EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001D0497-20210927

Consolidated text: Komisjoni otsus, 15. juuni 2001, kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimuste kohta direktiivi 95/46/EÜ alusel (teatavaks tehtud numbri K(2001) 1539 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2001/497/EÜ)EMPs kohaldatav tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/497/2021-09-27

02001D0497 — ET — 27.09.2021 — 003.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI OTSUS,

15. juuni 2001,

kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimuste kohta direktiivi 95/46/EÜ alusel

(teatavaks tehtud numbri K(2001) 1539 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2001/497/EÜ)

(ELT L 181, 4.7.2001, p.19)

Kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/914, 4. juuni 2021,

L 199

31

7.6.2021

 
Viimatine dokumendi kehtetuks tunnistamise eelne konsolideeritud versioon asub aadressil:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02001D0497-20161217
Top