Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0050

EMP Ühiskomitee otsus nr 50/2008, 25. aprill 2008 , millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu VII lisa (kutsekvalifikatsiooni vastastikune tunnustamine)

OJ L 223, 21.8.2008, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 056 P. 161 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/50(2)/oj

21.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 223/47


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 50/2008,

25. aprill 2008,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu VII lisa (kutsekvalifikatsiooni vastastikune tunnustamine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu VII lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 26. oktoobri 2007. aasta otsusega nr 142/2007. (1)

(2)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 5. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1430/2007, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta) II ja III lisa (2).

(3)

Direktiivi 2005/36/EÜ Liechtensteini käsitlevate kohanduste hulka tuleks lisada kutsekvalifikatsioon „Magistrikraad arhitektuuris (MScArch)”, mis EFTA järelevalveameti teatise nr 2008/C 27/09 (3) kohaselt vastab nõukogu direktiivis 85/384/EMÜ (4) sätestatud tingimustele.

(4)

Islandil väljastab tervishoiutöötajatele tegevuslube uus pädev ametiisik „Landlæknir” (rahvatervise eest vastutav direktor).

(5)

Lepingu VII lisa tuleks lihtsustada, jättes välja tühjad rubriigid ja punktid ning nummerdades ümber allesjäävad punktid,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu VII lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 1 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ) muudetakse järgmiselt.

i)

Lisatakse järgmine taane:

„—

32007 R 1430: komisjoni määrus (EÜ) nr 1430/2007, 5. detsember 2007 (ELT L 320, 6.12.2007, lk 3).”

ii)

Kohandust D muudetakse järgmiselt.

a)

Punkti g alapunktis i esitatud tabelisse lisatakse järgmised Liechtensteini käsitlevad kanded:

 

„—

magistrikraad arhitektuuris (MScArch)

Hochschule Liechtenstein

 

2002/2003”

b)

Punkti a alapunktis i esitatud tabeli Islandit käsitlevas osas asendatakse sõnad „Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu” sõnaga „Landlækni”.

c)

Punkti a alapunktis ii esitatud tabeli Islandit käsitlevas osas asendatakse sõnad „Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti” sõnaga „Landlæknir”.

2.

Rubriigid C (Meditsiini ja parameditsiiniga seotud tegevusalad), D (Arhitektuur) ja K (Muud tegevusalad) ning kõnealuste rubriikide alamrubriigid ja punktid jäetakse välja.

3.

Punktid 59–65 ja 67–74 ning kõnealuste punktidega seotud rubriigid jäetakse välja.

4.

Punktid 1a–1c, 20–26, 29 ja 31–57 jäetakse välja.

5.

Punktid 1d, 27, 28, 30 ja 66 nummerdatakse ümber punktideks 1a, 3, 4, 5 ja 6.

6.

Rubriik E (Kaubandus ja vahendajad) nimetatakse ümber rubriigiks C.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1430/2007 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 26. aprillil 2008, tingimusel et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (5)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 25. aprill 2008

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 100, 10.4.2008, lk 70.

(2)  ELT L 320, 6.12.2007, lk 3.

(3)  ELT C 27, 31.1.2008, lk 30.

(4)  EÜT L 223, 21.8.1985, lk 15.

(5)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top