veebruar 2014

AKV-ELi suursaadikute komitee nimel

eesistuja

Th. N. SOTIROPOULOS


(1)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

(2)  Leping, millega muudetakse partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous (ELT L 209, 11.8.2005, lk 27).

(3)  Leping, millega muudetakse teist korda partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous ja mida on muudetud esimest korda 25. juunil 2005 Luxembourgis (ELT L 287, 4.11.2010, lk 3).

(4)  ELT L 66, 8.3.2006, lk 16.

(5)  ELT L 263, 5.10.2013, lk 18.


Top