Help Print this page 

Document 12006E/APP/04

Title and reference
Esmaõigusesse seoses Bulgaaria vabariigi ja Rumeenia ühinemisega Euroopa Liiduga tehtud muudatused
IV. Protokoll Euroopa Investeerimispanga Põhikirja kohta

OJ C 321E , 29.12.2006, p. 329–331 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

12006E/APP/04

Esmaõigusesse seoses Bulgaaria vabariigi ja Rumeenia ühinemisega Euroopa Liiduga tehtud muudatused - IV. Protokoll Euroopa Investeerimispanga Põhikirja kohta

Euroopa Liidu Teataja C 321 E , 29/12/2006 Lk 0329 - 0331


ESMAÕIGUSESSE SEOSES BULGAARIA VABARIIGI JA RUMEENIA ÜHINEMISEGA EUROOPA LIIDUGA TEHTUD MUUDATUSED

Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemist käsitleva lepingu jõustumisel muudetakse allnimetatud artikleid järgmiselt:

IV. PROTOKOLL EUROOPA INVESTEERIMISPANGA PÕHIKIRJA KOHTA

1. Artiklile 3 lisatakse Bulgaaria Vabariiki ja Rumeeniat käsitlevad kanded.

2. Artikli 4 lõike 1 esimeses lõigus:

a) sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

"1. Panga kapital on 164795737000 EUR, mida liikmesriigid märgivad järgmiselt: [1]"

b) lisatakse järgmised kanded:

"Bulgaaria | 296000000 |

Rumeenia | 846000000". |

3. Artikli 11 lõike 2 esimene ja kolmas lõik asendatakse vastavalt järgmise tekstiga:

"2. Direktorite nõukogu koosneb 28 liikmest ja 18 asendusliikmest.

[…]

Juhatajate nõukogu nimetab asendusliikmed viieks aastaks ametisse järgmiselt:

- kaks Saksamaa Liitvabariigi nimetatavat asendusliiget,

- kaks Prantsuse Vabariigi nimetatavat asendusliiget,

- kaks Itaalia Vabariigi nimetatavat asendusliiget,

- kaks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi nimetatavat asendusliiget,

- üks asendusliige, kelle nimetavad Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ühisel kokkuleppel,

- üks asendusliige, kelle nimetavad Belgia Kuningriik, Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Madalmaade Kuningriik ühisel kokkuleppel,

- kaks asendusliiget, kelle nimetavad Taani Kuningriik, Kreeka Vabariik, Iirimaa ja Rumeenia ühisel kokkuleppel,

- kaks asendusliiget, kelle nimetavad Eesti Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Austria Vabariik, Soome Vabariik ja Rootsi Kuningriik ühisel kokkuleppel,

- kolm asendusliiget, kelle nimetavad Bulgaaria Vabariik, Tšehhi Vabariik, Küprose Vabariik, Ungari Vabariik, Malta Vabariik, Poola Vabariik, Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik ühisel kokkuleppel,

- üks komisjoni nimetatud asendusliige."

[1] Bulgaaria ja Rumeenia kohta esitatud arvud on esialgsed ja põhinevad Eurostati avaldatud 2003. aasta andmetel.

--------------------------------------------------

Top