Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999D0415(01)

EMP Ühiskomitee otsus nr 55/98, 4. juuli 1998, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised eeskirjad, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

OJ L 100, 15.4.1999, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 277 - 278
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 277 - 278
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 093 P. 24 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/55(2)/oj

21999D0415(01)Euroopa Liidu Teataja L 100 , 15/04/1999 Lk 0038 - 0039


EMP Ühiskomitee otsus

nr 55/98,

4. juuli 1998,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised eeskirjad, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on kohandatud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi "leping", eelkõige selle artiklit 98,

ning arvestades, et:

lepingu II lisa muudeti EMP Ühiskomitee 29. mai 1998. aasta otsusega nr 44/98; [1]

lepingusse tuleb lisada komisjoni 24. juuni 1997. aasta direktiiv 97/39/EÜ, millega arengut arvestades kohandatakse nõukogu 26. juuni 1975. aasta direktiivi 75/443/EMÜ mootorsõidukite tagasikäigu ja kiiruse mõõtmise seadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [2]

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa I peatüki punktile 18 (nõukogu direktiiv 75/443/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"- 397 L 0039: komisjoni direktiiv 97/39/EÜ, 24. juuni 1997 (EÜT L 177, 5.7.1997, lk 15)."

Artikkel 2

Komisjoni direktiivi 97/39/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis on lisatud käesoleva otsuse vastavates keeltes versioonidele, on autentne.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 1. augustil 1998 tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated on EMP Ühiskomiteele esitatud.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 4. juuli 1998

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

F. Barbaso

[1] EÜT L 30, 4.2.1999, lk 43.

[2] EÜT L 177, 5.7.1997, lk 15.

--------------------------------------------------

Top