Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0009

EMP Ühiskomitee otsus nr 9/2009, 5. veebruar 2009 , millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu VI lisa (Sotsiaalkindlustus)

OJ L 73, 19.3.2009, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 174 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2011; mõjud tunnistatud kehtetuks 22011D0076

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/9(1)/oj

19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/44


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 9/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu VI lisa (Sotsiaalkindlustus)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu VI lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 7. novembri 2008. aasta otsusega nr 113/2008. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 592/2008, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu VI lisa punkti 1 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1408/71) lisatakse järgmine taane:

„—

32008 R 0592: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 592/2008, 17. juuni 2008 (ELT L 177, 4.7.2008, lk 1).”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 592/2008 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP-kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009, tingimusel et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 339, 18.12.2008, lk 102.

(2)  ELT L 177, 4.7.2008, lk 1.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top