EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003L0084-20110614

Consolidated text: Komisjoni direktiiv 2003/84/EÜ , 25. september 2003, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ toimeainete flurtamoon, flufenatseet, jodosulfuroon, dimeteenamiid-p, pikoksüstrobiin, fostiasaat ja siltiofaam lisamisega (EMPs kohaldatav tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/84/2011-06-14

02003L0084 — ET — 14.06.2011 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI DIREKTIIV 2003/84/EÜ,

25. september 2003,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ toimeainete flurtamoon, flufenatseet, jodosulfuroon, dimeteenamiid-p, pikoksüstrobiin, fostiasaat ja siltiofaam lisamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 247, 30.9.2003, p.20)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2009, 21. oktoober 2009,

L 309

1

24.11.2009

Top