Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0011

EMP Ühiskomitee otsus nr 11/2009, 5. veebruar 2009 , millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (Transport)

OJ L 73, 19.3.2009, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 176 - 176

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/11(1)/oj

19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/46


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 11/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (Transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 5. detsembri 2008. aasta otsusega nr 129/2008. (1)

(2)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 23. aprilli 2008. aasta otsus 2008/386/EÜ, millega muudetakse lisa A otsuses 2006/679/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust, ning A lisa otsuses 2006/860/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust, (2)

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa punktidesse 37i (komisjoni otsus 2006/679/EÜ) ja 37j (komisjoni otsus 2006/860/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32008 D 0386: komisjoni otsus 2008/386/EÜ, 23. aprill 2008 (ELT L 136, 24.5.2008, lk 11).”

Artikkel 2

Otsuse 2008/386/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009 tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 25, 29.1.2009, lk 36.

(2)  ELT L 136, 24.5.2008, lk 11.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top