Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0081

EMP ühiskomitee otsus nr 81/2013, 3. mai 2013 , millega muudetakse EMP lepingu VI lisa ( „Sotsiaalkindlustus” )

OJ L 291, 31.10.2013, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 31–31 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/81(2)/oj

31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/42


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 81/2013,

3. mai 2013,

millega muudetakse EMP lepingu VI lisa („Sotsiaalkindlustus”)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 18. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1224/2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu VI lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu VI lisa punktidesse 1 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004) ja 2 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 987/2009) lisatakse järgmine taane:

„—

32012 R 1224: komisjoni määrus (EL) nr 1224/2012, 18. detsember 2012 (ELT L 349, 19.12.2012, lk 45).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 1224/2012 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. mail 2013, tingimusel et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. mai 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 349, 19.12.2012, lk 45.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top