Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0037

Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 10. juuni 2010.
Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik.
Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Keskkond - Ebaseaduslikult ladestatud jäätmete haldamine - Direktiiv 2006/12/12 - Direktiiv 80/68/EMÜ.
Kohtuasi C-37/09.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:331

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. juuni 2010. aasta otsus – komisjon vs. Portugal

(kohtuasi C‑37/09)

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Keskkond – Ebaseaduslikult ladestatud jäätmete haldamine – Direktiiv 2006/12/EÜ – Direktiiv 80/68/EMÜ

1.                     Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Kohustuste rikkumise tõendamine – Komisjoni tõendamiskoormis – Oletused – Vastuvõetamatus (EÜ artikkel 226) (vt punkt 28)

2.                     Keskkond – Jäätmed – Direktiiv 2006/12 – Liikmesriikide kohustus tagada jäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine – Tulemuse saavutamise kohustus – Liikmesriikidele võetavate meetmete osas jäetud kaalutlusruum – Piirid (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/12, artikkel 4) (vt punktid 35–39, 44)

3.                     Keskkond – Jäätmed – Direktiiv 2006/12– Liikmesriikide kohustused jäätmete valdajate ees – Jäätmete valdaja mõiste – Ebaseaduslikult ladestatud jäätmete valdajad – Hõlmamine (EÜ artikkel 174, lõige 2; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/12, artikkel 8) (vt punktid 46–51, 53–55)

4.                     Õigusaktide ühtlustamine – Põhjavee kaitse – Direktiiv 80/68– Kohaldamisala – Tegevus, mis toob kaasa direktiivi II loendisse kuuluvate ainete kaudse heite – Hõlmamine (EÜ artikli 174 lõige 2, nõukogu direktiiv 80/68, artiklid 3 ja 5) (vt punktid 64–66)

5.                     Õigusaktide ühtlustamine – Põhjavee kaitse – Direktiiv 80/68 – Liikmesriikide kohustus piirata põhjavette selliste ainete sattumist, mis kuuluvad direktiivi II loendisse – Kohustus allutada eelnevale uurimisele mis tahes selliste ainete otseheide – Jäätmete matmine, ilma et seejuures oleks võetud tehnilisi ettevaatusabinõusid põhjavete reostuse vältimiseks – Kohustuste rikkumine (nõukogu direktiiv 80/68, artikli 3 punkt b ja artikkel 5) (vt punktid 74–78)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 2006/12/EÜ jäätmete kohta (ELT L 114, lk 9) (millega kodifitseeritakse direktiiv 75/442/EMÜ jäätmete kohta) artiklite 4 ja 8 ning nõukogu 17. detsembri 1979. aasta direktiivi 80/68/EMÜ põhjavee kaitse kohta teatavatest ohtlikest ainetest lähtuva reostuse eest (EÜT L 20, lk 43; ELT eriväljaanne 15/01, lk 134) artiklite 3 ja 5 rikkumine – Jäätmete ladestamine kasutuseta seisvatesse karjääridesse – Karjäärid „Dos Limas, dos Linos ja dos Barreiras” [Lourosa] – Kontrolli puudumine.

Resolutsioon

1.

Kuna Portugali Vabariik ei ole võtnud vajalikke meetmeid Lourosa kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil asuvatesse Limase ja Linose endistesse karjääridesse ebaseaduslikult ladestatud jäätmete haldamise raames, siis on Portugali Vabariik rikkunud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 2006/12/EÜ jäätmete kohta (millega kodifitseeritakse nõukogu 15. juuli 1975. aasta direktiiv 75/442/EMÜ jäätmete kohta) artiklitest 4 ja 8 ning nõukogu 17. detsembri 1979. aasta direktiivi 80/68/EMÜ põhjavee kaitse kohta teatavatest ohtlikest ainetest lähtuva reostuse eest artikli 3 punktist b ja artiklist 5 tulenevaid kohustusi.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Portugali Vabariigi kanda lisaks tema enda kohtukuludele ka kaks kolmandikku Euroopa Komisjoni kohtukuludest. Komisjon kannab ühe kolmandiku oma kohtukuludest.

Top