Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0115

EMP ühiskomitee otsus nr 115/2004, 6. august 2004, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

OJ L 64, 10.3.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 105 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 105 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 180 - 181

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/115(2)/oj

10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/1


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 115/2004,

6. august 2004,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli nr 31 on muudetud EMP Ühiskomitee 8. juuni 2004. aasta otsusega nr 90/2004. (1)

(2)

On asjakohane laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks katseprojekte noorte osaluse edendamiseks.

(3)

Seetõttu tuleks muuta lepingu protokolli nr 31, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata 1. jaanuarist 2004,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli nr 31 artiklit 4 muudetakse järgmiselt.

1.

Lõike 2i järele lisatakse järgmine lõige:

“2j.

Alates 1. jaanuarist 2004 osalevad EFTA riigid ühenduse meetmetes, mis on seotud järgmise, Euroopa Liidu 2004. aasta üldeelarvesse kantud eelarvereaga:

Eelarverida 15.07.03:“Katseprojektid noorte osaluseks”.”

2.

Lõike 3 tekst asendatakse järgmisega:

“3.

EFTA riigid osalevad lõigetes 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i ja 2j osutatud programmide ja meetmete rahastamises vastavalt lepingu artikli 82 lõike 1 punktile a.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub päeval, mis järgneb EMP Ühiskomitee viimasele teavitamisele vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. (2)

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 6. august 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 349, 25.11.2004, lk 52.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top