Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN11/04/A

Akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, UngariVabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigiühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta - XI lisa. Ühinemisakti artiklis 24 osutatud nimekiri: Malta - 4. Põllumajandus - A. Põllumajandusalased õigusaktid

OJ L 236, 23.9.2003, p. 862–866 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12003TN11/04/AEuroopa Liidu Teataja L 236 , 23/09/2003 Lk 0862 - 0866


A. PÕLLUMAJANDUSALASED ÕIGUSAKTID

1. 31975 R 2759: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2759/75, 29. oktoober 1975, sealihaturu ühise korralduse kohta (EÜT L 282, 1.11.1975, lk 1); viimati muudetud järgmise aktiga:

- 32000 R 1365: nõukogu määrus (EÜ) nr 1365/2000, 19.6.2000 (EÜT L 156, 29.6.2000, lk 5);

31975 R 2771: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2771/75, 29. oktoober 1975, munaturu ühise korralduse kohta (EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49); viimati muudetud järgmise aktiga:

- 32002 R 0493: komisjoni määrus (EÜ) nr 493/2002, 19.3.2002 (EÜT L 77, 20.3.2002, lk 7);

31975 R 2777: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2777/75, 29. oktoober 1975, kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta (EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77); viimati muudetud järgmise aktiga:

- 32002 R 0493: komisjoni määrus (EÜ) nr 493/2002, 19.3.2002 (EÜT L 77, 20.3.2002, lk 7);

31992 R 1766: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1766/92, 30. juuni 1992, teraviljaturu ühise korralduse kohta (EÜT L 181, 1.7.1992, lk 21); viimati muudetud järgmise aktiga:

- 32000 R 1666: nõukogu määrus (EÜ) 1666/2000, 17.7.2000 (EÜT L 193, 29.7.2000, lk 1);

31995 R 3072: nõukogu määrus (EÜ) nr 3072/95, 22. detsember 1995, riisituru ühise korralduse kohta (EÜT L 329, 30.12.1995, lk 18); viimati muudetud järgmise aktiga:

- 32002 R 0411: komisjoni määrus (EÜ) nr 411/2002, 4.3.2002 (EÜT L 62, 5.3.2002, lk 27);

31996 R 2200: nõukogu määrus (EÜ) nr 2200/96, 28. oktoober 1996, puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1); viimati muudetud järgmise aktiga:

- 32002 R 1881: nõukogu määrus (EÜ) 1881/2002, 14.10.2002 (EÜT L 285, 23.10.2002, lk 13);

31996 R 2201: nõukogu määrus (EÜ) nr 2201/96, 28. oktoober 1996, puu- ja köögiviljatooteturu ühise korralduse kohta (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29); viimati muudetud järgmise aktiga:

- 32002 R 0453: komisjoni määrus (EÜ) nr 453/2002, 13.3.2002 (EÜT L 72, 14.3.2002, lk 9);

31999 R 1254: nõukogu määrus (EÜ) nr 1254/1999, 17. mai 1999, veiseliha- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta (EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21); viimati muudetud järgmise aktiga:

- 32001 R 2345: komisjoni määrus (EÜ) nr 2345/2001, 30.11.2001 (EÜT L 315, 1.12.2001, lk 29);

31999 R 1255: nõukogu määrus (EÜ) nr 1255/1999, 17. mai 1999, piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta (EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48); viimati muudetud järgmise aktiga:

- 32002 R 0509: komisjoni määrus (EÜ) 509/2002, 21.3.2002 (EÜT L 79, 22.3.2002, lk 15);

31999 R 1493: nõukogu määrus (EÜ) nr 1493/1999, 17. mai 1999, veinituru ühise korralduse kohta (EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1); viimati muudetud järgmise aktiga:

- 32001 R 2585: nõukogu määrus (EÜ) 2585/2001, 19.12.2001 (EÜT L 345, 29.12.2001, lk 10);

32001 R 1260: nõukogu määrus (EÜ) nr 1260/2001, 19. juuni 2010, suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta (EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1); viimati muudetud järgmise aktiga:

- 32002 R 0680: komisjoni määrus (EÜ) nr 680/2002, 19.4.2002 (EÜT L 104, 20.4.2002, lk 26).

Malta põllumajanduse turupoliitika eriprogramm (SMPPMA)

a) Riigi ajutine eriabi põllumajandustootjatele

Erandina määruse (EMÜ) nr 2759/75 artiklist 21, määruse (EMÜ) nr 2771/75 artiklist 19, määruse (EMÜ) nr 2777/75 artiklist 19, määruse (EÜ) nr 2200/96 artiklist 43, määruse (EÜ) nr 2201/96 artiklist 23, määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 38 lõikest 1 ja määruse (EÜ) nr 1493/1999 artiklist 71 võib Malta anda riigi ajutist eriabi töötlemiseks mõeldud tomatite, värske puu- ja köögivilja, veini, sealiha, piima, kodulindude ja munade tootjatele. Seda abi kohandatakse igas asjaomases sektoris, võttes arvesse ühise põllumajanduspoliitika praeguste eeskirjade alusel antavat abi.

Sellist abi võib anda loomsetele saadustele seitsme ühinemisjärgse aasta ja põllukultuuridele 11 ühinemisjärgse aasta jooksul vastavalt järgmisele järkjärgulisele vähendamisele:

- loomsetele saadustele: esimesel aastal 100 %, teisel aastal 95 %, kolmandal aastal 90 %, neljandal aastal 72 %, viiendal aastal 54 %, kuuendal aastal 36 % ja seitsmendal aastal 18 %;

- põllukultuuridele: esimesel ja teisel aastal 100 %, kolmandal ja neljandal aastal 95 %, viiendal ja kuuendal aastal 90 %, seitsmendal aastal 75 %, kaheksandal aastal 60 %, üheksandal aastal 45 %, kümnendal aastal 30 % ja üheteistkümnendal aastal 15 %.

See abi on igas sektoris piiratud järgmiste summadega:

Põllukultuuride programm

(miljonit eurot) |

Aasta | Töötlemiseks mõeldud tomatite sektor, sealhulgas täiendav abi | Veinisektor, sealhulgas täiendav abi | Värske puuvilja sektor | Värske köögivilja sektor | Kokku põllukultuuridele |

2004 | 1,37 | 2,76 | 2,43 | 0,96 | 7,52 |

2005 | 1,48 | 2,62 | 2,43 | 0,96 | 7,49 |

2006 | 2,68 | 1,23 | 2,31 | 0,91 | 7,13 |

2007 | 2,68 | 1,10 | 2,31 | 0,91 | 7,00 |

2008 | 2,63 | 1,04 | 2,18 | 0,86 | 6,71 |

2009 | 2,63 | 0,94 | 2,18 | 0,86 | 6,61 |

2010 | 2,15 | 0,83 | 1,82 | 0,72 | 5,52 |

2011 | 1,46 | 0,83 | 1,46 | 0,57 | 4,32 |

2012 | 0,85 | 0,76 | 1,10 | 0,43 | 3,14 |

2013 | 0,42 | 0,51 | 0,73 | 0,29 | 1,95 |

2014 | 0,18 | 0,36 | 0,37 | 0,15 | 1,06 |

Kokku | 18,53 | 12,98 | 19,32 | 7,62 | 58,45 |

Loomsete saaduste programm

(miljonit eurot) |

Aasta | SMPPMA-programm piimatootesektorile, sealhulgas restruktureerimisabi | Sealihasektor, sealhulgas restruktureerimisabi | Munasektor, sealhulgas restruktureerimisabi | Kodulinnulihasektor, sealhulgas restruktureerimisabi | Kokku loomsetele saadustele, sealhulgas restruktureerimisabi |

2004 | 2,50 | 5,40 | 2,30 | 1,80 | 12,0 |

2005 | 2,45 | 5,17 | 2,18 | 1,70 | 11,5 |

2006 | 2,40 | 4,94 | 2,03 | 1,63 | 11,0 |

2007 | 1,97 | 4,15 | 1,70 | 1,38 | 9,20 |

2008 | 1,63 | 3,28 | 1,34 | 1,15 | 7,40 |

2009 | 1,28 | 2,46 | 0,99 | 0,87 | 5,60 |

2010 | 0,94 | 1,65 | 0,59 | 0,62 | 3,80 |

Kokku | 13,17 | 27,05 | 11,13 | 9,15 | 60,5 |

Igas sektoris võib riigiabi eraldada ainult järgmiste koguseliste ülemmäärade piires:

Põllukultuurid (aastased kogused):

Töötlemiseks mõeldud tomatid : 27000 tonni

Värske puuvili : 19400 tonni

Värske köögivili : 38200 tonni

Viinamarjad : 1000 hektarit

Loomsed saadused (aastased kogused):

Piimatooted : 45000 tonni

Sealiha : 125200 pead

Kodulinnud : 7000 tonni

Munad : 5000 tonni

b) Riigi ajutine eriabi tootjatele ja imporditud põllumajandustoodete tunnustatud jaemüüjatele

Erandina määruse (EMÜ) nr 2759/75 artiklist 21, määruse (EMÜ) nr 1766/92 artiklist 19, määruse (EÜ) nr 3072/95 artiklist 19, määruse (EÜ) nr 2201/96 artiklist 23, määruse (EÜ) nr 1254/1999 artiklist 40, määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 38 lõikest 1 ja määruse (EÜ) 1260/2001 artiklist 45 võib Malta anda riigi ajutist eriabi nende imporditud põllumajandustoodete ostmisele, mis enne ühinemist said eksporditoetust või mis on imporditud kolmandatest riikidest tollimaksuvabalt, tingimusel et Malta loob süsteemi, mis tagab toetuse tegeliku jõudmise tarbijani. Abi arvutatakse EL hinna (koos transpordikuluga) ja maailmaturuhinna vahe alusel, ületamata nimetatud vahet ning võttes arvesse eksporditoetuste taset.

Seda riigiabi kohaldatakse kõige kauem seitsme ühinemisjärgse aasta jooksul, vähendades summat järgmiselt: esimesel aastal antakse abi 100 %, teisel aastal 95 %, kolmandal aastal 90 %, neljandast kuni seitsmenda aastani vähendatakse abi igal aastal 18 %.

See abi on igas sektoris piiratud järgmiste summadega:

Tarnemeetmed

Miljonit eurot |

Tooted | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Kokku |

Teravili | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 14,0 |

Suhkur | 11,0 | 10,5 | 9,9 | 7,9 | 5,9 | 4,0 | 2,0 | 51,2 |

Lihatooted | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 3,9 |

Piimatooted | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 4,7 |

Tomati pooltooted | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 3,7 |

Kokku | 77,4 |

Igas sektoris võib riigiabi eraldada ainult järgmiste koguseliste ülemmäärade piires:

Toode | Kogus (tonni aastas) |

Suhkur

Suhkur | 35000 |

Teravili

Harilik nisu ja meslin seemneks | 52000 |

Oder, v.a odraseeme | 61000 |

Mais, v.a seeme | 62000 |

Riis | 3000 |

Teiste teraviljade linnased, v.a püülijahu | 2500 |

Manna (kõvast nisust valmistatud tangud ja jahu) | 3500 |

Piimatooted

Koor pulbrina või muul tahkel kujul, mille rasvasisaldus on väiksem kui 1,5 % | 521 |

85 %-lise või väiksema rasvasisaldusega naturaalne või kontaktpakendis | 250 |

85 %-lise või väiksema rasvasisaldusega muu või kontaktpakendis | 250 |

Cheddari juust | 1200 |

Edami juust | 1000 |

Muu sulatatud juust (Kefalo-tyri jt) | 1500 |

Lihatooted

Kondiga veiseliha tagaveerand külmutatult | 4200 |

Kondita veiseliha õlatükid, kaelatükid, abatükid ja rinnatükid külmutatult | 2000 |

Muud ettevalmistatud kodusealihast tooted | 500 |

Soolaliha õhukindlates konteinerites | 1200 |

Muud tooted

Töödeldud tomatid rohkem kui 30 %-lise kuivainesisaldusega 3 kg paki kohta | 5500 |

Terved või tükeldatud töödeldud tomatid rohkem kui 3 kg sisaldavates konteinerites | 3000 |

c) Kõigi SMPPMAga hõlmatud põllumajandustoodete osas kohaldatakse Maltal kuni viie ühinemisjärgse aasta jooksul käesoleva akti artiklis 37 sätestatud üldist majanduslikku kaitseklauslit.

d) Malta esitab riigiabimeetmete kohaldamise kohta komisjonile igal aastal aruande, kus on näidatud abi vorm ja summad sektorite kaupa.

2. 31992 R 3950: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3950/92, 28. detsember 1992, millega piima- ja piimatootesektoris kehtestatakse lisamaks (EÜT L 405, 31.12.1992, lk 1); viimati muudetud järgmise aktiga:

- 32002 R 0582: komisjoni määrus (EÜ) nr 582/2002, 4.4.2002 (EÜT L 89, 5.4.2002, lk 7).

Erandina määruse (EMÜ) nr 3950/92 artiklist 11 kinnitatakse tarnitud piima referentsrasvaprotsent Maltale viie aasta möödumisel ühinemiskuupäevast.

Kuni referentsrasvaprotsendi kinnitamiseni ei kohaldata Malta suhtes määruse (EÜ) nr 1392/2001 (millega kehtestatakse määruse (EMÜ) nr 3950/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) [4] artiklites 3 ja 4 ettenähtud rasvaprotsendi võrdlust, mida kasutatakse lisamaksu väljaarvutamiseks.

3. 31996 R 2201: nõukogu määrus (EÜ) nr 2201/96, 28. oktoober 1996, puu- ja köögiviljatooteturu ühise korralduse kohta (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29); viimati muudetud järgmise aktiga:

- 32002 R 0453: komisjoni määrus (EÜ) nr 453/2002, 13.3.2002 (EÜT L 72, 14.3.2002, lk 9).

Erandina määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 3 lõikest 1 on sama määruse artiklis 2 nimetatud abiprogrammi alusel toetuskõlblikud töötlejate ja üksiktootjate vahel sõlmitud lepingud turustusaastateks 2004/2005 kuni 2008/2009. Sellest tomatite üldkogusest, mille kohta iga töötleja on sõlminud lepingu, võib töötleja ja üksiktootja vaheliste lepingutega olla hõlmatud kõige rohkem 75 % turustusaastal 2004/2005, 65 % turustusaastal 2005/2006, 55 % turustusaastal 2006/2007, 40 % turustusaastal 2007/2008 ja 25 % turustusaastal 2008/2009. Olemasolevaid Malta ühistuid ja tootjate ühendusi, mis ei ole ühenduse õigusaktide alusel tootjaorganisatsioonid, loetakse "üksiktootjateks".

4. 31997 R 2597: nõukogu määrus (EÜ) nr 2597/97, 18. detsember 1997, millega sätestatakse täiendavad eeskirjad piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta joogipiima osas (EÜT L 351, 23.12.1997, lk 13); viimati muudetud järgmise aktiga:

- 31999 R 1602: nõukogu määrus (EÜ) nr 1602/1999, 19.7.1999 (EÜT L 189, 22.7.1999, lk 43).

Erandina määruse (EÜ) nr 2597/97 artikli 3 lõike 1 punktist b ei kohaldata täispiima minimaalset rasvasisaldust käsitlevaid nõudeid Maltal toodetud joogipiima suhtes viie ühinemisjärgse aasta jooksul. Rasvasisaldust käsitlevatele nõuetele mittevastavat piima võib turustada ainult Maltal või eksportida kolmandasse riiki.

5. 31999 R 1254: nõukogu määrus (EÜ) nr 1254/1999, 17. mai 1999, veiseliha- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta (EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21); viimati muudetud järgmise aktiga:

- 32001 R 2345: komisjoni määrus (EÜ) nr 2345/2001, 30.11.2001 (EÜT L 315, 1.12.2001, lk 29).

Erandina määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 12 lõigetest 1 ja 2 vähendatakse loomkoormuse kohaldamist Maltal järk-järgult ja lineaarselt 4,5 loomühikult hektari kohta esimesel ühinemisjärgsel aastal kuni 1,8 loomühikuni hektari kohta viie aasta möödumisel ühinemisest. Selle ajavahemiku jooksul ei võeta loomkoormuse kindlaksmääramisel põllumajandustootja kohta arvesse lüpsilehmi, keda on vaja tootjale kehtestatud üldpiimakvoodi tootmiseks.

Malta esitab komisjonile 31. detsembriks 2007 aruande kõnealuse meetme kohaldamise kohta.

6. 31999 R 1493: nõukogu määrus (EÜ) nr 1493/1999, 17. mai 1999, veinituru ühise korralduse kohta (EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1); muudetud järgmise aktiga:

- 32001 R 2585: nõukogu määrus (EÜ) nr 2585/2001, 19.12.2001 (EÜT L 345, 29.12.2001, lk 10).

Erandina määruse (EÜ) nr 1493/1999 V lisa punktist C.3 võib Malta kuni 31. detsembrini 2008 jätta kehtima kohalikest viinamarjasortidest Ġellewża ja Ghirgentina toodetud veinile ettenähtud väikseima naturaalse alkoholisisalduse 8 mahuprotsenti koos naturaalse alkoholisisalduse lubatud tõusuga (rikastamine) kõige rohkem 3 mahuprotsenti.

Selle perioodi jooksul tagab Malta viinamarjakasvatustehnika tõhusa kohandamise, et 31. detsembrist 2008 oleks võimalik saada kohalikest viinamarjasortidest kõrgekvaliteedilist saaki.

7. 32001 R 1260: nõukogu määrus (EÜ) nr 1260/2001, 19. juuni 2001, suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta (EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1); viimati muudetud järgmise aktiga:

- 32002 R 0680: komisjoni määrus (EÜ) nr 680/2002, 19.4.2002 (EÜT L 104, 20.4.2002, lk 26).

Erandina määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklist 45 ja teiste põllumajandusturu ühist korraldust reguleerivate määruste vastavatest artiklitest võib Malta viie ühinemisjärgse aasta jooksul anda riigiabi põllumajandustoodete parvlaevatranspordile Gozolt, vähendades antavat abi lineaarselt (vähendamine 20 % aastas).

Malta esitab riigiabimeetme kohaldamise kohta komisjonile igal aastal aruande, kus on näidatud abi vorm ja summad.

[4] EÜT L 187, 10.7.2001, lk 19.

--------------------------------------------------

Top