Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999A0710(03)

Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel komiteede kohta, mis abistavad Euroopa Komisjoni selle täidesaatva võimu teostamisel

OJ L 176, 10.7.1999, p. 53–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 176, 10.7.1999, p. 19–26 (GA)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 019 P. 164 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 019 P. 164 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 165 - 174

In force

21999A0710(03)Euroopa Liidu Teataja L 176 , 10/07/1999 Lk 0053 - 0062


Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe

Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel komiteede kohta, mis abistavad Euroopa Komisjoni selle täidesaatva võimu teostamisel

A. Ühenduse kiri

Lugupeetud härra.

Nõukogu viitab läbirääkimistele lepingu üle, mis käsitleb Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi osalemist Schengeni acquis' rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises, ning pöörab erilist tähelepanu sellele, et Island ja Norra on osalemiseks otsuste vastuvõtmise protsessis lepinguga reguleeritavates valdkondades ja lepingu toimimise edendamiseks palunud luba täievoliliselt osaleda nende komiteede töös, mis abistavad Euroopa Komisjoni tema täidesaatva võimu teostamisel.

Nõukogu tõdeb, et tulevikus, kui selliseid menetlusi lepinguga reguleeritavates valdkondades kohaldatakse, on Islandi ja Norra osalemine asjaomaste komiteede töös tõepoolest vajalik muuhulgas selle tagamiseks, et lepingukohaseid menetlusi kohaldatakse asjaomaste seaduste ja meetmete suhtes nii, et need muutuvad Islandile ja Norrale kohustuslikuks.

Seetõttu on Euroopa Ühendus kohe, kui tekib vajadus, valmis alustama läbirääkimisi vastavate meetmete suhtes, mis võimaldavad Islandil ja Norral osaleda kõnealuste komiteede töös.

Oleksin tänulik, kui teataksite mulle, kas Teie valitsus on eespool nimetatuga nõus või mitte.

Austatud, palun võtke vastu minu sügav lugupidamine.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

B. Islandi kiri

Lugupeetud härra.

Mul on au teatada, et sain kätte Teie tänase kuupäevaga kirja, mille sisu on järgmine:

"Nõukogu viitab läbirääkimistele lepingu üle, mis käsitleb Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi osalemist Schengeni acquis' rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises, ning pöörab erilist tähelepanu sellele, et Island ja Norra on osalemiseks otsuste vastuvõtmise protsessis lepinguga reguleeritavates valdkondades ja lepingu toimimise edendamiseks palunud luba täievoliliselt osaleda nende komiteede töös, mis abistavad Euroopa Komisjoni tema täidesaatva võimu teostamisel.

Nõukogu tõdeb, et tulevikus, kui selliseid menetlusi lepinguga reguleeritavates valdkondades kohaldatakse, on Islandi ja Norra osalemine asjaomaste komiteede töös tõepoolest vajalik muuhulgas selle tagamiseks, et lepingukohaseid menetlusi kohaldatakse asjaomaste seaduste ja meetmete suhtes nii, et need muutuvad Islandile ja Norrale kohustuslikuks.

Seetõttu on Euroopa Ühendus kohe, kui tekib vajadus, valmis alustama läbirääkimisi vastavate meetmete suhtes, mis võimaldavad Islandil ja Norral osaleda kõnealuste komiteede töös.

Oleksin tänulik, kui teataksite mulle, kas Teie valitsus on eespool nimetatuga nõus või mitte."

Võin kinnitada, et minu valitsus on Teie kirja sisuga nõus.

Austatud, palun võtke vastu minu sügav lugupidamine.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por la República de IslandiaFor Republikken IslandFür die Republik IslandΓια τη Δημοκρατία της ΙσλανδίαςFor the Republic of IcelandPour la République d'IslandePer la Repubblica d'IslandaVoor de Republiek IJslandPela República da IslândiaIslannin tasavallan puolestaPå Republiken Islands vägnarFyrir hönd Lyðveldisins ÍslandsFor Republikken Island

+++++ TIFF +++++

A. Ühenduse kiri

Lugupeetud härra.

Nõukogu viitab läbirääkimistele lepingu üle, mis käsitleb Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi osalemist Schengeni acquis' rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises, ning pöörab erilist tähelepanu sellele, et Island ja Norra on osalemiseks otsuste vastuvõtmise protsessis lepinguga reguleeritavates valdkondades ja lepingu toimimise edendamiseks palunud luba täievoliliselt osaleda nende komiteede töös, mis abistavad Euroopa Komisjoni tema täidesaatva võimu teostamisel.

Nõukogu tõdeb, et tulevikus, kui selliseid menetlusi lepinguga reguleeritavates valdkondades kohaldatakse, on Islandi ja Norra osalemine asjaomaste komiteede töös tõepoolest vajalik muuhulgas selle tagamiseks, et lepingukohaseid menetlusi kohaldatakse asjaomaste seaduste ja meetmete suhtes nii, et need muutuvad Islandile ja Norrale kohustuslikuks.

Seetõttu on Euroopa Ühendus kohe, kui tekib vajadus, valmis alustama läbirääkimisi vastavate meetmete suhtes, mis võimaldavad Islandil ja Norral osaleda kõnealuste komiteede töös.

Oleksin tänulik, kui teataksite mulle, kas Teie valitsus on eespool nimetatuga nõus või mitte.

Austatud, palun võtke vastu minu sügav lugupidamine.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

B. Norra kiri

Lugupeetud härra.

Mul on au teatada, et sain kätte Teie tänase kuupäevaga kirja, mille sisu on järgmine:

"Nõukogu viitab läbirääkimistele lepingu üle, mis käsitleb Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi osalemist Schengeni acquis' rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises, ning pöörab erilist tähelepanu sellele, et Island ja Norra on osalemiseks otsuste vastuvõtmise protsessis lepinguga reguleeritavates valdkondades ja lepingu toimimise edendamiseks palunud luba täievoliliselt osaleda nende komiteede töös, mis abistavad Euroopa Komisjoni tema täidesaatva võimu teostamisel.

Nõukogu tõdeb, et tulevikus, kui selliseid menetlusi lepinguga reguleeritavates valdkondades kohaldatakse, on Islandi ja Norra osalemine asjaomaste komiteede töös tõepoolest vajalik muu hulgas selle tagamiseks, et lepingukohaseid menetlusi kohaldatakse asjaomaste seaduste ja meetmete suhtes nii, et need muutuvad Islandile ja Norrale kohustuslikuks.

Seetõttu on Euroopa Ühendus kohe, kui tekib vajadus, valmis alustama läbirääkimisi vastavate meetmete suhtes, mis võimaldavad Islandil ja Norral osaleda kõnealuste komiteede töös.

Oleksin tänulik, kui teataksite mulle, kas Teie valitsus on eespool nimetatuga nõus või mitte."

Võin kinnitada, et minu valitsus on Teie kirja sisuga nõus.

Austatud, palun võtke vastu minu sügav lugupidamine.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems

.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig

.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on theeighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine

.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Reino de NoruegaFor Kongeriget NorgeFür das Königreich NorwegenΓια το Βασίλειο της ΝορβηγίαςFor the Kingdom of NorwayPour le Royaume de NorvègePer il Regno di NorvegiaVoor het Koninkrijk NoorwegenPelo Reino da NoruegaNorjan kuningaskunnan puolestaPå Konungariket Norges vägnarFyrir hönd Konungsríkisins NoregsFor Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

AVALDUSED

1. Nõukogu avaldus, mis on ühehäälselt vastu võetud Schengeni protokolli artikli 6 lõikes 1 nimetatud liikmesriikide poolt

"Nõukogu seisukoht on, et vastavalt kehtestatud korrale segakomitee poolt vastuvõetavad otsused peavad Schengeni protokolli artikli 6 lõikes 1 nimetatud nõukogu liikmesriikide esindajad ning Islandi ja Norra valitsuste esindajad vastu võtma ühehäälselt, kui Schengeni protokolli artikli 6 lõike 2 kohaselt vastuvõetud töökord või leping ei näe ette teisiti."

2. Nõukogu ja komisjoni avaldus direktiivi 95/46/EÜ kohta

"Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitsmise kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31) ei ole lülitatud Islandi Vabariigiga ja Norra Kuningriigiga sõlmitud lepingu B lisa koosseisu, mis käsitleb nimetatud riikide osalemist Schengeni acquisrakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises, võttes arvesse komisjoni 2. detsembri 1998. aasta ettepanekut EMP Ühiskomitee otsuse kohta kõnealuse direktiivi lülitamiseks EMP lepingu XI lisa koosseisu. [1]

Euroopa Liit on seisukohal, et kõnealune direktiiv moodustab Schengeni acquis lahutamatu osa, kuivõrd see asendab 1990. aasta Schengeni konventsiooni sätteid kõnealuse konventsiooni artikli 134 kohaselt.

Kui direktiivi ei lülitata EMP lepingu XI lisa koosseisu, eeldab Euroopa Liit, et Islandi Vabariik ja Norra Kuningriik võtavad vajalikke meetmeid tagamaks lepingu sätete kohaldamist.

Kõnealune avaldus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas koos Islandi Vabariigiga ja Norra Kuningriigiga sõlmitud eespool nimetatud lepingu tekstiga."

3. Läbiräägitavate direktiivide vastuvõtmise ajal nõukogu protokolli kantav avaldus

"Nõukogu lepib kokku, et kõik Islandiga ja Norraga sõlmitava lepingu täitmise küsimused esitatakse õigeaegselt segakomitee koosoleku päevakorda. Enne segakomitee koosolekut kutsub eesistujariik, kui ta nii otsustab, või mis tahes delegatsiooni või komisjoni taotlusel kokku nõukogu pädeva organi koosoleku, selgitamaks välja, kas on vaja esitada mõnd konkreetset küsimust arutamiseks ühendkomiteele või kas on vaja eelnevalt mis tahes muud küsimust arutada või lahendada Euroopa Liidus (näiteks viisaküsimusi või muid küsimusi, mille suhtes Schengeni protokolli artiklis 6 kehtestatud osalemismenetlus otseselt ei kehti).

Nimekirja I punkt: [2] segakomiteele ei tohi enne mõistliku tähtaja möödumist esitada ei Euroopa Liidus arutatavaid ettepanekuid ega vastuvõetavaid või väljatöötatavaid seadusi, mis põhinevad Euroopa Liidu asutamislepingul Amsterdami lepingu jõustumise kohta.

Tõsiasi, et teatavaid küsimusi ei arutata Schengeni protokolli artikli 6 esimese punkti alusel sõlmitava lepinguga kehtestatud protseduuri raames, ei välista loomulikult võimalust meie Islandi ja Norra partnereid regulaarselt teavitada kõnealuste küsimuste käsitlemise arenemisest Euroopa Liidus."

4. Lepingu parafeerimisel läbirääkimistes osalevate delegatsioonide deklaratsioon

"Läbirääkimistes osalevad delegatsioonid võtavad arvesse Amsterdami lepingu allkirjastamiseks kokkutulnud valitsustevahelise konverentsi 47. deklaratsiooni.

Delegatsioonid lepivad kokku selles, et lepingupooltel on soovitatav võtta vajalikke ettevalmistavaid meetmeid, võimaldamaks lepingu jõustumist samaaegselt Amsterdami lepingu jõustumisega."

5. Nõukogu eesistujariiki, komisjoni ja Norrat läbirääkimistel esindavate delegatsioonide deklaratsioon

"Nõukogu eesistujariigi, komisjoni ja Norra läbirääkimistes osalevad delegatsioonid jagavad arvamust, et küsimus nende juhtumite kohta, mille korral lepingu ajutine kohaldamine oleks Norra seaduste kohaselt võimalik, ei mõjuta lepingu artikli 8 punkti 4 kohaldamist."

[1] Nõukogu 9. detsembri 1998. aasta dokument 13992/98 EEE 96 ECO 466.

[2] Vt nõukogu otsuse eelnõu artikkel 1 teatavate meetmete kohta nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu kohaldamiseks, mis käsitleb Schengeni acquis' (22. aprilli 1999. aasta dokumendi 66 11/3/99 SCHENGEN 17 Rev. 3) rakendamist, kohaldamist ja edasiarendamist kõnealuste riikide poolt.

--------------------------------------------------

Top