EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R2019-20221013

Consolidated text: Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ajutine loetelu ning kõnealuse määruse artikli 73 tähenduses selliste taimede loetelu, mille sissetoomisel liitu ei nõuta fütosanitaarsertifikaati

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/2022-10-13

02018R2019 — ET — 13.10.2022 — 011.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019,

18. detsember 2018,

millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ajutine loetelu ning kõnealuse määruse artikli 73 tähenduses selliste taimede loetelu, mille sissetoomisel liitu ei nõuta fütosanitaarsertifikaati

(ELT L 323 19.12.2018, lk 10)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/2072, 28. november 2019,

  L 319

1

10.12.2019

►M2

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1214, 21. august 2020,

  L 275

12

24.8.2020

►M3

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1361, 30. september 2020,

  L 317

1

1.10.2020

►M4

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/419, 9. märts 2021,

  L 83

6

10.3.2021

►M5

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1936, 9. november 2021,

  L 396

27

10.11.2021

►M6

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/230, 18. veebruar 2022,

  L 39

11

21.2.2022

►M7

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/490, 25. märts 2022,

  L 100

10

28.3.2022

►M8

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/853, 31. mai 2022,

  L 150

62

1.6.2022

►M9

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1309, 26. juuli 2022,

  L 198

4

27.7.2022

►M10

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1404, 16. august 2022,

  L 214

3

17.8.2022

►M11

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1916, 7. oktoober 2022,

  L 263

3

10.10.2022
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019,

18. detsember 2018,

millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ajutine loetelu ning kõnealuse määruse artikli 73 tähenduses selliste taimede loetelu, mille sissetoomisel liitu ei nõuta fütosanitaarsertifikaatiArtikkel 1

Kõrge riskiga taimed, taimsed saadused ja muud objektid

I lisas loetletud taimi, taimseid saadusi ja muid objekte käsitatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 lõike 1 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektidena ning nende sissetoomine liidu territooriumile on keelatud kuni riskihindamise lõpuni.

▼M1 —————

▼B

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
▼M2

LISA

▼B

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 lõike 1 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu

1. Istutamiseks ette nähtud taimed (v.a seemned), in-vitro-materjal ning istutamiseks ette nähtud looduslikud või aretatud kääbuspuittaimed, mis on pärit mis tahes kolmandast riigist ning kuuluvad ühte järgmistest perekondadest või liikidest:CN-kood

Kirjeldus

ex  06 02

Acacia Mill.

ex  06 02

►M3  Acer L., v.a Uus-Meremaalt pärit ühe- kuni kolmeaastased paljasjuursed, puhkeseisundis, lehtedeta, poogitud või silmastatud, istutamiseks ettenähtud Acer japonicum Thunbergi, Acer palmatum Thunbergi, ja Acer shirasawanum Koidzumi taimed ◄

ex  06 02

►M2  Albizia Durazz., välja arvatud Iisraelist pärit Albizia julibrissin Durazzini maksimaalselt 2,5 cm läbimõõduga istutamiseks ettenähtud paljasjuursed poogitud soikeseisundis taimed ◄

ex  06 02

Alnus Mill.

ex  06 02

Annona L.

ex  06 02

Bauhinia L.

ex  06 02

Berberis L.

ex  06 02

Betula L.

ex  06 02

Caesalpinia L.

ex  06 02

Cassia L.

ex  06 02

Castanea Mill.

ex  06 02

Cornus L.

ex  06 02

►M6  Corylus L., v.a liikide Corylus avellana L. või Corylus colurna L. Serbiast pärit istutamiseks ettenähtud taimed ◄

ex  06 02

Crataegus L.

ex  06 02

Diospyros L.

ex  06 02

Fagus L.

ex  06 02

►M5  Ficus carica L., välja arvatud selle liigi paljasjuursed, soikeseisundis, lehtedeta, üheaastased istutamiseks ettenähtud Iisraelist pärit taimed varre alaosa läbimõõduga kuni 2 cm ning sama liigi istutamiseks ettenähtud Iisraelist pärit taimede üheaastased juurdunud, lehtedeta, kasvusubstraadiga pistikud varre alaosa läbimõõduga kuni 1 cm ◄

ex  06 02

Fraxinus L.

ex  06 02

Hamamelis L.

ex  06 02

►M4  Jasminum L., välja arvatud liigi Jasminum polyanthum Franchet Iisraelist pärit, istutamiseks ettenähtud juurdumata pistikud; ◄

ex  06 02

►M11

 

Juglans L., välja arvatud

— Türgist pärit, liigi Juglans regia L. kuni kaheaastased istutamiseks ettenähtud paljasjuursed, lehtedeta ja varre alaosas maksimaalselt 2 cm läbimõõduga taimed ning

— Moldovast pärit, liigi Juglans regia L. kuni kaheaastased istutamiseks ettenähtud paljasjuursed, soikeseisundis, lehtedeta, poogitud taimed ja pookealused

 ◄

ex  06 02

Ligustrum L.

ex  06 02

►M10  Lonicera L., v.a Türgist pärit kuni neljaaastased juurdunud, kasvusubstraadiga, istutamiseks ettenähtud Lonicera × bella, Lonicera caprifolium, Lonicera caucasica, Lonicera etrusca, Lonicera fragrantissima, Lonicera hellenica, Lonicera ligustrina, Lonicera sempervirens ja Lonicera tatarica taimed ◄

ex  06 02

►M10  

Malus Mill., v.a:

— Serbiast pärit ühe- kuni kaheaastased paljasjuursed, puhkeseisundis, lehtedeta, poogitud, istutamiseks ettenähtud Malus domestica taimed

— Moldovast pärit kuni kolmeaastased paljasjuursed, puhkeseisundis, lehtedeta, poogitud, istutamiseks ettenähtud Malus domestica taimed.

 ◄ ►M9

 

— liigi Malus domestica Ukrainast pärit kuni kolmeaastased paljasjuursed, puhkeseisundis, lehtedeta pookealused ning

— liigi Malus domestica Ukrainast pärit kuni kolmeaastased paljasjuursed, puhkeseisundis, lehtedeta ja poogitud taimed, mis on ette nähtud istutamiseks

 ◄

ex  06 02

►M7  Nerium L., välja arvatud Türgist pärit, liigi Nerium oleander L. kuni nelja-aastased istutamiseks ettenähtud taimed ◄

ex  06 02

►M5  Persea Mill.“, välja arvatud liigi Persea americana Mill. juurdunud, lehtedega, poogitud, kasvusubstraadiga, istutamiseks ettenähtud Iisraelist pärit taimed varre alaosa läbimõõduga kuni 1 cm ja sama liigi istutamiseks ettenähtud taimede juurdumata, Iisraelist pärit pistikud läbimõõduga kuni 2 cm ◄

ex  06 02

Populus L.

ex  06 02

Prunus L.

ex  06 02

Quercus L.

ex  06 02

►M7  Robinia L., välja arvatud Iisraelist pärit, liigi Robinia pseudoacacia L. maksimaalselt 2,5 cm läbimõõduga istutamiseks ettenähtud paljasjuursed, poogitud, soikeseisundis taimed ja välja arvatud Türgist pärit, liigi Robinia pseudoacacia L. kuni seitsmeaastased ja maksimaalselt 25 cm läbimõõduga istutamiseks ettenähtud taimed ◄

ex  06 02

Salix L.

ex  06 02

Sorbus L.

ex  06 02

Taxus L.

ex  06 02

Tilia L.

ex  06 02

Ulmus L.

2. Mis tahes kolmandast riigist pärit Ullucus tuberosus taimed.

▼M4CN-kood

Kirjeldus

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0604 20 90

ex 0714 90 20

ex 1209 91 80

ex 1404 90 00

Ullucus tuberosus Loz.

▼B

3.  Momordica L. viljad, mis on pärit kolmandast riigist või kolmanda riigi piirkonnast, kus teadaolevalt esineb taimekahjurit Thrips palmi Karny ning kus puuduvad tõhusad meetmed selle taimekahjuri tõrjeks.CN-kood

Kirjeldus

ex 0709 99 90

►M8  Momordica L., v.a Hondurasest, Mehhikost, Sri Lankalt ja Taist pärit Momordica charantia L. viljad ◄

▼M2 —————

▼M1 —————

Top