EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E045

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon
KOLMAS OSA - LIIDU SISEPOLIITIKA JA -MEETMED
IV JAOTIS - ISIKUTE, TEENUSTE JA KAPITALI VABA LIIKUMINE
1. PEATÜKK - TÖÖTAJAD
Artikkel 45 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 39)

ELT C 202, 7.6.2016, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_45/oj

7.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 202/65


Artikkel 45

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 39)

1.   Tagatakse töötajate liikumisvabadus liidu piires.

2.   Selline liikumisvabadus nõuab igasuguse kodakondsusel põhineva liikmesriikide töötajate diskrimineerimise kaotamist nii töölevõtmisel, töö tasustamisel kui ka muude töötingimuste puhul.

3.   Alludes piirangutele, mis on õigustatud avaliku korra, avaliku julgeoleku või rahvatervise seisukohalt, toob see endaga kaasa õiguse:

a)

võtta vastu tegelikult tehtud tööpakkumisi;

b)

liikuda sel eesmärgil vabalt liikmesriikide territooriumil;

c)

viibida liikmesriigis, et seal töötada kooskõlas selle riigi kodanike töösuhteid reguleerivate õigus- ja haldusnormidega;

d)

jääda liikmesriigi territooriumile pärast selles riigis töötamist kooskõlas tingimustega, mis lülitatakse komisjoni poolt koostatavatesse määrustesse.

4.   Käesoleva artikli sätted ei hõlma avalikku teenistust.


Top