Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0071

2004/71/: EMP ühiskomitee otsus nr 71/2004, 8. juuni 2004, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

OJ L 349, 25.11.2004, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 10–12 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 22 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 22 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 82 - 84

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/71(2)/oj

25.11.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 349/26


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 71/2004,

8. juuni 2004,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP ühiskomitee 12. juuli 2002. aasta otsusega nr 102/2002. (1)

(2)

Lepingusse tuleb inkorporeerida nõukogu 7. detsembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2679/98 siseturu toimimise kohta liikmesriikidevahelise kaupade vaba liikumise osas. (2)

(3)

Lepingusse tuleb inkorporeerida nõukogu ja nõukogus kokkutulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 7. detsembri 1998. aasta resolutsioon kaupade vaba liikumise kohta, (3)

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XX peatükki muudetakse järgmiselt:

1.

Pealkirja “XX KAUPADE VABA LIIKUMINE – ÜLDOSA” järele lisatakse järgmine pealkiri ja punkt:

“NIMETATUD ÕIGUSAKTID

1.

398 R 2679: nõukogu määrus (EÜ) nr 2679/98, 7. detsember 1998, siseturu toimimise kohta liikmesriikidevahelise kaupade vaba liikumise osas (EÜT L 337, 12.12.1998, lk 8).”

2.

Punktid 1, 2, 3 ja 4 muutuvad vastavalt punktideks 2, 3, 4 ja 5.

3.

Punkti 5 (komisjoni soovitus 2001/893/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“6.

498 X 1212(01): nõukogu ja nõukogus kokkutulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon, 7. detsember 1998, kaupade vaba liikumise kohta (EÜT L 337, 12.12.1998, lk 10).”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2679/98 ning nõukogu ja nõukogus kokkutulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 7. detsembri 1998. aasta kaupade vaba liikumist käsitleva resolutsiooni islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juunil 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (4)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuni 2004

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

S. GILLESPIE


(1)  EÜT L 298, 31.10.2002, lk 17.

(2)  EÜT L 337, 12.12.1998, lk 8.

(3)  EÜT L 337, 12.12.1998, lk 10.

(4)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


LISA

EFTA RIIKIDE DEKLARATSIOON,

mis käsitleb nõukogu ja nõukogus kokkutulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 7. detsembri 1998. aasta resolutsiooni kaupade vaba liikumise kohta

(millega lisatakse EMP lepingu ii lisa XX peatükki (kaupade vaba liikumine – üldosa) uus punkt 6)

EFTA riigid kohustuvad tegema kõik, et täita nõukogu ja nõukogus kokkutulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 7. detsembri 1998. aasta kaupade vaba liikumist käsitleva resolutsiooni rakendamise osas samu kohustusi nagu EL liikmesriigid.

ÜHISDEKLARATSIOON,

mis käsitleb nõukogu 7. detsembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2679/98 (siseturu toimimise kohta liikmesriikidevahelise kaupade vaba liikumise osas) inkorporeerimist lepingusse

(millega lisatakse EMP lepingu ii lisa XX peatükki (kaupade vaba liikumine – üldosa) uus punkt 1)

Lepinguosalised tunnistavad, et nõukogu määruses (EÜ) nr 2679/98 käsitletavad küsimused on siseturu väljakujundamise seisukohast olulised.

Seepärast soovivad lepinguosalised kohaldada määrust (EÜ) nr 2679/98 EMP lepingu osana.

See ei piira kokkulepet, et justiits- ja siseküsimused ei kuulu EMP lepingu reguleerimisalasse.


Top