Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0057

EMP ühiskomitee otsus nr 57/2006, 2. juuni 2006 , millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

OJ L 245, 7.9.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 27 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 27 - 27
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 117 - 117

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/57(2)/oj

7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/3


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 57/2006

2. juuni 2006,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP ühiskomitee 8. juuli 2005. aasta otsusega nr 101/2005. (1)

(2)

Komisjoni 29. augusti 2005. aasta otsus 2005/631/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 1999/5/EÜ osutatud oluliste nõuete kohta, mis tagavad Cospas-Sarsat asukohamajakate juurdepääsu hädaabiteenustele, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XVIII peatüki punkti 4zzn (komisjoni otsus 2005/53/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“4zzo.

32005 D 0631: komisjoni otsus 2005/631/EÜ, 29. august 2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 1999/5/EÜ osutatud oluliste nõuete kohta, mis tagavad Cospas-Sarsat asukohamajakate juurdepääsu hädaabiteenustele (ELT L 225, 31.8.2005, lk 28).”

Artikkel 2

Otsuse 2005/631/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 306, 24.11.2005, lk 32.

(2)  ELT L 225, 31.8.2005, lk 28.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top