EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000R1564-20130604

Consolidated text: Komisjoni Määrus (EÜ) nr 1564/2000, 18. juuli 2000, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1564/2013-06-04

02000R1564 — ET — 04.06.2013 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1564/2000,

18. juuli 2000,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris

(ELT L 180 19.7.2000, lk 5)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 441/2013, 7. mai 2013,

  L 130

1

15.5.2013
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1564/2000,

18. juuli 2000,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuurisArtikkel 1

Lisatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse koondnomenklatuuris vastavate nimetatud tabeli 2. veerus näidatud CN-koodide alla.

Artikkel 2

Järgides ühenduses jõus olevaid meetmeid, mis on seotud tekstiiltoodete kahekordse kontrolli süsteemide ning eelneva ja tagasiulatuva ühenduse kontrolliga nimetatud toodete ühendusse importimisel, võib liikmesriikide tolliasutuste antud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määruse sätetega, jätkuvalt tugineda 60 päeva jooksul vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõike 6 sätetele.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISAKauba kirjeldus

Klassifikatsioon CN-kood

Põhjendus

1

2

3

1.  Puuvillasest trikookangast kinnas, mille välispind kaetakse looduslikku kautšukisse (lateks) kastmise teel.

Kinnas on ette nähtud kodumajapidamises kasutamiseks. (Vt foto nr 602) (*1)

6116 10 20

Klassifikatsioon määratakse kindlaks koond- nomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirjadega 1 ja 6, grupi 40 märkuse 2 punktiga a, XI jaotise märkusega 7, grupi 59 märkuse 4 punktiga a, grupi 61 märkusega 1 ning CN-koodide 6116 , 6116 10 ja 6116 10 20 sõnastusega.

Vt ka HS selgitavaid märkusi rubriikidele 4015 ja 6116 kohta.

Pidades silmas, et kinda valmistamiseks kasutatud pealistatud riide mass ei ületa 1500 g/m2, ei saa seda kinnast klassifitseerida tri- kookindana rubriigi 6116 alla.

2.  Valmistekstiiltoode: stiliseeritud kassipea kujuline ümmarguste nurkadega päikese- vari mõõtmetega umbes 44 cm x 39 cm.

Toode on valmistatud läbipaistvast kinnise sidusega trükitud kassimotiiviga trikoo- kangast, mis on ümaraks venitatud ja õmmeldud painduvale traatraamile. Riide keskel on plastmassist iminapp, mille abil saab varju aknaraami külge kinnitada.

(Muud valmistooted)

(Vt foto nr 596) (*1)

6307 90 10

Klassifikatsioon määratakse kindlaks koond- nomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirjadega 1 ja 6, XI jaotise ►M1  märkuse 7 punktiga f ◄ , grupi 63 märkusega 1 ning CN-koodide 6307 , 6307 90 ja 6307 90 10 sõnastusega.

Toodet ei saa klassifitseerida rubriigi nr 8708 “mootorsõidukite osad ja lisaseadmed” alla, sest ta katab ainult ühe konkreetse aknaosa ega sobi seetõttu kasutamiseks ainult või peamiselt koos gruppide 86, 87 või 88 toodetega.

Toode ei kuulu rubriikide nr 6303 ja 6304 alla, sest ta ei ole akna sisekate ega muu sise- tarvik.

(*1)   Fotod on üksnes informatsiooniks.

image

image

Top