Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0570

Kohtuasi T-570/10: 17. detsembril 2010 esitatud hagi — Environmental Manufacturing versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Wolf (hundi pea kujutis)

OJ C 63, 26.2.2011, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 63/27


17. detsembril 2010 esitatud hagi — Environmental Manufacturing versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Wolf (hundi pea kujutis)

(Kohtuasi T-570/10)

2011/C 63/53

Hagiavaldus esitati inglise keeles

Pooled

Hageja: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Ühendkuningriik) (esindajad: barrister S. Malynicz ja solicitor M. Atkins)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Société Elmar Wolf, SAS (Wissembourg, Prantsusmaa)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 6. oktoobri 2010. aasta otsus asjas R 425/2010-2;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt ja Société Elmar Wolf, SAS-lt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Environmental Manufacturing LLP

Asjaomane ühenduse kaubamärk: hundi pead kujutav kujutismärk klassi 7 kuuluvatele kaupadele — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 4 971 511

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Société Elmar Wolf, SAS

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: prantsuse kujutismärgi „WOLF Jardin” registreering nr 99 786 007, mis hõlmab klassidesse 1, 5, 7, 8, 12 ja 31 kuuluvaid kaupu; prantsuse kujutismärgi „Outils WOLF” registreering nr 1 480 873 klassidesse 7 ja 8 kuuluvatele kaupadele 7 ja 8, rahvusvaheline registreering nr 154 431, mis hõlmab klassidesse 7 ja 8 kuuluvaid kaupu, ning rahvusvaheline registreering nr 352 868, mis hõlmab klassidesse 7, 8, 12 ja 21 kuuluvaid kaupu

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: vastulausete osakonna otsus tühistada.

Väited: hageja väidab, et vaidlustatud otsus rikub määruse nr 207/2009 (1) artikli 42 lõikeid 2 ja 3, kuna apellatsioonikoda ei tuvastanud, et varasemate kaubamärkidega hõlmatud kaubaklassides on koherentne alaliik, mida saab sellisena mõista suuremast klassist sõltumatult, ning kuna apellatsioonikoda ei ole seetõttu järeldanud, et tõend nende kaubamärkide tegeliku kasutamise kohta esitati üksnes kaitstavate kaupade ühe osa kohta.

Hageja väidab peale selle, et asjaomane otsus rikub määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 5, kuna apellatsioonikoda tegi asjaomase tarbija ekslikult kindlaks, leides vääralt, et esineb asjakohane seos ning jättes kohaldamata asjaomase tarbija majandustegevusele avalduva mõju ning ebaõiglase kasu saamise kriteeriumid, mille kohaselt peab asjaomane kaubamärk kandma üle teatava kuvandi või andma hilisema kaustaja kaupade turustamisele lisahoo, mis ei vasta käesoleval juhul tõele. Hageja sõnul on apellatsioonikoda eiranud ka asjaolu, et varasema kaubamärgi omanik ei ole määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 raames kahju tekkimisele nõuetekohaselt isegi tuginenud, veel vähem tõendanud, et see kahju on võimalik ning seega ei ole ta täitnud oma tõendamiskoormist.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


Top