EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0145-20210316

Consolidated text: Nõukogu otsus 2014/145/ÜVJP, 17. märts 2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2021-03-16

02014D0145 — ET — 16.03.2021 — 026.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU OTSUS 2014/145/ÜVJP,

17. märts 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

(ELT L 078 17.3.2014, lk 16)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2014/151/ÜVJP, 21. märts 2014,

  L 86

30

21.3.2014

 M2

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2014/238/ÜVJP, 28. aprill 2014,

  L 126

55

29.4.2014

►M3

NÕUKOGU OTSUS 2014/265/ÜVJP, 12. mai 2014,

  L 137

9

12.5.2014

 M4

NÕUKOGU OTSUS 2014/308/ÜVJP, 28. mai 2014,

  L 160

33

29.5.2014

 M5

NÕUKOGU OTSUS 2014/455/ÜVJP, 11. juuli 2014,

  L 205

22

12.7.2014

 M6

NÕUKOGU OTSUS 2014/475/ÜVJP, 18. juuli 2014,

  L 214

28

19.7.2014

 M7

NÕUKOGU OTSUS 2014/499/ÜVJP, 25. juuli 2014,

  L 221

15

25.7.2014

 M8

NÕUKOGU OTSUS 2014/508/ÜVJP, 30. juuli 2014,

  L 226

23

30.7.2014

►M9

NÕUKOGU OTSUS 2014/658/ÜVJP, 8. september 2014,

  L 271

47

12.9.2014

 M10

NÕUKOGU OTSUS 2014/801/ÜVJP, 17. november 2014,

  L 331

26

18.11.2014

 M11

NÕUKOGU OTSUS 2014/855/ÜVJP, 28. november 2014,

  L 344

22

29.11.2014

 M12

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/241, 9. veebruar 2015,

  L 40

14

16.2.2015

►M13

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/432, 13. märts 2015,

  L 70

47

14.3.2015

►M14

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1524, 14. september 2015,

  L 239

157

15.9.2015

►M15

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2016/359, 10. märts 2016,

  L 67

37

12.3.2016

 M16

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2016/1671, 15. september 2016,

  L 249

39

16.9.2016

 M17

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2016/1961, 8. november 2016,

  L 301

15

9.11.2016

►M18

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/445, 13. märts 2017,

  L 67

88

14.3.2017

 M19

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/1386, 25. juuli 2017,

  L 194

63

26.7.2017

 M20

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/1418, 4. august 2017,

  L 203I

5

4.8.2017

►M21

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/1561, 14. september 2017,

  L 237

72

15.9.2017

 M22

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/2163, 20. november 2017,

  L 304

51

21.11.2017

 M23

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/392, 12. märts 2018,

  L 69

48

13.3.2018

 M24

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/706, 14. mai 2018,

  L 118I

3

14.5.2018

►M25

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/1085, 30. juuli 2018,

  L 194

147

31.7.2018

►M26

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/1237, 12. september 2018,

  L 231

27

14.9.2018

 M27

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/1930, 10. detsember 2018,

  L 313I

5

10.12.2018

►M28

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2019/95, 21. jaanuar 2019,

  L 19

7

22.1.2019

►M29

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2019/415, 14. märts 2019,

  L 73

110

15.3.2019

 M30

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2019/416, 14. märts 2019,

  L 73

117

15.3.2019

►M31

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2019/1405, 12. september 2019,

  L 236

17

13.9.2019

 M32

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/120, 28. jaanuar 2020,

  L 22I

5

28.1.2020

►M33

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/399, 13. märts 2020,

  L 78

44

13.3.2020

►M34

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1269, 10. september 2020,

  L 298

23

11.9.2020

►M35

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1368, 1. oktoober 2020,

  L 318

5

1.10.2020

►M36

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/448, 12. märts 2021,

  L 87

35

15.3.2021


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 066, 11.3.2015, lk  21 (2014/265/ÜVJP)

 C2

Parandus, ELT L 066, 11.3.2015, lk  22 (2014/499/ÜVJP)

 C3

Parandus, ELT L 199, 29.7.2015, lk  46 (2014/151/ÜVJP)

 C4

Parandus, ELT L 200, 30.7.2015, lk  19 (2014/658/ÜVJP)

 C5

Parandus, ELT L 231, 4.9.2015, lk  16 (284/2014)

 C6

Parandus, ELT L 275, 20.10.2015, lk  68 (2014/658/ÜVJP)

 C7

Parandus, ELT L 280, 24.10.2015, lk  39 (2015/1524)

 C8

Parandus, ELT L 253, 30.9.2017, lk  40 (2017/1561)

 C9

Parandus, ELT L 152, 15.6.2018, lk  60 (2018/706)
▼B

NÕUKOGU OTSUS 2014/145/ÜVJP,

17. märts 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusegaArtikkel 1

▼M9

1.  

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et järgmised isikud ei siseneks nende territooriumile ega läbiks seda:

a) 

füüsilised isikud, kes on vastutavad sellise tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, ning nendega seotud füüsilised isikud;

b) 

füüsilised isikud, kes annavad aktiivselt materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise või Ida-Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele või saavad nende tegevusest kasu, või

c) 

füüsilised isikud, kes teevad tehinguid Ukraina Donbassi piirkonna separatistlike rühmitustega,

ning kes on loetletud lisas.

▼B

2.  
Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.
3.  

Lõige 1 ei mõjuta neid juhtumeid, kui liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, eelkõige:

a) 

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni asukohariigina;

b) 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi võõrustajariigina;

c) 

privileege ja immuniteete kehtestavast mitmepoolsest lepingust tulenevalt või

d) 

Püha Tooli (Vatikani linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingust (Lateraani pakt) tulenevalt.

4.  
Lõiget 3 kohaldatakse ka juhtudel, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) asukohariik.
5.  
Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõigete 3 või 4 kohaselt tehtud eranditest.
6.  
Liikmesriik võib teha erandeid lõikes 1 kehtestatud meetmetest, kui reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajadustega või valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega ning liidu organiseeritud või võõrustatud või OSCE eesistujaks olevas liikmesriigis toimuvate kohtumistega, kus peetakse poliitilist dialoogi, mis otseselt edendab piiravate meetmete poliitika eesmärke, sealhulgas Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja sõltumatuse toetamist.
7.  
Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 6 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse lubatuks, kui ükski nõukogu liige ei esita kirjalikku vastuväidet kahe tööpäeva jooksul alates teatise saamisest kavandatava erandi kohta. Juhul kui üks või mitu nõukogu liiget esitavad vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatud erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.
8.  
Juhul kui liikmesriik lubab lõigete 3, 4, 6 ja 7 alusel lisas loetletud isikute sisenemise oma territooriumile või selle läbimise, kehtib luba ainult selleks, milleks see on asjaomasele isikule antud.

Artikkel 2

▼M9

1.  

Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad järgmistele isikutele või on nende omandis, valduses või kontrolli all:

a) 

füüsilised isikud, kes on vastutavad sellise tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, ning nendega seotud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;

b) 

juriidilised isikud, üksused või asutused, kes toetavad materiaalselt või rahaliselt tegevust, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust;

c) 

Krimmis ja Sevastoopolis asuvad juriidilised isikud, üksused või asutused, kelle omandiõigus on läinud üle Ukraina õiguse vastaselt, ning juriidilised isikud, üksused või asutused, kes on sellisest üleminekust kasu saanud;

d) 

füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes annavad aktiivselt materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise või Ida-Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele või saavad nende tegevusest kasu, või

e) 

füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes teevad tehinguid Ukraina Donbassi piirkonna separatistlike rühmitustega,

ning kes on loetletud lisas.

▼B

2.  
Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otse ega kaudselt lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetamiseks.
3.  

Liikmesriigi pädev asutus võib lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist või kättesaadavaks tegemist talle sobivatel tingimustel, kui ta on teinud kindlaks, et asjaomased rahalised vahendid ja majandusressursid on:

a) 

vajalikud lisas loetletud isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b) 

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste pakkumisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks;

c) 

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

d) 

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et pädev ametiasutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid ametiasutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

Asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

4.  

Erandina lõikest 1 võib liikmesriigi pädev asutus lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) 

vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil lõikes 1 osutatud isik, üksus või asutus kanti lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

b) 

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse üksnes sellise otsusega tagatud või sellise otsusega õiguspäraseks tunnistatud nõuete rahuldamiseks ulatuses, mis on sätestatud sellist nõuet omavate isikute õigusi reguleerivates õigusaktides;

c) 

otsus ei ole tehtud lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d) 

otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

5.  
Lõige 1 ei takista loetellu kantud füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust tegemast makset, mis tuleneb lepingust, mis on sõlmitud enne asjaomase füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse lisas esitatud loetellu kandmise kuupäeva, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teinud kindlaks, et makse otseseks või kaudseks saajaks ei ole lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus.
6.  

Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) 

nende kontode intressid või muud tulud;

b) 

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama lõigetes 1 ja 2 sätestatud meetmeid, või

c) 

maksed liidus tehtud kohtu-, haldus- või vahekohtu või asjaomases liikmesriigis kohaldatava otsuse alusel,

tingimusel, et selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõikes 1 sätestatud meetmeid.

▼M21

7.  
Erandina lõikest 2 võib liikmesriik anda loa teha riigiettevõttele Krimmi kaubasadamad makseid Kertši kalasadamas, Jalta kaubasadamas ja Jevpatorija kaubasadamas osutatud teenuste eest ning Gosgidrografiya poolt ning riigiettevõtte Krimmi kaubasadamad sadamaterminali filiaalide poolt osutatud teenuste eest.

▼B

Artikkel 3

▼M3

1.  
Nõukogu otsustab liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekul ühehäälselt lisas esitatud loetelu kehtestamise ja sellesse muudatuste tegemise.

▼B

2.  
Nõukogu edastab lõikes 1 osutatud otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused, asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, andes asjaomasele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.
3.  
Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu lõikes 1 osutatud otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut, üksust või asutust.

Artikkel 4

1.  
Lisa sisaldab artikli 1 lõikes 1 ja artikli 2 lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste loetellu kandmise põhjuseid.
2.  
Lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet, kui selline teave on kättesaadav. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registreerimise kohta ja kuupäeva, äriregistri numbrit ja äritegevuse kohta.

Artikkel 5

Artikli 1 lõikes 1 ja artikli 2 lõikes 1 osutatud meetmete mõju suurendamiseks julgustab liit kolmandaid riike võtma piiravaid meetmeid sarnaselt käesoleva otsusega sätestatud piiravate meetmetega.

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

▼M36

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 15. septembrini 2021.

▼B

Käesolevat otsust vaadatakse pidevalt läbi. Vajaduse korral pikendatakse selle kehtivust või muudetakse seda, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.
LISA

Artiklites 1 ja 2 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu

▼C1

Isikud

▼B 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

▼M33

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV

Sergei Valerievich AKSЁNOV (Сергей Валерьевич AKCЁHOB)

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович АКСЬОНОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 26.11.1972

Sünnikoht: Beltsy (Bălți), Moldaavia NSV, (nüüdne Moldova Vabariik)

Aksyonov valiti Krimmi Ülemraadas 27. veebruaril 2014 venemeelsete relvastatud isikute juuresolekul „Krimmi peaministriks”. Ukraina presidendi kohusetäitja Oleksandr Turchynov kuulutas 1. märtsil 2014 tema „valimise” põhiseadusevastaseks. Aksyonov tegi aktiivselt lobitööd 16. märtsiks 2014 kavandatud „referendumi” toetuseks ning oli üks isikutest, kes 18. märtsil 2014 allkirjastas „lepingu Krimmi ühinemise kohta Venemaa Föderatsiooniga”. President Putin nimetas Aksyonovi 9. aprillil 2014„Krimmi Vabariigi”„juhi” kohusetäitjaks. 9. oktoobril 2014„valiti” ta ametlikult „Krimmi Vabariigi”„juhiks”. Sellele ametikohale „tagasi valitud” 2019. aasta septembris.

Venemaa Riiginõukogu liige. Alates 2017. aasta jaanuarist partei Ühtne Venemaa kõrgema nõukogu liige.

Annekteerimisprotsessis osalemise eest anti talle Venemaa riiklik orden „Isamaa eest täidetud kohustuste eest” (I järk).

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрiйович КОНСТАНТIНОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 19.11.1956

Sünnikoht: Vladimirovka (teise nimega Vladimirovca), Slobozia rajoon, Moldaavia NSV (nüüdne Moldova Vabariik) või Bogomol, Moldaavia NSV (nüüdne Moldova Vabariik)

„Krimmi Autonoomse Vabariigi” ülemnõukogu spiikrina etendas Konstantinov olulist rolli „ülemnõukogus” tehtud otsuste juures, mis käsitlesid Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavat „referendumit”, ning kutsus valijaid hääletama Krimmi iseseisvuse poolt 16. märtsil 2014 korraldatud „referendumil”. Konstantinov oli üks isikutest, kes 18. märtsil 2014 allkirjastas „lepingu Krimmi ühinemise kohta Venemaa Föderatsiooniga”.

Alates 17. märtsist 2014„Krimmi Vabariigi”„riiginõukogu”„esimees”. Sellele ametikohale „tagasi valitud” 2019. aasta septembris.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.8.1976

Sünnikoht: Ulan-Ude, Burjaatia ANSV (Vene NFSV) (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Krimmi endise asepeaministrina etendas Temirgaliev olulist rolli „ülemnõukogus” tehtud otsuste juures, mis käsitlesid Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavat 16. märtsil 2014 korraldatud „referendumit”. Ta tegi aktiivselt lobitööd Krimmi ühendamiseks Venemaa Föderatsiooniga.

Temirgaliev astus 11. juunil 2014 tagasi „Krimmi Vabariigi” peaministri esimese asetäitja ametikohalt. Praegu Venemaa-Hiina piirkondliku arengu investeerimisfondi haldusettevõtte peadirektor.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

17.3.2014

▼M34

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.7.1974

Sünnikoht: Harkiv, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Berezovskiy nimetati 1. märtsil 2014 Ukraina mereväe ülemaks, kuid ta andis ametivande Krimmi relvajõududele, murdes oma eelnevat vannet Ukraina mereväele.

Ta oli Venemaa Föderatsiooni Musta mere laevastiku ülema asetäitja kuni 2015. aasta oktoobrini.

Praegu Venemaa Föderatsiooni Vaikse ookeani laevastiku ülema asetäitja ja viitseadmiral.

17.3.2014

▼M36

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ) Oleksiy Mykhaylovych CHALYY (Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 13.6.1961

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon või Sevastopol, Ukraina

Chaliy sai 23. veebruaril 2014 rahva heakskiidul „Sevastopoli rahvalinnapeaks“ ja võttis selle „mandaadi“ vastu. Ta tegi aktiivselt kampaaniatööd selle nimel, et Sevastopolist saaks pärast 16. märtsiks 2014 kavandatud referendumit Venemaa Föderatsiooni eraldi üksus. Konstantinov oli üks isikutest, kes 18. märtsil 2014 allkirjastas „lepingu Krimmi ühinemise kohta Venemaa Föderatsiooniga“. Ta oli 1.–14. aprillini 2014 Sevastopoli „kuberneri“ kohusetäitja ning Sevastopoli „seadusandliku kogu“ endine „valitud“ esimees. Endine Sevastopoli linna „seadusandliku kogu“ liige (kuni 2019. aasta septembrini).

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

Annekteerimisprotsessis osalemise eest anti talle Venemaa riiklik orden „Isamaa eest täidetud kohustuste eest“ – (esimene järk).

Smart Electric Networks LLC (OOO „Разумные электрические сети“) peadirektor.

17.3.2014

▼M33

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Sugu: mees

Sünniaeg: 18.1.1970 või 29.3.1965

Sünnikoht: Artemivsk (Артемовск) (2016. aastal taastati endine nimi Bakhmut/Бахмут), Donetski oblast, Ukraina

„Peaminister” Aksyonov nimetas Zima 3. märtsil 2014 Krimmi julgeolekuteenistuse (SBU) uueks juhiks ja Zima võttis selle ametikoha vastu. Ta on andnud Venemaa luureteenistusele (FSB) olulist teavet, sealhulgas andmebaasi. See sisaldas teavet Euro-Maidani aktivistide ja Krimmi inimõiguste kaitsjate kohta. Ta etendas olulist rolli Ukraina ametivõimudel Krimmi territooriumi kontrollimise takistamises.11. märtsil 2014 kuulutasid endised Krimmi julgeolekuteenistuse (SBU) ametnikud välja Krimmi sõltumatu julgeolekuteenistuse moodustamise. Töötab alates 2015. aastast Venemaa luureteenistuses (FSB).

17.3.2014

▼M15 —————

▼M33

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 28.9.1953 või 28.8.1953

Sünnikoht: Simferopol, Ukraina

Krimmi Ülemraada asespiikrina algatas Tsekov koos Sergey Aksyonoviga „Krimmi Autonoomse Vabariigi” valitsuse ebaseadusliku laialisaatmise. Ta kaasas sellesse aktsiooni Vladimir Konstantinovi, ähvardades teda ametist tagandamisega. Ta tunnistas avalikult, et kutse Vene sõduritele võtta üle Krimmi Ülemraada algatasid Krimmist pärit parlamendiliikmed. Ta oli üks esimesi Krimmi juhte, kes esitas avalikult üleskutse liita Krimm Venemaaga.

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige „Krimmi Vabariigist” alates 2014. aastast, uuesti ametisse nimetatud 2019. aasta septembris.

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 5.1.1958

Sünnikoht: Abakan, Hakassia, Venemaa Föderatsioon

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu julgeoleku- ja kaitsekomisjoni endine esimees.

Ozerov toetas 1. märtsil 2014 avalikult föderatsiooninõukogus föderatsiooninõukogu julgeoleku- ja kaitsekomisjoni nimel Vene vägede kasutamist Ukrainas.

Esitas 2017. aasta juulis avalduse julgeoleku- ja kaitsekomisjoni esimehe kohalt tagasiastumiseks. Oli jätkuvalt föderatsiooninõukogu ning kodukorra ja parlamendiasjade komisjoni liige.

10. oktoobril 2017 nimetati ta dekreediga N 372-SF Ozerov föderatsiooninõukogu riikliku suveräänsuse kaitsmise ja Venemaa Föderatsiooni siseasjadesse sekkumise takistamise ajutise komisjoni liikmeks.

Tema volitused föderatsiooninõukogus lõppesid 2019. aasta septembris. Alates 2019. aasta oktoobrist sihtasutuse Rospolitika konsultant.

17.3.2014

10.

Vladimir Michailovich DZHABAROV

(Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 29.9.1952

Sünnikoht: Samarkand, Usbekistan

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu rahvusvaheliste küsimuste komisjoni esimene aseesimees.

Dzhabarov toetas 1. märtsil 2014 avalikult föderatsiooninõukogus föderatsiooninõukogu rahvusvaheliste küsimuste komisjoni nimel Vene vägede kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович КЛИШАС)

Sugu: mees

Sünniaeg: 9.11.1972

Sünnikoht: Sverdlovsk (Jekaterinburg), Venemaa Föderatsioon

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu põhiseaduse ja riigi ülesehitamise komisjoni esimees.

Klishas toetas 1. märtsil 2014 avalikult föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas. Avalikes avaldustes püüdis Klishas õigustada Venemaa sõjalist sekkumist Ukrainas, väites et „Ukraina president toetab Krimmi ametivõimude taotlust Venemaa Föderatsiooni presidendile saata Krimmi kodanike kaitseks igakülgset abi”.

17.3.2014

▼M36

12.

Nikolai Ivanovich RYZHKOV (Николай Иванович РЫЖКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 28.9.1929

Sünnikoht: Dulejevka, Donetski oblast, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu föderatsiooniküsimuste, regionaalpoliitika ja põhjapoolsete alade komisjoni liige.

Ryzhkov toetas 1. märtsil 2014 avalikult föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas.

Annekteerimisprotsessis osalemise eest anti talle 2014. aastal Venemaa riiklik orden „Isamaa eest täidetud kohustuste eest“ (esimene järk).

17.3.2014

▼M33 —————

▼M33

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 3.4.1957

Sünnikoht: Ordžonikidze (Vladikavkaz), Põhja-Osseetia, Venemaa Föderatsioon

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu välisasjade komisjoni endine liige. Tema volitused Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liikmena lõppesid 2017. aasta septembris.

Alates 2017. aasta septembrist on ta Põhja-Osseetia parlamendi esimehe esimene asetäitja.

Totoonov toetas 1. märtsil 2014 avalikult föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

▼M21 —————

▼M33

16.

Sergei Mikhailovich MIRONOV

(Сергей Михайлович МИРОНОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 14.2.1953

Sünnikoht: Puškin, Leningradi oblast, Venemaa Föderatsioon

Riigiduuma nõukogu liige; Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma fraktsiooni „Õiglane Venemaa” juht.

Algatas seaduseelnõu, mis võimaldab Venemaa Föderatsioonil võtta Vene kodanike kaitsmise ettekäändel oma koosseisu välisriigi territooriume ilma vastava riigi nõusoleku või rahvusvahelise lepinguta.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 30.7.1970

Sünnikoht: Peterburi (endine Leningrad), Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma asespiiker.

Toetas aktiivselt Vene relvajõudude kasutamist Ukrainas ja Krimmi annekteerimist. Juhtis isiklikult meeleavaldust, millega toetati Venemaa relvajõudude kasutamist Ukrainas.

Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma välisasjade komisjoni endine aseesimees ja praegune liige.

17.3.2014

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 4.1.1968

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Endine Riigiduuma Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) küsimuste komisjoni esimees (Venemaa liberaaldemokraatliku partei liige).

Toetas aktiivselt Vene relvajõudude kasutamist Ukrainas ja Krimmi annekteerimist.

Praegu Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma välisasjade komisjoni esimees.

17.3.2014

▼M34

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 13.9.1961

Sünnikoht: Vitebsk (Valgevene NSV), nüüdne Valgevene

Endine Musta mere laevastiku ülem, admiral.

Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest.

Venemaa laevastiku staabiülem ja ülemjuhataja esimene asetäitja.

17.3.2014

▼M33

20.

Anatoliy Alekseevich SIDOROV

(Анатолий Алексеевич СИДОРОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 2.7.1958

Sünnikoht: Siva, Permi oblast, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Venemaa Lääne sõjaväeringkonna, mille üksused on Krimmi saadetud, endine ülem. Ta vastutas Krimmis Venemaa sõjalise kohaloleku selle osa eest, mis õõnestab Ukraina suveräänsust, ja abistas Krimmi ametivõime „referendumi” ettevalmistuste ja Venemaa koosseisu liitmise vastaste avalike meeleavalduste takistamisel. Alates 2015. aasta novembrist on ta Ühise Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni (CSTO) ühispersonali ülem.

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 22.3.1958

Sünnikoht: Ordžonikidze (Vladikavkaz), Põhja-Osseetia ANSV, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna (SMD), mille üksused on Krimmi saadetud, endine ülem; Galkin on Musta mere laevastiku ülem; suur osa vägede liikumisest Krimmi on toimunud läbi Lõuna sõjaväeringkonna.

Lõuna sõjaväeringkonna relvajõud on saadetud Krimmi. Ta on vastutav Krimmis Venemaa sõjalise kohaloleku selle osa eest, mis õõnestab Ukraina suveräänsust, ja abistas Krimmi ametivõime „referendumi” ettevalmistuste ja Venemaa koosseisu liitmise vastaste avalike meeleavalduste takistamisel. Lisaks kuulub Musta mere laevastik Lõuna sõjaväeringkonna kontrolli alla.

Praegu töötab Venemaa kaitseministeeriumi keskaparaadis. Kaitseministri abi alates 19. jaanuarist 2017.

17.3.2014

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович РОГОЗИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 21.12.1963

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Venemaa Föderatsiooni endine asepeaminister. Kutsus avalikult üles Krimmi annekteerima.

Alates 2018. aastast töötab ühe riigiasutuse peadirektorina.

21.3.2014

23.

Sergey Yurievich GLAZYEV

(Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 1.1.1961

Sünnikoht: Zaporižžja (Ukraina NSV), nüüdne Ukraina

Endine Venemaa Föderatsiooni presidendi nõunik. Kutsus avalikult üles Krimmi annekteerima.

Alates 2019. aasta oktoobrist integratsiooni- ja makromajanduse minister Euraasia Majanduskomisjonis.

21.3.2014

24.

Valentina Ivanova MATVIYENKO (neiupõlvenimi TYUTINA)

(Валентина Ивановна МАТВИЕНКО (neiupõlvenimi ТЮТИНА))

Sugu: naine

Sünniaeg: 7.4.1949,

Sünnikoht: Šepetivka, Hmelnõtskõi (Kamjanets-Podilskõi) oblast (Ukraina NSV), nüüdne Ukraina

Föderatsiooninõukogu spiiker. Toetas 1. märtsil 2014 avalikult föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas.

21.3.2014

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 27.10.1954

Sünnikoht: Peterburi (endine Leningrad), Venemaa Föderatsioon

Endine Riigiduuma asespiiker. Toetas avalikult Vene vägede kasutamist Ukrainas. Toetas avalikult Venemaa ja Krimmi taasühinemise lepingut ja seonduvat föderatsiooni põhiseadust.

Alates 2016. aasta oktoobrist Venemaa Föderatsiooni välisluureteenistuse direktor. Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu alaline liige.

21.3.2014

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович КИСЕЛЁВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 26.4.1954

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Nimetatud presidendi 9. detsembri 2013. aasta määrusega Venemaa Föderatsiooni uudisteagentuuri „Rossija Sevodnja” juhiks.

Valitsuse propaganda keskne figuur, kes toetab Vene vägede kasutamist Ukrainas.

21.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 27.3.1963

Sünnikoht: Sevastopol (Ukraina NSV), Ukraina

Endine Musta mere laevastiku ülema asetäitja, kontradmiral.

Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest.

Praegu admiral, Venemaa Föderatsiooni Läänemere laevastiku ülem.

21.3.2014

▼M36

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV (Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 1.9.1956

Sünnikoht: Zaporižžja, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Endine Musta mere laevastiku ülema asetäitja, kontradmiral.

Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest.

26. septembril 2017 vabastati ta Venemaa Föderatsiooni presidendi dekreediga sellest ametist ning saadeti erru.

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu endine liige, annekteeritud Sevastopoli linna esindaja. Praegu Sevastopoli „seadusandliku kogu“ saadik

21.3.2014

▼M34

29.

Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич СУРКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 21.9.1964

Sünnikoht: Solntsevo, Lipetski oblast, Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa Föderatsiooni presidendi abi. Osales aktiivselt Krimmis toimunud protsessi organiseerimisel, mille käigus Krimmi kohalikud kogukonnad kaasati lavastama sündmusi, mis kahjustasid Ukraina ametivõime Krimmis.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

21.3.2014

▼M33

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 10.10.1955

Sünnikoht: Simferopol, Krimm, Ukraina

Krimmi valimiskomisjoni esimees. Ta on vastutav Krimmi „referendumi” läbiviimise eest. Vastutav Venemaa süsteemi kohaselt „referendumi” tulemuste allkirjastamise eest.

Krimmi valimiskomisjoni esimehena osales ta 18. märtsil 2018 toimunud Venemaa presidendivalimiste ning 8. septembril 2019 toimunud piirkondlike ja kohalike valimiste korraldamisel ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis ja Sevastopolis ning sellega toetas ja rakendas aktiivselt poliitikameetmeid, mis kahjustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

21.3.2014

▼M33 —————

▼M33

32.

Kindralleitnant Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 5.12.1959

Sünnikoht: Oš, Kirgiisi NSV, nüüdne Kõrgõzstan

Ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi saadetud Vene vägede (mida Venemaa nimetab jätkuvalt ametlikult „kohalikuks omakaitseks”) endine de facto ülem. Lõuna sõjaväeringkonna endine aseülem. Praegu on ta Venemaa relvajõudude peastaabi sõjaväeakadeemia avaliku halduse ja riikliku julgeoleku osakonna juhataja.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (neiupõlvenimega DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (neiupõlvenimega ДМИТРИЕВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 9.12.1954

Sünnikoht: Bui, Kostroma oblast, Venemaa Föderatsioon

Endine Riigiduuma liige. Selliste Venemaal hiljuti tehtud seadusandlike ettepanekute algataja ja kaastoetaja, mis võimaldaks teiste riikide piirkondadel Venemaaga ühineda ilma nende keskvõimu eelneva nõusolekuta.

Alates 2015. aasta septembrist föderatsiooninõukogu liige Omski oblastist. Praegu föderatsiooninõukogu põhiseadusliku ja riigi ülesehitamise komisjoni aseesimees.

21.3.2014

▼M36

34.

Dmitry Nikolayevich KOZAK (Дмитрий Николаевич КОЗАК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 7.11.1958

Sünnikoht: Bandurovo, Kirovogradi oblast, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Kodakondsus: Venemaa

Endine asepeaminister. Vastutav annekteeritud „Krimmi Autonoomse Vabariigi“ Venemaa Föderatsiooni koosseisu integreerimise järelevalve eest. Venemaa Föderatsiooni presidendi kantselei ülema asetäitja. Ta on presidendi erisaadik konfliktide lahendamise valdkonnas Ukrainas.

29.4.2014

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV (Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.9.1949

Sünnikoht: Moskva või Ostrov, Pihkva oblast, Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa Föderatsiooni presidendi täievoliline esindaja „Krimmi föderaalpiirkonnas“, vastutav Venemaa riigipea põhiseaduslike õiguste jõustamise eest annekteeritud „Krimmi Autonoomse Vabariigi“ territooriumil. Endine Venemaa julgeolekunõukogu ajutine liige.

Endine Venemaa Föderatsiooni presidendi täievoliline esindaja Põhja-Kaukaasia föderaalpiirkonnas (kuni 2018. aasta juunini).

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. Nicaragua aukonsul Krimmis alates 2020. aasta oktoobrist.

29.4.2014

▼M33

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV

(Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 27.10.1965

Sünnikoht: Leningrad, NSVL (nüüdne Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Endine Krimmi asjade minister. Vastutav annekteeritud „Krimmi Autonoomse Vabariigi” integreerimise eest Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

Endine Venemaa valitsuse kantselei ülema asetäitja, vastutab „Krimmi Vabariigi” sotsiaal-majanduslikku arengut käsitleva valitsuskomisjoni töö korraldamise eest.

Endine Venemaa Föderatsiooni Riigikontrolli kõrge ametnik. Alates 2019. aasta septembrist Venemaa Föderatsiooni Riigikontrolli audiitor.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 22.8.1960

Sünnikoht: Alagir, Põhja-Osseetia ANSV, Vene NFSV (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Ukraina annekteeritud Sevastopoli linna endine kuberner.

Praegu Venemaa Föderatsiooni presidendi täievoliline esindaja Siberi föderaalpiirkonnas. Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu liige.

29.4.2014

38.

Olga Fedorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Sugu: naine

Sünniaeg: 7.5.1962

Sünnikoht: Simferopol, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Annekteeritud „Krimmi Autonoomset Vabariiki” esindav liige Venemaa Föderatsiooninõukogus alates 2014. aastast, uuesti ametisse nimetatud 2019. aastal.

29.4.2014

▼M13 —————

▼M34

40.

Sergei Ivanovich NEVEROV

(Сергей Иванович НЕВЕРОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 21.12.1961

Sünnikoht: Taštagol, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Endine Riigiduuma aseesimees. Vastutav nende õigusaktide algatamise eest, mis käsitlevad „Krimmi Autonoomse Vabariigi” integreerimist Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Duuma liige, Ühtse Venemaa fraktsiooni juht.

29.4.2014

▼M15 —————

▼M33

42.

Valery Vasilevich GERASIMOV

(Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 8.9.1955

Sünnikoht: Kaasan, Venemaa Föderatsioon

Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi ülemjuhataja, Venemaa Föderatsiooni kaitseministri esimene asetäitja, armeekindral. Vastutav Venemaa vägede massilise saatmise eest Ukraina piiri äärde ja olukorra leevendamata jätmise eest.

29.4.2014

▼M34

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(teise nimega Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Sugu: mees

Sünniaeg: 6.7.1993 või 6.7.1991

Sünnikoht: Praha, Tšehhi Vabariik

„Luganski omakaitse” („Luhansk Guard”) aktiivne liige. Osales Ukraina julgeolekuteenistuse Luganski piirkonna büroo hoone hõivamises.

Endiselt „Luganski Rahvavabariigi” aktiivne võitleja.

29.4.2014

▼M21 —————

▼M33

45.

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Andriy Yevhenovych PURHIN

(Андрiй Євгенович ПУРГIН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 26.1.1972

Sünnikoht: Donetsk, Ukraina

Osaleb aktiivselt separatistlikus tegevuses ja organiseerib seda, koordineerib „vene turistide” tegevust Donetskis. Üks isikutest, kes algatas „Donbassi kodanikualgatuse Euraasia Liidu moodustamiseks”. Endine „ministrite nõukogu esimene aseesimees”. Kuni 4. septembrini 2015„Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu”„esimees”.

Alates 2017. aasta veebruarist ei ole ta „rahvanõukogu” otsuse kohaselt enam „Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu” liige.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович ПУШИЛIН)

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович ПУШИЛИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 9.5.1981

Sünnikoht: Makijivka (Donetski oblast), Ukraina

„Donetski Rahvavabariigi” üks juhtidest. Osales 2014. aastal Donetskis piirkondlike ametiasutuste hõivamises ja valdusse võtmises. Oli 4. septembrini 2015„Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu”„aseesimees”. Alates 4. septembrist 2015„Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu”„esimees”. Alates 7. septembrist 2018„Donetski Rahvavabariigi”„juhi” kohusetäitja. Pärast „valimisi”11. novembril 2018„Donetski Rahvavabariigi”„juht”.

29.4.2014

▼M34

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 1.5.1983

Sünnikoht: Hartsõzk, Donetski oblast, Ukraina

Radikaalse ideoloogiaga organisatsiooni „Donbassi omakaitse” üks juhtidest. Ta võttis aktiivselt osa Donetski piirkonna mitme riigiasutuse hoone hõivamisest.

„Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu” ja selle välispoliitika, välissuhete, infopoliitika- ja infotehnoloogiakomitee endine liige.

29.4.2014

▼M33

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН) (teise nimega Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Sugu: mees

Sünniaeg: 17.12.1970

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Tuvastatud kui Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi luure peadirektoraadi (GRU) üks töötajatest. Ta oli kaasatud Slovjanski vahejuhtumitesse. Rahvaliikumise „Novorossija” juht. Endine „Donetski Rahvavabariigi”„kaitseminister”.

Korraldas 4. novembril 2016 Moskvas Venemaa marsi, millel osalesid Venemaa rahvuslased, kes toetavad Ukraina idaosa separatiste.

Ta on endiselt Ukraina idaosas toimuva separatistliku tegevuse aktiivne toetaja.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 4.2.1964

Sünnikoht: Aleksejevka, Saratovi oblast, Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa presidendi kantselei ülema esimene asetäitja. Vastutav järelevalve eest Ukraina annekteeritud Krimmi piirkonna poliitilise integreerimise üle Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

Alates 5. oktoobrist 2016 Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma asespiiker.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.2.1957

Sünnikoht: Barnaul, Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa õhudessantväeüksuste ülem, kindralkolonel. Oma kõrgema positsiooni tõttu vastutav Venemaa õhudessantväe kasutamise eest Krimmis.

Praegu Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma kaitsekomisjoni esimees.

12.5.2014

▼M36

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 19.5.1960

Sünnikoht: Ignatovo, Vologda oblast, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Endine Riigiduuma liige ja endine põhiseaduskomisjoni esimees. Vastutav nende õigusaktide vastuvõtmisele kaasaaitamise eest, mis käsitlevad Krimmi ja Sevastopoli annekteerimist Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

Endine „Ühtse Venemaa“ partei ülemnõukogu liige. Riigiduuma spiikri Volodini nõunik. Praegune Venemaa teaduste akadeemia riigi ja õiguse instituudi teadur.

12.5.2014

▼M33

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 30.1.1971

Sünnikoht: Skvortsovo küla, Simferopoli piirkond, Krimm, Ukraina

Endine föderaalse migratsiooniameti Krimmi büroo juhataja. Vastutav Venemaa passide süstemaatilise ja kiirendatud väljastamise eest Krimmi elanikele.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA

(Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорович КОЗЮРА)

Sugu: mees

Sünniaeg: 30.12.1965 või 19.12.1962

Sünnikoht: Simferopol, Krimm või Zaporižžja, Ukraina

Endine föderaalse migratsiooniameti Sevastopoli büroo juhataja. Vastutav Venemaa passide süstemaatilise ja kiirendatud väljastamise eest Sevastopoli elanikele.

Alates 2016. oktoobrist Sevastopoli seadusandliku kogu kantselei ülem.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович ПОНОМАРЬОВ),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович ПОНОМАРËВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 2.5.1965

Sünnikoht: Slovjansk (Donetski oblast), Ukraina

Slovjanski endine isehakanud „rahvalinnapea” (kuni 10. juunini 2014). Ponomariov kutsus Vladimir Putinit üles saatma Venemaa vägesid linna kaitsma ning palus temalt hiljem relvatarneid. Ponomariovi alluvad olid seotud inimröövidega (nad võtsid kinni aktivisti Irma Krati ja uudistekanali Vice News reporteri Simon Ostrovsky, kes mõlemad hiljem vabastati; nad pidasid kinni OSCE Viini dokumendi alusel tegutsevaid sõjalisi vaatlejaid). Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

12.5.2014

▼M34

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (teise nimega Bes (Saatan))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

teise nimega Igor Nikolaevich BEREGOVOY

(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 30.12.1965

Sünnikoht: Simferopol, Krimm, Ukraina

Üks endisi Gorlivka isehakanud omakaitse juhte. Ta võttis oma kontrolli alla Ukraina julgeolekuteenistuse Donetski oblasti büroo hoone ja hiljem siseministeeriumi osakonna Gorlivka linnas. Tal on sidemeid Igor Strelkovi/Girkiniga, kelle juhtimisel ta oli seotud Gorlivka linnanõukogu saadiku Volodymyr Rybaki mõrvaga.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

12.5.2014

▼M33

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Sugu: mees

Sünniaeg: 25.7.1980

Sünnikoht: Makijivka (Donetski oblast), Ukraina

Üks omavoliliselt väljakuulutatud „Donetski Rahvavabariigi” relvajõudude endisi ülemaid. Nimetatud relvajõudude üks eesmärke on „Donetski Rahvavabariigi” ühe juhi Pushylini sõnul „kaitsta Donetski Rahvavabariigi rahvast ja vabariigi territoriaalset terviklikkust”.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолiйович ЦАРЬОВ),

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 2.6.1970

Sünnikoht: Dnipropetrovsk (nüüdne Dnipro), Ukraina

Endine raada liige, esitas sellena avaliku üleskutse luua „Novorossija Föderaalne Vabariik”, mis koosneks Kagu-Ukraina piirkondadest. „Rahvavabariikide liidu parlamendi” („Novorossija parlament”) endine „spiiker”.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich LYAGIN

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вiкторович ЛЯГIН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 30.5.1980

Sünnikoht: Donetsk, Ukraina

„Donetski Rahvavabariigi” keskvalimiskomisjoni endine esimees. Korraldas aktiivselt 11. mai 2014. aasta referendumit „Donetski Rahvavabariigi” enesemääramisõiguse küsimuses. Endine „töö- ja sotsiaalminister”.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 12.1.1981

„Luganski Rahvavabariigi” keskvalimiskomisjoni esimees. Korraldas aktiivselt 11. mai 2014 referendumit „Luganski Rahvavabariigi” enesemääramisõiguse küsimuses.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku poliitikat.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Sugu: naine

Sünniaeg: 18.3.1980

Sünnikoht: Mihhailovka, Vorošilovgradi oblast, Ukraina NSV või Jevpatorija, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomset Vabariiki” esindav liige Riigiduumas.

Endine „Krimmi Vabariigi” prokurör. Viis aktiivselt ellu Krimmi annekteerimist Venemaa poolt.

Praegu rahvusvaheliste küsimuste komisjoni aseesimees, Venemaa Föderatsiooni siseasjadesse välissekkumise uurimise komisjoni liige, Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma julgeoleku- ja korruptsioonivastse võitluse komisjoni liige.

12.5.2014

61.

Igor Sergeievich SHEVCHENKO

(Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 9.2.1979

Sünnikoht: Sevastopol, Krimm, Ukraina

Endine Sevastopoli prokurör, osales sellel ametikohal aktiivselt Sevastopoli annekteerimises Venemaa poolt.

Adygea Vabariigi prokurör.

12.5.2014

▼M36

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 25.7.1972

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Endine „Donetski Rahvavabariigi peaminister“, sellena vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse“ separatistliku „valitsustegevuse“ eest (nt teatas ta 8. juulil 2014, et „meie sõjavägi viib läbi erioperatsiooni Ukraina „fašistide“ vastu“). „Novorossija Liitu“ käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastaja. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat; juhib „Donbassi vabatahtlike liitu“.

„Donbassi vabatahtlike liidu“ juhatuse esimees Osales aktiivselt Donbassi võitlema saadetud „vabatahtlike“ värbamises ja väljaõppes.

12.7.2014

▼M33

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 18.12.1972

Sünnikoht: Donetsk, Ukraina

Endine „Donetski Rahvavabariigi julgeolekuminister”, sellena vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku julgeolekualase tegevuse eest. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

12.7.2014

64.

Alexandr Arkadievich KALYUSSKY

(Александр Аркадьевич КАЛЮССКИЙ)

Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY

(Олександр Аркадiйович КАЛЮСЬКИЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 9.10.1975

Endine „Donetski Rahvavabariigi de facto asepeaminister sotsiaalküsimuste valdkonnas”. Vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 6.11.1958

Sünnikoht: Donetsk, Ukraina

Endine „Donetski Rahvavabariigi”„info- ja massikommunikatsiooniminister”. Praegu „Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu” liige. Vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatismimeelse propaganda eest.

Toetab aktiivselt Ukraina idaosas toimuvat separatistlikku tegevust.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 20.1.1964

Sünnikoht: Iževsk, Venemaa Föderatsioon

Endine „Luganski Rahvavabariigi ministrite nõukogu peaminister”, ametisse kinnitatud 8. juulil 2014.

Vastutav „Luganski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest.

Jätkab „Luganski Rahvavabariigi” separatistlike struktuuride toetamist.

12.7.2014

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович НIКIТIН),

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 25.11.1971

Sünnikoht: Šargun, Usbekistan

Endine „Luganski Rahvavabariigi ministrite nõukogu asepeaminister”, (varem „Luganski Rahvavabariigi ministrite nõukogu peaminister”, endine „Kaguarmee kõneisik”).

Vastutav „Luganski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest.

Vastutav Kaguarmee avalduse eest, mille kohaselt Ukraina presidendivalimised ei saa toimuda „Luganski Rahvavabariigis” selle piirkonna „uue” staatuse tõttu.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN

(Олексiй В'ячеславович КАРЯКIН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 7.4.1980 või 7.4.1979

Sünnikoht: Stahhanov, Luganski oblast, Ukraina

Kuni 25. märtsini 2016„Luganski Rahvavabariigi ülemnõukogu esimees”, vastutav „ülemnõukogu” separatistliku „valitsemistegevuse” eest, palus Venemaa Föderatsioonil tunnustada „Luganski Rahvavabariigi” iseseisvust.

„Novorossija Liitu” käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastaja.

Endine „Luganski Rahvavabariigi rahvanõukogu” liige.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

Praegune „Luganski Rahvavabariigi riigikoja” esimees.

12.7.2014

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович IВАКIН),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович ИВАКИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 13.8.1954

Sünnikoht: Perevalsk (Luhanski oblast), Ukraina

Endine „Luganski Rahvavabariigi siseminister”, sellena vastutav „Luganski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsustegevuse” eest.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 24.6.1964 või 25.6.1964 või 26.6.1964

Sünnikoht: Lugansk (võimalik, et Kelmentsis, Tšernivtsi oblast), Ukraina

Endine „kaitseminister” ja endine „Luganski Rahvavabariigi”„juht” ja seetõttu vastutav „Luganski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemisalase” tegevuse eest.

Endine „Luganski Rahvavabariigi”„erisaadik” seoses Minski kokkulepete täitmisega.

12.7.2014

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович КОЗИЦЫН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 20.6.1956 või 6.10.1956

Sünnikoht: Dzeržinsk, Donetski oblast, Ukraina

Kasakaüksuste juht.

Vastutav Ukraina valitsusvägede vastu võitlevate Ida-Ukraina separatistide juhtimise eest.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

12.7.2014

▼M14 —————

▼M33

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 1.9.1950

Sünnikoht: Kurumoš, Kuibõševi oblast, Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu alaline liige. Endine Venemaa Föderatsiooni välisluureteenistuse direktor. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Alates 4. jaanuarist 2017 Venemaa strateegiliste uuringute instituudi direktor. Ta on samuti riigiettevõtte „Almaz-Antey” direktorite nõukogu esimees.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

25.7.2014

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович ПАТРУШЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 11.7.1951.

Sünnikoht: Leningrad, NSVL (Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu alaline liige. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.11.1951

Sünnikoht: Perm, Venemaa Föderatsioon

Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu alaline liige. Föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) direktor. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

▼M34

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 8.10.1956

Sünnikoht: Žetikara, Kasahhi Nõukogude Sotsialistlik Vabariik (nüüdne Kasahstan)

Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu liige ja asesekretär. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

▼M33

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.12.1950.

Sünnikoht: Vladivostok, Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu alaline liige. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

On endiselt Ühtse Venemaa partei ülemnõukogu esimees.

Riigiettevõtte „Tactical Missiles Corporation JSC” direktorite nõukogu esimees.

25.7.2014

78.

Sergei Orestovoch BESEDA

(Сергей Орестович БЕСЕДА)

Sugu: mees

Sünniaeg: 17.5.1954

Venemaa Föderatsiooni föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) viienda osakonna juht.

FSB kõrge ametnikuna (kindralkolonel) juhib ta osakonda, mille vastutusalasse kuulub luure- ja rahvusvaheline tegevus.

25.7.2014

▼M36

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV (Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 10.7.1981

Sünnikoht: Kuibõšev (Samara), Venemaa Föderatsioon

Endine Riigiduuma liige.

Riigiduuma liikmena kuulutas ta Moskvas välja tunnustamata „Donetski Rahvavabariigi“„de facto saatkonna“ avamise; ta osaleb Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavas või ohustavas tegevuses.

Endine Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma kehakultuuri-, spordi- ja noorteküsimuste komisjoni esimees.

Alates 20. juulist 2020 on ta Habarovski krai kuberneri kohusetäitja

25.7.2014

▼M33

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович КАДЫРОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 5.10.1976

Sünnikoht: Tsentoroi, Tšetšeenia, Venemaa Föderatsioon

Tšetšeenia Vabariigi president. Kadyrov tegi avaldusi Krimmi ebaseadusliku annekteerimise ja Ukrainas toimunud relvastatud mässu toetuseks. Muu hulgas märkis ta 14. juunil 2014, et ta teeb omalt poolt kõik võimaliku Krimmi elavdamise abistamiseks. Sellest tulenevalt andis Autonoomse Vabariigi juhina tegutsev isik talle medali „Krimmi vabastamise eest” seoses Krimmi ebaseaduslikuks annekteerimiseks antud toetusega. Lisaks väljendas ta 1. juunil 2014 valmisolekut saata vastava taotluse korral Ukrainasse 74 000 tšetšeeni vabatahtlikku.

25.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич ТКАЧËВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 23.12.1960

Sünnikoht: Võsselki, Krasnodari oblast, Venemaa Föderatsioon

Endine Krasnodari krai kuberner.

„Krimmi Autonoomse Vabariigi” juhi kohusetäitja andis talle medali „Krimmi vabastamise eest” seoses Krimmi ebaseaduslikuks annekteerimiseks antud toetusega. Sel puhul ütles „Krimmi Autonoomse Vabariigi” juhi kohusetäitja, et Tkachyov oli üks esimestest, kes väljendas toetust Krimmi uuele „juhtkonnale”.

Endine Venemaa Föderatsiooni põllumajandusminister.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 10.2.1983 (või 10.3.1983)

Sünnikoht: Severodonetsk, Ukraina

Üks „Donetski Rahvavabariigi” isehakanud juhtidest. Ta nõudis Venemaa sekkumist Ukraina idaosas, sealhulgas Vene rahuvalvajate lähetamist piirkonda. Ta oli seotud Igor Strelkovi/Girkiniga, kes vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse eest. Gubarev vastutas inimeste värbamise eest separatistide relvajõududesse.

Vastutab piirkondliku valitsushoone hõivamise eest Donetskis koos venemeelsete jõududega ning ta kuulutas end nn rahvakuberneriks.

Vaatamata sellele, et ta vahistati Ukraina territoriaalse terviklikkuse ohustamise eest ning seejärel vabastati, on ta jätkanud olulise rolli etendamist separatistide tegevuses, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА),

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 5.7.1983 või 10.3.1983

Sünnikoht: Kahhovka (Hersoni oblast), Ukraina

Endise „välisministrina” vastutas ta „Donetski Rahvavabariigi” kaitsmise eest, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

Endine „Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu” liige (kuni 2018. aasta novembrini).

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 7.2.1960

Sünnikoht: Donetsk, Ukraina

„Donetski Rahvavabariigi” endine „asekaitseminister”. Ta on seotud Igor Strelkovi/Girkiniga, kes vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse eest. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on Berezin toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. Praegu Donetski Rahavabariigi kirjanike liidu juhatuse esimees.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерiй Володимирович КАУРОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 2.4.1956

Sünnikoht: Odessa, Ukraina

„Novorossija Vabariigi” isehakanud „president”, kes on kutsunud Venemaad üles lähetama vägesid Ukrainasse. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

25.7.2014

▼M34

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (teise nimega Abwehr)

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергiй Анатолiйович ЗДРИЛЮК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 23.6.1972 (või 23.7.1972)

Sünnikoht: Frontovka küla, Vinnõtsja oblast, Ukraina

Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse eest vastutava Igor Strelkovi/Girkini vanemnõunik. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on Zdriliuk toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV (teise nimega Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир АНТЮФЕЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 19.2.1951

Sünnikoht: Novosibirsk, Venemaa Föderatsioon

Transnistria separatistliku piirkonna endine „riigi julgeoleku minister”. Endine „Donetski Rahvavabariigi” peaministri esimene asetäitja, kes vastutas julgeoleku- ja õiguskaitseküsimuste eest. Sellel ametikohal tegutsemisega vastutas ta „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest.

Riigiettevõtte „United Engine Corporation” juhatuse liige, F. Korotkovi nimelise riigiettevõtte JSC Research and Production Enterprise „Temp” juhatuse liige.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

25.7.2014

▼M33

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич ГРОМОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 31.5.1960

Sünnikoht: Zagorsk (Sergijev Possad), Venemaa Föderatsioon

Presidendi administratsiooni personalijuhi esimese asetäitjana vastutab ta juhiste andmise eest Venemaa meediaväljaannetele, et need võtaksid Ukraina separatiste ja Krimmi annekteerimist toetava hoiaku, toetades nii Ida-Ukraina destabiliseerimist ja Krimmi annekteerimist.

30.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Sugu: naine

Sünniaeg: tõenäoliselt 23.7.1981

„Luganski Rahvavabariigi”„valitsuse” endine pressiesindaja, kes tegi avaldusi, milles õigustatakse muu hulgas Ukraina sõjalennuki allatulistamist, pantvangide võtmist, ebaseaduslike relvastatud rühmituste võitlustegevust, mis on seetõttu kahjustanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja ühtsust.

„Luganski Rahvavabariigi” pressiteenistuse endine pressiesindaja.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 13.1.1954

Sünnikoht: Dzeržõnsk (Donetski oblast), Ukraina

„Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu” endine liige ja „ülemnõukogu” endine esimees, kes oli sellise poliitika algatajate ja sellise ebaseadusliku „referendumi” korraldajate hulgas, mis viis „Donetski Rahvavabariigi” väljakuulutamiseni, millega rikuti Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja ühtsust. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. Praegu „Donetski Rahvavabariigi” kommunistliku partei juht.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергiй Вадимович АБIСОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 27.11.1967

Sünnikoht: Simferopol, Krimm, Ukraina

Võttes vastu „Krimmi Vabariigi siseministri” ametikoha, millele Venemaa president nimetas ta 5. mail 2014 (dekreet nr 301), ning oma tegevusega „siseministrina” on ta kahjustanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja ühtsust.

Vabastati 2018. aasta juunis „Krimmi Vabariigi siseministri” ametikohalt. „Krimmi Vabariigi” ministrite nõukogu „esimehe” abi.

30.7.2014

▼M34

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.12.1951

Sünnikoht: Leningrad, NSVL (Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Arkady Rotenberg on Vene suurärimees, kellel on tihedad isiklikud sidemed president Vladimir Putiniga. Alates 2014. aasta märtsist on Rotenberg või tema äriühingud saanud riigihankelepinguid koguväärtuses üle 7 miljardi USA dollari. 2015. aastal juhtis Rotenberg iga-aastast riigihankelepingute saajate edetabelit lepingute rahalise väärtuse alusel, olles saanud Venemaa valitsuselt lepinguid 555 miljardi rubla väärtuses. Paljud kõnealused lepingud sõlmiti ametlikke konkurentsipõhiseid menetlusi järgimata. Peaminister Dmitri Medvedjev allkirjastas 30. jaanuaril 2015 määruse, millega sõlmiti Rotenbergi ettevõttega „Stroygazmontazh” riigihankeleping Kertši silla ehitamiseks Venemaalt ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomsesse Vabariiki”.

30.7.2014

 

 

 

Nimetatud lepingute kaudu on Rotenberg saanud rahalist kasu Venemaa otsustusõiguslikelt isikutelt, kes vastutavad Krimmi annekteerimise või Ukraina idaosa destabiliseerimise eest.

Ettevõtte „Stroygazmontazh” endine omanik; selle ettevõttega sõlmiti riigihankeleping Kertši silla ehitamiseks Venemaalt ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomsesse Vabariiki”, tugevdades seeläbi Krimmi integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust. Lisaks sõlmiti 2017. aasta jaanuaris Stroygazmontazhiga riigihankeleping väärtusega 17 miljardit rubla, et ehitada Kertši sillale raudteeliin, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust.

 

 

 

 

Talle kuuluvad kaks ettevõtet, Mostotrest ja Stroygazmontazh-Most, mis on Ukraina suveräänsust kahjustava tegevuse eest loetellu kantud (käesoleva lisa kanded nr 43 ja 46).

Kertši silla ehitamisel osalemise eest anti talle 2020. aasta märtsis riiklik orden „Venemaa Föderatsiooni töökangelane”.

Ta on kirjastuse Prosvescheniye juhatuse esimees, kõnealune kirjastus viis ellu eelkõige projekti „Venemaa lastele: aadress – Krimm”, mis kujutas endast suhtekorralduskampaaniat eesmärgiga veenda Krimmi lapsi selles, et nad on nüüd Venemaa kodanikud, kes elavad Venemaal, toetades seega Venemaa valitsuse poliitikat integreerida Krimm Venemaaga.

 

▼M33

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 3.7.1974

Sünnikoht: Puškino, Moskva oblast, Venemaa Föderatsioon

Malofeev on tihedalt seotud Ukraina separatistidega Ida-Ukrainas ja Krimmis. Ta on „Donetski Rahvavabariigi” endise „peaministri” Aleksandr Borodai endine tööandja ning kohtus „Krimmi Vabariigi”„peaministri” Sergey Aksyonoviga Krimmi annekteerimise protsessi ajal. Ukraina valitsus on algatanud kriminaaluurimise seoses väidetavalt tema poolt separatistidele antud materiaalse ja rahalise toetusega. Lisaks tegi ta mitu avalikku avaldust, milles ta toetas Krimmi annekteerimist ja Ukraina liitmist Venemaaga ning nimelt väitis ta 2014. aasta juunis, et „ei ole võimalik liita Venemaaga kogu Ukrainat. Võib-olla (Ukraina) idaosa”.

Seetõttu toetab Malofeev oma tegevusega Ida-Ukraina destabiliseerimist.

30.7.2014

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 25.7.1951.

Sünnikoht: Leningrad, NSVL (Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Yuriy Valentinovich Kovalchuk on president Putini pikaajaline tuttav. Ta on ühisettevõtte „Ozero Dacha” kaasasutaja, mis koondab president Putini lähikondlaste hulka kuuluvaid mõjukaid isikuid.

Ta saab kasu oma sidemetest Venemaa otsusetegijatega. Ta on Bank Rossiya juhatuse esimees ja suurim aktsionär; 2013. aastal oli tema omanduses ligikaudu 38 % nimetatud pangast; Bank Rossiyat peetakse Venemaa Föderatsiooni kõrgemate ametnike personaalseks pangaks. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist on Bank Rossiya avanud filiaale Krimmis ja Sevastopolis, tugevdades seeläbi nende integreerimist Venemaa Föderatsiooni.

Lisaks on Bank Rossiyal oluline osalus riiklikus meediagrupis, mis omakorda kontrollib telekanaleid, mis toetavad aktiivselt Venemaa valitsuse Ukraina destabiliseerimise poliitikat.

30.7.2014

▼M36

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV (Николай Терентьевич ШАМАЛОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 24.1.1950

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Nikolay Terentievich Shamalov on president Putini pikaajaline tuttav. Ta on ühisettevõtte „Ozero Dacha“ kaasasutaja, mis koondab president Putini lähikondlaste hulka kuuluvaid mõjukaid isikuid.

Ta saab kasu oma sidemetest Venemaa otsusetegijatega. Ta on Bank Rossiya suuruselt teine aktsionär; 2013. aastal oli tema omanduses ligikaudu 10 % nimetatud pangast; Bank Rossiyat peetakse Venemaa Föderatsiooni kõrgemate ametnike personaalseks pangaks. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist on Bank Rossiya avanud filiaale Krimmis ja Sevastopolis, tugevdades seeläbi nende integreerimist Venemaa Föderatsiooni.

Lisaks on Bank Rossiyal oluline osalus riiklikus meediagrupis, mis omakorda kontrollib telekanaleid, mis toetavad aktiivselt Venemaa valitsuse Ukraina destabiliseerimise poliitikat.

30.7.2014

▼M29 —————

▼M34

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (teise nimega Tsar (Tsaar))

(Владимир Петрович КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 14.10.1974

Sünnikoht: Gorski, Luganski oblast, Ukraina

Asus 14. augustil 2014 Igor Strelkovi/Girkini asemel „Donetski Rahvavabariigi”„kaitseministri” ametisse. Ta on väidetavalt juhtinud alates 2014. aasta aprillist separatistlike võitlejate üksust Donetskis ja lubanud lahendada strateegilise ülesande tõrjuda Ukraina sõjalist agressiooni. Seetõttu on Kononov toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

Vabastati 2018. aasta septembris „kaitseministri” ametikohalt.

Erusõjaväelaste sotsiaalabi ja patriootliku kasvatustöö direktoraadi juhataja „Donetski Rahvavabariigi juhi” alluvuses.

12.9.2014

▼M33

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 21.1.1983

Sünnikoht: Debaltsevo, Ukraina

Seotud „Donbassi omakaitsega”. Ta on muu hulgas teatanud, et nad jätkavad võitlust ülejäänud riigis. Seetõttu on Rudenko toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. „Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu” liige.

12.9.2014

▼M18 —————

▼M34

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК)

Sugu: mees

Võimalik sünniaeg: 27.12.1977

Sünnikoht: Tiraspol, Moldova Vabariik

„Donetski Rahvavabariigi” endine „riikliku julgeoleku minister”. Seotud Vladimir Antyufeyeviga, kes oli vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. „Donbassi vabatahtlike liidu” komandöride nõukogu tegevdirektor ja esimees.

12.9.2014

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Sugu: mees

Sünniaeg: 1.3.1977

Sünnikoht: Frunze, Slobodzia rajoon, Moldova Vabariik

„Donetski Rahvavabariigi” endine „siseminister”. Seotud Vladimir Antyufeyeviga, kes oli vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

▼M33

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич РОДКИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 23.9.1976

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

„Donetski Rahvavabariigi” endine esindaja Moskvas. Oma avaldustes on ta muu hulgas rääkinud sellest, et omakaitse on valmis pidama partisanisõda ja on konfiskeerinud Ukraina relvajõududelt relvastussüsteeme. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

Üks „Donbassi vabatahtlike liidu” endisi juhte.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Sugu: mees

Sünniaeg: 26.7.1956

Sünnikoht: Čoburču, Slobozia rajoon, Moldova Vabariik

„Donetski Rahvavabariigi” endine „asepeaminister sotsiaalküsimuste vallas”. Seotud Vladimir Antyufeyeviga, kes oli vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Venemaa endise asepeaministri Dmitry Rogozini soosik. „Donetski Rahvavabariigi” ministrite nõukogu administratsiooni endine ülem.

Kuni 2017. aasta märtsini „Transnistria Moldova Vabariigi presidendi täievoliline esindaja Venemaa Föderatsioonis”.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

12.9.2014

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович МУРАДОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 19.11.1954

Sünnikoht: Kotšmess, Komi ANSV (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Krimmi „asepeaminister” ja Krimmi täievoliline esindaja president Vladimir Putini juures. Muradovil on olnud oluline roll Venemaa institutsionaalse kontrolli tugevdamisel Krimmi üle alates selle ebaseaduslikust annekteerimisest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 23.5.1971

Sünnikoht: Džankoi, Ukraina

Ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomset Vabariiki” esindav liige Riigiduumas.

Endine Krimmi „esimene asepeaminister”. Sheremetil oli tähtis roll Krimmi Venemaaga ühinemist käsitleva 16. märtsi referendumi korraldamisel ja läbiviimisel. Väidetavalt juhtis Sheremet referendumi ajal Moskva-meelseid „omakaitsejõude” Krimmis. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

Valiti 18. septembril 2016 ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaart esindavaks Riigiduuma liikmeks.

12.9.2014

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 2.2.1948.

Sünnikoht: Krasnojarsk, Venemaa Föderatsioon

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu asespiiker. 1. märtsil 2014 toetas föderatsiooninõukogus avalikult Vene vägede kasutamist Ukrainas. Seejärel hääletas ta asjaomase dekreedi poolt.

12.9.2014

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 25.4.1946

Sünnikoht: Almatõ, Kasahhi NSV (nüüdne Kasahstan)

Riigiduuma nõukogu liige; Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei juht. Toetas aktiivselt Venemaa relvajõudude kasutamist Ukrainas ja Krimmi annekteerimist. Ta on aktiivselt kutsunud üles Ukrainat jagama. Ta allkirjastas enda juhitava Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei nimel kokkuleppe „Donetski Rahvavabariigiga”.

12.9.2014

▼M36

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 11.8.1949

Sünnikoht: Klin, Moskva oblast, Venemaa Föderatsioon

Riigiduuma endine asespiiker. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste,– „Krimmi Vabariigi“ ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

Endine Dagestani Vabariigi juht.

12.9.2014

▼M34

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 19.8.1957

Sünnikoht: Stefanidin Dar, Rostovi oblast, Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa kasakate ja väliskasakate jõudude ühenduse juht („ataman”). Riigiduuma liige. Suhteid SRÜ riikidega, Euraasia integratsiooni ja suhteid kaasmaalastega käsitleva Riigiduuma komisjoni esimene aseesimees.

Ta toetas Krimmi annekteerimist ja tunnistas, et Venemaa kasakad olid Moskvalt toetust saavate separatistide poolel Ukraina konflikti aktiivselt kaasatud. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi” vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, „Krimmi Vabariigi” ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

▼M33

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 6.8.1960

Sünnikoht: Stepnoi Dvorets, Venemaa Föderatsioon

Endine Riigiduuma välisasjade komisjoni esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi” vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, „Krimmi Vabariigi” ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

Praegu suhteid SRÜ riikidega, Euraasia integratsiooni ja suhteid kaasmaalastega käsitleva Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma komisjoni esimees.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 5.4.1948.

Sünnikoht: Opotška, Venemaa Föderatsioon

Endine Riigiduuma liige ning suhteid SRÜ riikidega, Euraasia integratsiooni ja suhteid kaasmaalastega käsitleva Riigiduuma komisjoni endine esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi” vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, „Krimmi Vabariigi” ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

Venemaa Föderatsiooni kommunistliku partei keskkomitee presiidiumi liige.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 21.3.1964

Sünnikoht: Rudnõi, Kostanai oblast, Kasahhi NSV (nüüdne Kasahstan)

Endine Riigiduuma liige ning suhteid SRÜ riikidega, Euraasia integratsiooni ja suhteid kaasmaalastega käsitleva Riigiduuma komisjoni endine esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi” vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, „Krimmi Vabariigi” ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku poliitikat.

12.9.2014

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 7.8.1950

Sünnikoht: Bogoroditsk, Venemaa Föderatsioon

Riigiduuma esimene asespiiker. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi” vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, „Krimmi Vabariigi” ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 27.9.1972

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Riigiduuma asespiiker. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi” vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, „Krimmi Vabariigi” ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 28.5.1953

Sünnikoht: Puškin, Venemaa Föderatsioon

Endine Riigiduuma liige. Endine Riigiduuma asespiiker. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi” vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, „Krimmi Vabariigi” ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

Praegu keskvalimiskomisjoni liige.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна ЖУРОВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 7.1.1972

Sünnikoht: Pavlov-on-the-Neva, Venemaa Föderatsioon

Riigiduuma välisasjade komisjoni esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi” vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, „Krimmi Vabariigi” ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич HAУМЕЦ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 11.2.1968

Venemaa armee kindralmajor. Õhudiviisi endine komandör; see diviis on olnud kaasatud Venemaa sõjalisse kohalolekusse Ukraina territooriumil, eeskätt Krimmi ebaseadusliku annekteerimise ajal. Alates 2018. aastast õhudessantvägede staabiülema asetäitja.

12.9.2014

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 20.8.1952

Sünnikoht: Tšeremhovo, Irkutski oblast, Venemaa Föderatsioon

Sergei Chemezov on üks president Vladimir Putini teadaolevaid lähikondlasi, mõlemad olid Dresdenisse lähetatud KGB ohvitserid ja Chemezov on „Ühtse Venemaa” ülemnõukogu liige. Ta kasutab oma sidemeid Venemaa presidendiga, et pääseda juhtivatele ametikohtadele riigi poolt kontrollitavates ettevõtetes. Ta juhib gruppi „Rostec”, mis on Venemaal tähtis riigi poolt kontrollitav kaitse- ja tööstusvaldkonna tootmisettevõte. Rosteci tütarettevõte Technopromexport kavatseb Venemaa valitsuse otsuse alusel ehitada Krimmi energiajaamu, toetades seega Krimmi integreerimist Venemaa Föderatsiooniga.

Lisaks on Rosteci tütarettevõte Rosoboronexport toetanud Krimmi kaitsevaldkonna ettevõtete integreerimist Venemaa kaitsetööstusega, tugevdades seega Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

12.9.2014

▼M36

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 8.2.1963

Sünnikoht: Chișinău, Moldova NSV (nüüdne Moldova Vabariik)

Endine Riigiduuma liige. Endine Riigiduuma saadik, Venemaa Föderatsiooni sõjalis-tööstusliku kompleksi arenguga seotud seadusandlikke sätteid käsitleva riigiduuma komisjoni esimees. Ta on „Ühtse Venemaa“ tähtis liige ja ärimees, kes on teinud märkimisväärseid investeeringuid Ukrainas ja Krimmis.

Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste,– „Krimmi Vabariigi“ ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

Praegu Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige. Välisasjade komisjoni liige.

12.9.2014

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV (Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV (Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 29.9.1982 või 23.9.1982

„Luganski keskvalimiskomisjoni“ endise „juhina“ vastutas ta „valimiste“ korraldamise eest 2. novembril 2014„Luganski Rahvavabariigis“. Nende „valimistega“ rikuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu olid need ebaseaduslikud. 2015. aasta oktoobrist kuni 2017. aasta detsembrini nn „Luganski Rahvavabariigi“„justiitsminister“.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega ning ebaseaduslike valimiste korraldamisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Loetellu kantud Luganski linnas tegutseva notarina.

Jätkab koostöös separatistlike võimudega separatistliku poliitika toetamist ja selle legitimeerimist.

29.11.2014

▼M33

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (teise nimega Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.9.1981

Sünnikoht: Lugansk, Ukraina

„Luganski Rahvavabariigi rahvanõukogus”„Luganski Majandusliidu” saadik. Kandideeris „valimistel”2. novembril 2014„Luganski Rahvavabariigi”„juhi'” kohale. Nende „valimistega” rikuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu olid need ebaseaduslikud. Alates 2014. aastast on ta „Luganski Rahvavabariigi”„ametiühingute ühenduse”„esimees” ja „rahvanõukogu” liige.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega ning ebaseaduslikel „valimistel” ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Toetab aktiivselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

29.11.2014

▼M34

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (teise nimega Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN või Larysa AIRAPETYAN)

(neiupõlvenimi ZHILKO)

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН) (neiupõlvenimi ЖИЛКО)

(Лариса Леонiдiвна АЙРАПЕТЯН)

Sugu: naine

Sünniaeg: 21.2.1970

Sünnikoht: võib-olla Antratsit, Luganski oblast, Ukraina

Endine „Luganski Rahvavabariigi”„tervishoiuminister”. Kandideeris 2. novembri 2014. aasta„valimistel”„Luganski Rahvavabariigi”„juhi” kohale.

Nende „valimistega” rikuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Selle ametikohta vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega ning ebaseaduslikel „valimistel” ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

29.11.2014

▼M33

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO, (teise nimega Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 7.8.1957

Sünnikoht: Stalino (nüüdne Donetsk), Ukraina

„Donetski Rahvavabariigi”„parlamendi” liige, Donbassi miilitsa eriüksuse veteranide liidu esimees ning rahvaliikumise „Vaba Donbass” liige. Kandideeris „valimistel”2. novembril 2014„Donetski Rahvavabariigi”„juhi” kohale. Nende „valimistega” rikuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu olid need ebaseaduslikud.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega ning ebaseaduslikel „valimistel” ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (teise nimega Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 30.8.1977

Sünnikoht: Makijivka (Donetski oblast), Ukraina

„Donetski Rahvavabariigi” endine „välisminister” ja „parlamendi”„esimene asespiiker”. Kandideeris ebaseaduslikel „valimistel”2. novembril 2014„Donetski Rahvavabariigi”„juhi” kohale. Nende „valimistega” rikuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu olid need ebaseaduslikud.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega ning ebaseaduslikel „valimistel” ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

Alates 2019. aasta juunist „Donetski Rahvavabariigi riigikoja” esimees.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 23.2.1969

Sünnikoht: Belozernoje küla, Romadonovskõi oblast, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

„Donetski Rahvavabariigi” endine „peaministri esimene asetäitja” ning endine „peaprokurör”.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Praegu Venemaa Föderatsiooni juurdluskomitee Moskva büroo juhi „abi”.

29.11.2014

▼M31

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 1.6.1977

Sünnikoht: Venemaa Föderatsioon

Endine „Luganski Rahvavabariigi”„peaministri asetäitja rahandusküsimustes”.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Toetab endiselt LNRi separatistlikke struktuure.

29.11.2014

▼M33

127.

Oleg Evgenevich BUGROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 29.8.1969 või 1973

Sünnikoht: Sverdlovsk, Lugansk, Ukraina

Endine „Luganski Rahvavabariigi”„kaitseminister”.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 11.3.1976

Sünnikoht: Žambõl/Jambul/Taraz (Kasahstan)

Endine „Luganski Rahvavabariigi”„hariduse, teaduse, kultuuri ja religiooni minister”.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (teise nimega Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 17.3.1963

Sünnikoht: Arhangelsk, Venemaa Föderatsioon

Endine „Donetski Rahvavabariigi”„ministrite nõukogu minister” (valitsusküsimuste administratsiooni ülem).

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

29.11.2014

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (teise nimega Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.3.1961

Sünnikoht: Vodjanski, Dobropillja piirkond, Donetski oblast, Ukraina

Водянское, Добропольский район Донецкой области, Украина

Endine „Donetski Rahvavabariigi”„haridusminister”.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Praegu töötab Donetski halduse ja tsiviilteenistuse akadeemia heaks „Donetski Rahvavabariigi juhi” alluvuses.

29.11.2014

▼M34

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (teise nimega Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 10.5.1980 või 21.10.1983

Sünnikoht: Snižne, Donetski oblast, Ukraina

г. Снежное, Донецкой области, Украина

„Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu” endine liige. Endine rahvaliikumise „Free Donbass” („Vaba Donbass”) esimees.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (teise nimega Vladislav Nykolayevich DEYNEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 12.3.1964

Sünnikoht: Romnõ, Sumõ oblast, Ukraina

Ромны, Сумская область, Украина

või hoopis Gornjatski küla, Perevalski rajoon, Luganski oblast, Ukraina.

Endine „Luganski Rahvavabariigi”„rahvanõukogu”„asejuhataja”.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Praegu „Luganski Rahvavabariigi”„välisminister”.

29.11.2014

▼M15 —————

▼M33

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV, teise nimega Fritz, Serblane

(Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 30.4.1991

Sünnikoht: Peterburi, Venemaa Föderatsioon

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Rusich” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

▼M18 —————

▼M21 —————

▼M33

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 27.6.1966

Sünnikoht: Donetsk, Ukraina

„Luganski Rahvavabariigi”„omakaitse” pressiesindaja ja asejuhataja.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 20.5.1972 või 30.5.1972

Sünnikoht: Lugansk, Ukraina

Endine ebaseadusliku „Luganski Rahvavabariigi”„justiitsminister”. Endine „Luganski Rahvavabariigi”„keskvalimiskomisjoni” aseesimees.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Vabastati 2018. aasta juunis „Luganski Rahvavabariigi”„keskvalimiskomisjoni” esimehe kohalt.

Jätkab separatistliku poliitika toetamist ja legitimeerimist.

16.2.2015

▼M21 —————

▼M33

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (teise nimega KUZOVLEV, TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ, (teise nimega КУЗОВЛЕВ, ТAMБOB))

Sugu: mees

Sünniaeg: 7.1.1967

Sünnikoht: Mitšurinsk, Tambovi oblast, Venemaa Föderatsioon

Мичуринс Тамбовская область, Российскаядерация

Endine „Luganski Rahvavabariigi” omakaitse „ülemjuhataja”.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Venemaa relvajõudude 8. armee endine ülem. Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna staabiülem ja esimene asekomandör.

16.2.2015

▼M34

141.

Ekaterina Vladimirovna GOGIASHVILI (neiupõlvenimi FILIPPOVA)

(Екатерина Владимировна ГОГИАШВИЛИ - neiupõlvenimi ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna GOGIASHVILI (neiupõlvenimi FILIPPOVA)

(Катерина Володимирiвна ГОГIАШВIЛI - neiupõlvenimi ФIЛIППОВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 20.1.1988

Sünnikoht: Krasnoarmeysk (praegu Pokrovsk), Donetski oblast, Ukraina

Endine „Donetski Rahvavabariigi”„justiitsminister”.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Endine „Donetski Rahvavabariigi ministrite nõukogu” töökorralduse osakonna direktor. „Donetski Rahvavabariigi Ombudsmani” kantselei asejuhataja.

16.2.2015

▼M33

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрiйович ТИМОФЕЄВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.5.1971

Sünnikoht: Nevinnomõssk, Stavropoli krai, Venemaa Föderatsioon

Невинномысск, Ставропольский край, Российская Федерация

Endine „Donetski Rahvavabariigi”„rahandus- ja maksustamise minister”.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Vabastati 2018. aasta septembris „rahandus- ja maksustamise ministri” ametikohalt. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 5.1.1967

Sünnikoht: Baranivka, Belovodski piirkond, Luganski oblast, Ukraina

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области, Украина

„Luganski Rahvavabariigi”„rahandusminister”.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 22.4.1985

Sünnikoht: Herson, Ukraina

Endine „Donetski Rahvavabariigi”„kommunikatsiooniminister” (kuni 2019. aasta oktoobrini).

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

145.

Olga Igorevna BESEDINA

(Ольга Игоревна БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 10.12.1976

Sünnikoht: Lugansk, Ukraina

Endine „Luganski rahvavabariigi”„majandusarengu- ja kaubandusminister”.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

„Luganski omavalitsuse” juhi kantselei välismajandusosakonna endine juht.

16.2.2015

▼M34

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 25.7.1978 (või 23.3.1975)

Sünnikoht: Hrustalnõi, Vorošilovgrad, Luganski oblast, Ukraina

Endine „Luganski Rahvavabariigi”„peaprokurör” (kuni oktoobrini 2017). Praegune „Luganski Rahvavabariigi”„justiitsminister”.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

▼M33

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.5.1955.

Sünnikoht: Omsk, Venemaa Föderatsioon

Endine asekaitseminister, kes osaleb selles ametis Vene vägede Ukrainasse lähetamise toetamises.

Venemaa kaitseministeeriumi praeguse struktuuri kohaselt osales ta selles ametis Venemaa valitsuse poliitika kujundamises ja rakendamises. See poliitika ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Alates 28. detsembrist 2016 endine välisministri asetäitja.

Suursaadik Venemaa Föderatsiooni diplomaatilises korpuses.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 8.5.1956

Sünnikoht: Kaunas, Leedu

Endine esimene asekaitseminister (kuni 17. novembrini 2015), kes osales selles ametis Vene vägede Ukrainasse lähetamise toetamises.

Venemaa kaitseministeeriumi praeguse struktuuri kohaselt osaleb ta selles ametis Venemaa valitsuse poliitika kujundamises ja rakendamises. See poliitika ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Praegu töötab Rosatomis.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 9.11.1963

Sünnikoht: endine Saksamaa Demokraatlik Vabariik

Lääne sõjaväeringkonna endine ülem. Endine põhioperatsioonide osakonna direktor ja Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi aseülem. Osaleb aktiivselt Ukrainas toimuva Vene vägede sõjalise kampaania kujundamises ja rakendamises.

Osales peastaabi kindlaksmääratud tegevuse kohaselt relvajõudude üle operatiivkontrolli teostades aktiivselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavate Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises.

Alates 2018. aasta juulist asekaitseminister.

16.2.2015

▼M28 —————

▼M33

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич РАШКИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 14.3.1955

Sünnikoht: Žilino, Kaliningradi oblast, Venemaa Föderatsioon

Riigiduuma rahvusküsimuste komisjoni esimene aseesimees.

Asutas kodanikuliikumise „Krassnaya Moskva – punase Moskva patriootlik rindeabi”, mis korraldas separatiste toetavaid avalikke meeleavaldusi, toetades seeläbi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid poliitikaid. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi” vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, „Krimmi Vabariigi” ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 28.8.1977

Sünnikoht: Bekobod, Usbekistani NSV (nüüdne Usbekistan)

Ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomset Vabariiki” esindav liige Riigiduumas.

Riigiduuma rahvusküsimuste komisjoni aseesimees.

2014. aastal nimetati Balbek „Krimmi Vabariigi” ministrite nõukogu aseesimeheks, kelle ülesandeid täites toetas ta ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mille eest anti talle medal „Krimmi Vabariigi kaitsmise eest”. Ta toetas Krimmi annekteerimist oma avalike avaldustega, sealhulgas Ühtse Venemaa (Krimmi filiaal) veebisaidi kontol, ning artikliga, mis avaldati 3. juulil 2016 NTV veebisaidil.

9.11.2016

▼M34

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 20.10.1972

Sünnikoht: Simferopol, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomset Vabariiki” esindav liige Riigiduumas.

Finantsturge käsitleva duumakomisjoni aseesimees.

2014. aasta märtsis nimetati Bakharev „Krimmi Vabariigi” riiginõukogu aseesimeheks ning 2014. aasta augustis kõnealuse organi esimeseks aseesimeheks. Ta on tunnistanud oma osalemist 2014. aastal toimunud sündmustes, mis tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise, mida ta ka avalikult toetas, sealhulgas intervjuus, mis avaldati 22. märtsil 2016 veebisaidil gazetakrimea.ru ja 23. augustil 2016 veebisaidil c-pravda.ru. „Krimmi Vabariigi”„ametivõimud” on talle andnud ordeni „Kohusetundlikkuse eest”.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 17.10.1969

Sünnikoht: Kular, Ust-Janski piirkond, Jakuutia ANSV (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna esindav liige Riigiduumas.

Kontrolli ja reguleerimist käsitleva duumakomisjoni liige ning Krimmi ja Sevastopoli õigusaktide väljatöötamise eksperdikomisjoni esimees.

Sevastopoli kohaliku omavalitsuse liikmena toetas ta 2014 aasta veebruaris ja märtsis nn rahvalinnapea Alexei Chaliy tegevust. Ta on avalikult tunnistanud oma osalemist 2014. aastal toimunud sündmustes, mis tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise, mida ta on ka avalikult toetanud, sealhulgas oma isiklikul veebisaidil ja intervjuus, mis avaldati 21. veebruaril 2016 veebisaidil nation-news.ru.

Annekteerimisprotsessis osalemise eest anti talle Venemaa riiklik orden „Isamaa eest täidetud kohustuste eest” (teine järk).

9.11.2016

▼M33

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 3.8.1981

Sünnikoht: Simferopol, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomset Vabariiki” esindav liige Riigiduumas.

Finantsturge käsitleva duumakomisjoni liige.

2014. aasta märtsis nimetati Kozenko „Krimmi Vabariigi” riiginõukogu aseesimeheks. Ta on avalikult tunnistanud oma osalemist 2014. aastal toimunud sündmustes, mis tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise, mida ta on ka avalikult toetanud, sealhulgas intervjuus, mis avaldati 12. märtsil 2016 veebisaidil gazetacrimea.ru. Annekteerimisprotsessis osalemise eest andsid kohalikud „ametivõimud” talle medali „Krimmi Vabariigi kaitsmise eest”.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Sugu: naine

Sünniaeg: 24.6.1965

Sünnikoht: Belogorsk, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomset Vabariiki” esindav liige Riigiduumas.

Riigiduuma kulutuurikomisjoni liige.

Ta on olnud „Krimmi Autonoomse Vabariigi” ülemnõukogu liige alates 2012. aastast ning toetas alates 2014. aasta märtsist ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi ja Sevastopoli integreerimist Venemaa Föderatsiooni. 2014. aasta septembris valiti Savchenko „Krimmi Vabariigi” riiginõukogusse. Ta on mitmel korral avalike avaldustega kaitsnud Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist, sealhulgas intervjuudes, mis avaldati 2. aprillil 2016 ja 20. augustil 2016 veebisaidil c-pravda.ru. 2014. aastal anti talle Venemaa riiklik orden „Emamaa eest täidetud kohustuste eest” (teine järk) ning 2015. aastal andsid „Krimmi Vabariigi”„ametivõimud” talle ordeni „Kohusetundlikkuse eest”.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 4.7.1971

Sünnikoht: Simferopol, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomset Vabariiki” esindav liige Riigiduumas.

Suhteid SRÜ riikidega, Euraasia integratsiooni ja suhteid kaasmaalastega käsitleva Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma komisjoni liige.

2014. aasta septembris valiti Shperov „Krimmi Vabariigi” riiginõukogusse.

Ta on avalikult tunnistanud (sealhulgas intervjuus, mis avaldati 3. septembril 2016 veebisaidil ldpr-rk.ru) oma osalemist 2014. aastal toimunud sündmustes, mis tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise, ning eelkõige oma rolli poolsaare ebaseadusliku annekteerimise küsimuses peetava ebaseadusliku referendumi korraldamisel.

9.11.2016

▼M34

158.

Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW)

(Андрей Владимирович ЧЕРЕЗОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 12.10.1967

Sünnikoht: Salair, Kemerovo oblast, Venemaa Föderatsioon

Venemaa Föderatsiooni energeetika aseminister

On kaasvastutav otsuse eest saata Siemens Gas Turbine Technologies OOO poolt OAO VO Technopromexportile tarnitud gaasiturbiinid Krimmi paigaldamiseks. See otsus aitab luua Krimmile ja Sevastopolile sõltumatut energiavarustust, toetades seeläbi nende eraldamist Ukrainast, ning kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

4.8.2017

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

(Евгений Петрович ГРАБЧАК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 18.7.1981

Sünnikoht: Ust-Labinsk, Krasnodari oblast, Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa Föderatsiooni Energeetikaministeeriumi osakonnajuhataja ning vastutab Venemaa Föderatsiooni Energeetikaministeeriumis Krimmi elektrienergia projektide arendamise eest. Need projektid aitavad luua Krimmile ja Sevastopolile sõltumatut energiavarustust, toetades seeläbi nende eraldamist Ukrainast, ning kahjustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Venemaa Föderatsiooni energeetika aseminister.

4.8.2017

▼M31

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

Sugu: mees

OAO „VO TPE” peadirektor kuni selle maksejõuetuseni, OOO „VO TPE” peadirektor

Sünniaeg: 17.2.1970

OAO „VO TPE” peadirektorina juhtis ta Siemens Gas Turbine Technologies OOO'ga peetud läbirääkimisi gaasiturbiinide ostmiseks ja nende tarnimiseks Venemaa Föderatsioonis Krasnodari krais Tamanis asuva elektrijaama jaoks. Hiljem oli ta OOO „VO TPE” peadirektorina vastutav gaasiturbiinide Krimmi saatmise eest ja Balaklava ja Tavriiska soojuselektrijaamade, kuhu turbiinid paigaldati, ehitusprojekti elluviimise eest. See aitab luua Krimmile ja Sevastopolile sõltumatut energiavarustust, toetades seeläbi nende eraldamist Ukrainast, ning kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

4.8.2017

▼M36

161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV (Дмитрий Владимирович ОВСЯННИКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 21.2.1977

Sünnikoht: Omsk, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Sevastopoli linna endine „kuberner“ (kuni 2019. aasta juulini).

Ovsyannikov valiti „Sevastopoli kuberneriks“ ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linnas 10. septembril 2017 toimunud valimistel, mille korraldajaks oli Venemaa Föderatsioon.

President Putin nimetas ta 28. juulil 2016„Sevastopoli kuberneri“ kohusetäitjaks. Selles ametis töötas ta selle nimel, et integreerida ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaar tõhusamaltVenemaa Föderatsiooni ning on seega vastutav sellise tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

2017. aastal ja ebaseadusliku „Krimmi referendumi“ aastapäeval tegi ta üldsusele suunatud avaldusi, milles toetas Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist. Ta avaldas austust nn enesekaitseüksuste veteranidele, kes hõlbustasid Vene vägede liikumist Krimmi poolsaarel enne selle ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt, ning kutsus üles muutma Sevastopol Vene Föderatsiooni lõunaosa pealinnaks.

Endine Venemaa Föderatsiooni tööstuse ja kaubanduse ministri asetäitja (2020. aasta aprillini).

21.11.2017

▼M33

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 20.5.1971

Sünnikoht: Krimm, Ukraina

Krimmi valimiskomisjoni esimehe asetäitja. Sellel ametikohal osales ta 18. märtsil 2018 toimunud Venemaa presidendivalimiste ning 8. septembril 2019 toimunud piirkondlike ja kohalike valimiste korraldamisel ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis ja Sevastopolis ning sellega toetas ja rakendas aktiivselt poliitikameetmeid, mis kahjustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Sugu: naine

Sünniaeg: 22.8.1979

Sünnikoht: Simferopol, Krimm, Ukraina

Krimmi valimiskomisjoni sekretär. Sellel ametikohal osales ta 18. märtsil 2018 toimunud Venemaa presidendivalimiste ning 8. septembril 2019 toimunud piirkondlike ja kohalike valimiste korraldamisel ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis ja Sevastopolis ning sellega toetas ja rakendas aktiivselt poliitikameetmeid, mis kahjustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

14.5.2018

▼M34

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 17.7.1970

Sünnikoht: Rjazan, Venemaa Föderatsioon

Sevastopoli valimiskomisjoni endine esimees. Sellel ametikohal osales ta 18. märtsil 2018 toimunud Venemaa presidendivalimiste korraldamisel ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis ja Sevastopolis ning sellega toetas ja rakendas aktiivselt poliitikameetmeid, mis kahjustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Moskva piirkonna kõrgeim föderaalinspektor.

14.5.2018

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 7.6.1968

Sünnikoht: Novorossiisk, Venemaa Föderatsioon

Endine Sevastopoli valimiskomisjoni esimehe asetäitja (kuni 2019. aasta maini). Sellel ametikohal osales ta 18. märtsil 2018 toimunud Venemaa presidendivalimiste korraldamisel ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis ja Sevastopolis ning sellega toetas ja rakendas aktiivselt poliitikameetmeid, mis kahjustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

14.5.2018

▼M33

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасiя Миколаївна КАПРАНОВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 1964 (võimalik, et 21. aprill)

Endine Sevastopoli valimiskomisjoni sekretär (kuni 2019. aasta maini). Sellel ametikohal osales ta 18. märtsil 2018 toimunud Venemaa presidendivalimiste korraldamisel ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis ja Sevastopolis ning sellega toetas ja rakendas aktiivselt poliitikameetmeid, mis kahjustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

14.5.2018

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 30.3.1982

Sünnikoht: Šahtõ, Rostovi oblast, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

„Donetski Rahvavabariigi”„keskse valimiskomisjoni” endine „esimees”. Sellel ametikohal osales ta „Donetski Rahvavabariigis”„valimiste” korraldamises 11. novembril 2018 ning on seega aktiivselt toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Sisepoliitika direktoraadi juht „Donetski Rahvavabariigi juhi” administratsioonis.

10.12.2018

168.

ElenaValerievna KRAVCHENKO/ElenaValeryevna KRAVCHENKO

(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО)

Olena Valeriyivna KRAVCHENKO

(Олена Валерiївна КРАВЧЕНКО)

Sugu: naine

Sünniaeg: 22.2.1983

Sünnikoht: Sverdlovsk (Jekaterinburg), NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

„Luganski Rahvavabariigi”„keskse valimiskomisjoni” esimees. Sellel ametikohal osales ta „Luganski Rahvavabariigis”„valimiste” korraldamises 11. novembril 2018 ning on seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ning rakendanud vastavaid poliitikaid Ukraina edasiseks destabiliseerimiseks.

10.12.2018

169.

Leonid Ivanovich PASECHNIK

(Леонид Иванович ПАСЕЧНИК)

Leonid Ivanovych PASICHNYK

(Леонiд Iванович ПАСIЧНИК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.3.1970

Sünnikoht: Vorošilovgrad, Luhansk, Vorošilovgradi oblast, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

„Luganski Rahvavabariigi”„valitud juht”. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja rakendanud vastavaid poliitikaid Ukraina edasiseks destabiliseerimiseks.

10.12.2018

170.

Vladimir Anatolievich BIDYOVKA/Vladimir Anatolievich BIDEVKA

(Владимир Анатольевич БИДЁВКА)

Volodymyr Anatoliyovych BIDIOVKA

(Володимир Анатолiйович БIДЬОВКА)

Sugu: mees

Sünniaeg: 7.3.1981

Sünnikoht: Makijivka, Donetski oblast, Ukraina

„Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu” juhataja. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja rakendanud vastavaid poliitikaid Ukraina edasiseks destabiliseerimiseks.

10.12.2018

171.

Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO

(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 8.12.1987

Sünnikoht: Luhansk, Ukraina

„Luganski Rahvavabariigi rahvanõukogu” juhataja. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja rakendanud vastavaid poliitikaid Ukraina edasiseks destabiliseerimiseks.

10.12.2018

172.

Aleksey Alekseevich NAYDENKO

(Алексей Алексеевич НАЙДЕНКО)

Oleksii Oleksiyovych NAYDENKO

(Олексiй Олексiйович НАЙДЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 2.6.1980

Sünnikoht: Donetsk, Ukraina

„Donetski Rahvavabariigi”„keskse valimiskomisjoni” aseesimees. Sellel ametikohal osales ta „Donetski Rahvavabariigis”„valimiste” korraldamises 11. novembril 2018 ning on seega aktiivselt toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

10.12.2018

▼M34

173.

Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)

Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI

(Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 7.4.1985

Sünnikoht: Likarstvenne küla, „Krimmi Autonoomne Vabariik”, Ukraina

„Donetski Rahvavabariigi”„keskse valimiskomisjoni” endine „sekretär”. Sellel ametikohal osales ta „Donetski Rahvavabariigis”„valimiste” korraldamises 11. novembril 2018 ning on seega aktiivselt toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

„Donetski Rahvavabariigi”„keskse valimiskomisjoni” juhi kohusetäitja.

10.12.2018

174.

Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO

(Максим Александрович СВИДЧЕНКО)

Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO

(Максим Олександрович СВIДЧЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 6.4.1978

Sünnikoht: Lugansk, Ukraina

„Luganski Rahvavabariigi”„keskse valimiskomisjoni”„aseesimees”. Sellel ametikohal osales ta „Luganski Rahvavabariigis”„valimiste” korraldamises 11. novembril 2018 ning on seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning rakendanud vastavat poliitikat Ukraina edasiseks destabiliseerimiseks.

10.12.2018

175.

Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO

(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)

Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO

(Катерина Василiвна ТЕРЕЩЕНКО)

Sugu: naine

Sünniaeg: 31.5.1986

Sünnikoht: Lugansk, Ukraina

„Luganski Rahvavabariigi”„keskse valimiskomisjoni”„sekretär”. Sellel ametikohal osales ta „Luganski Rahvavabariigis”„valimiste” korraldamises 11. novembril 2018 ning on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning rakendanud vastavat poliitikat Ukraina edasiseks destabiliseerimiseks.

10.12.2018

▼M33

176.

Sergey Nikolayevich STANKEVICH

(Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 27.1.1963

Sünnikoht: Kaliningrad, Venemaa Föderatsioon

Venemaa Föderatsiooni föderaalse julgeolekuteenistuse piirivalve direktoraadi juhataja „Krimmi Vabariigi ja Sevastopoli linna” küsimustes, kontradmiral. Sellel ametikohal tegutsemisega vastutas ta Venemaa Föderatsiooni rannikuvalve laevastiku 25. novembril 2018 toimunud Ukraina vastase tegevuse eest, millega takistati Ukraina laevade juurdepääs Aasovi mere Ukraina rannikule, millega kahjustati Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning julgeolekut, kuna katkestati Ukraina mereväe laevade liikumine ja toimivus.

Nende meetmetega toetati ka Krimmi poolsaare Venemaa Föderatsiooni poolt ebaseadusliku annekteerimise tugevdamist.

15.3.2019

177.

Andrey Borisovich SHEIN

(Андрей Борисович ШЕИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 10.6.1971

Sünnikoht: Ivanovskaja oblast, Venemaa Föderatsioon

Venemaa Föderatsiooni föderaalse julgeolekuteenistuse piirivalve direktoraadi juhataja asetäitja „Krimmi Vabariigi ja Sevastopoli linna” küsimustes, rannikuvalve osakonna juhataja. Sellel ametikohal tegutsemisega osales ta operatsioonides, mida Venemaa Föderatsioon võttis 25. novembril 2018 Ukraina vastu, millega takistati Ukraina laevade juurdepääs Aasovi mere Ukraina rannikule, millega kahjustati Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning julgeolekut, kuna katkestati Ukraina mereväe laevade liikumine ja toimivus.

Nende meetmetega toetati ka Krimmi poolsaare Venemaa Föderatsiooni poolt ebaseadusliku annekteerimise tugevdamist.

15.3.2019

▼M34

178.

Aleksey Mikhailovich SALYAEV

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 22.8.1978 või 4.12.1975

Venemaa Föderatsiooni föderaalse julgeolekuteenistuse piirivalveteenistuse piirivalve patrull-laeva „Don” (märgistus 353) kapten. Ta juhatas laeva, mis osales aktiivselt meetmetes, mida Venemaa Föderatsioon võttis 25. novembril 2018 Ukraina laevade ja nende meeskondade vastu, ning mis rammis Ukraina mereväe puksiirlaeva „Yany Kapu”. Nende meetmetega takistati Ukraina laevade juurdepääs Aasovi mere Ukraina rannikule, millega kahjustati Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning julgeolekut, kuna katkestati Ukraina mereväe laevade liikumine ja toimivus.

Nende meetmetega toetati ka Krimmi poolsaare Venemaa Föderatsiooni poolt ebaseadusliku annekteerimise tugevdamist.

15.3.2019

179.

Andrei Olegovich SHIPITSIN

(Андрей Олегович ШИПИЦИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 25.12.1969

Sünnikoht: Astrahan, Venemaa Föderatsioon

Venemaa Föderatsiooni föderaalse julgeolekuteenistuse piirivalveteenistuse piirivalve patrull-laeva

„Izumrud” kapten. Ta juhatas laeva, mis osales aktiivselt meetmetes, mida Venemaa Föderatsioon võttis 25. novembril 2018 Ukraina vastu, millega takistati Ukraina laevade juurdepääs Aasovi mere Ukraina rannikule, millega kahjustati Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning julgeolekut, kuna katkestati Ukraina mereväe laevade liikumine ja toimivus.

Nende meetmetega toetati ka Krimmi poolsaare Venemaa Föderatsiooni poolt ebaseadusliku annekteerimise tugevdamist.

15.3.2019

180.

Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN

(Алексей Владимирович ШАТОХИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 26.1.1971

Venemaa Föderatsiooni föderaalse julgeolekuteenistuse „Krimmi Vabariigi ja Sevastopoli” Kertši kontrollpunkti teenistuse juhataja. Ta osales Ukraina laevade vastastes operatsioonides 25. novembril 2018 kui Venemaa Föderatsioon võttis meetmeid Ukraina laevade ja nende meeskondade vastu, millega takistati Ukraina laevade juurdepääs Aasovi mere Ukraina rannikule, millega kahjustati Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning julgeolekut, kuna katkestati Ukraina mereväe laevade liikumine ja toimivus.

Nende meetmetega toetati ka Krimmi poolsaare Venemaa Föderatsiooni poolt ebaseadusliku annekteerimise tugevdamist.

15.3.2019

▼M33

181.

Ruslan Alexandrovich ROMASHKIN

(Руслан Александрович РОМАШКИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.6.1976

Sünnikoht: Ruzajevka, Mordva (Venemaa Föderatsioon)

Venemaa Föderatsiooni föderaalse julgeolekuteenistuse „Krimmi Vabariigi ja Sevastopoli” kontrollpunkti teenistuse juhataja. Selles rollis vastutas ta meetmete koordineerimise eest, mida Venemaa Föderatsiooni relvajõud võtsid 25. novembril 2018 Ukraina laevade ja nende meeskondade vastu, millega takistati Ukraina laevade juurdepääs Aasovi mere Ukraina rannikule, millega kahjustati Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning julgeolekut, kuna katkestati Ukraina mereväe laevade liikumine ja toimivus.

Nende meetmetega toetati ka Krimmi poolsaare Venemaa Föderatsiooni poolt ebaseadusliku annekteerimise tugevdamist.

15.3.2019

▼M34

182.

Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 2.11.1986

Ta juhatas Venemaa Föderatsiooni Musta mere laevastiku allveelaevade tõrjelaeva „Suzdalets”, mis osales meetmetes, mida Venemaa Föderatsioon võttis 25. novembril 2018 Ukraina laevade ja nende meeskondade vastu, ning osales aktiivselt puksiirlaeva „Yany Kapu” blokeerimises ja relvastatud kahurilaeva „Nikopol” arestimises. Nende meetmetega takistati Ukraina laevade juurdepääs Aasovi mere Ukraina rannikule, millega kahjustati Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning julgeolekut, kuna katkestati Ukraina mereväe laevade liikumine ja toimivus.

Nende meetmetega toetati ka Krimmi poolsaare Venemaa Föderatsiooni poolt ebaseadusliku annekteerimise tugevdamist.

15.3.2019

▼B

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 22.8.1961

Sünnikoht: Ussuriisk, Primorje krai, Vene Föderatsioon

Venemaa relvajõudude Lõuna sõjaväeringkonna ülem, kindralkolonel ja vastutav piirkonnas paiknevate sõjaliste jõudude, sealulgas ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi ja Sevastopoli eest. Selles rollis vastutas ta Musta mere laevastiku ja teiste Venemaa Föderatsiooni sõjaliste jõudude meetmete eest, mida Venemaa Föderatsioon võttis 25. novembril 2018 Ukraina vastu, millega takistati Ukraina laevade juurdepääs Aasovi mere Ukraina rannikule, millega kahjustati Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning julgeolekut, kuna katkestati Ukraina mereväe laevade liikumine ja toimivus.

Nende meetmetega toetati ka Krimmi poolsaare Venemaa Föderatsiooni poolt ebaseadusliku annekteerimise tugevdamist.

15.3.2019

▼M34

184.

Sergei Andreevich DANILENKO (Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 14.3.1960

Sünnikoht: Krasnodar, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Sevastopoli valimiskomisjoni juhataja. Sellel ametikohal osales ta 8. septembril 2019 toimunud kohalike valimiste korraldamises ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linnas ning toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja viis ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.1.2020

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA (Лидия Александровна БАСОВА) Lidiya Oleksandrivna BASOVA (Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 1972

Sevastopoli valimiskomisjoni asejuhataja. Sellel ametikohal osales ta 8. septembril 2019 toimunud kohalike valimiste korraldamises ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linnas ning toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja viis ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.1.2020

186.

Ekaterina Eduardovna PYRKOVA (Екатерина Эдуардовна ПЫРКОВА)

Kateryna Eduardivna PYRKOVA (Катерина Едуардiвна ПИРКОВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 22.8.1967

Sünnikoht: Sevastopol, NSVL (nüüdne Ukraina)

Sevastopoli valimiskomisjoni sekretär. Sellel ametikohal osales ta 8. septembril 2019 toimunud kohalike valimiste korraldamises ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linnas ning toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja viis ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.1.2020

187.

Ekaterina Borisovna ALTABAEVA (Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА)

Kateryna Borysivna ALTABAEVA (Катерина Борисiвна АЛТАБАЄВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 27.5.1956

Sünnikoht: Uglitš, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna esindav Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta teinud tööd ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna edasiseks integreerimiseks Venemaa Föderatsiooni ning seeläbi toetanud aktiivselt tegevust ja viinud ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.1.2020

188.

Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK Yuriy Mikhailovich GOTSANIUK (Юрий Михайлович ГОЦАНЮК)

Iurii Mykhailovych HOTSANIUK (Юрiй Михайлович ГОЦАНЮК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 18.7.1966

Sünnikoht: Novaya Derevnya / Nove Selo, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

„Krimmi Vabariigi” peaminister. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta teinud tööd „Krimmi Vabariigi” edasiseks integreerimiseks Venemaa Föderatsiooni ning seeläbi toetanud aktiivselt tegevust ja viinud ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.1.2020

189.

Vladimir Vladimirovich NEMTSEV (Владимир Владимирович НЕМЦЕВ)Volodymyr Volodymyrovych NEMTSEV (Володимир Володимирович НЄМЦЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.11.1971

Sünnikoht: Sevastopol, NSVL (nüüdne Ukraina)

Ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna „seadusandliku kogu” esimees. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta teinud tööd ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna edasiseks integreerimiseks Venemaa Föderatsiooni ning seeläbi toetanud aktiivselt tegevust ja viinud ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.1.2020

▼M36

190.

Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV (Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ) Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV (Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 30.12.1980

Sünnikoht: Krasnojarsk, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna „kuberner“. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta teinud tööd ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna edasiseks integreerimiseks Venemaa Föderatsiooni ning seeläbi toetanud aktiivselt tegevust ja viinud ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.1.2020

▼M35

191.

Alexander Nikolaevich GANOV

(Александр Николаевич ГАНОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 24.10.1974

Sünnikoht: Voronež (Venemaa Föderatsioon)

Venemaa ja ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare vahel raudteeveoteenust osutava ettevõtte JSC TC Grand Service Express direktor. Seega toetab ta ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

1.10.2020

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 10.11.1967

Sünnikoht: teadmata

Passi nr: 722706177 (2015. aastal)

Stroigazmontazhi (SGM) taristuprojektide asedirektor, kes on alates 2015. aastast teinud järelevalvet Venemaa ja ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare vahelist Kertši väina ületava silla (sealhulgas silla raudtee osa) ehitamise üle. Seega toetab ta ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

1.10.2020

▼M3

Üksused

▼B 

Nimi

Identifiseerimis- andmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

▼M34

1.

State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea”„Chernomorneftegaz”

(varasema nimega PJSC „Chernomorneftegaz”)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea, Ukraine 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Tel:

+7 (3652) 66-70-00

+7 (3652) 66-78-00

http://gas.crimea.ru/

office@gas.crimea.ru

Registreerimisnumber: 1149102099717

„Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni ettevõtte Chernomorneftegaz varade sundvõõrandamise kohta „Krimmi Vabariigi” nimel. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 29. novembril 2014 registreeriti uuesti nimega „State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Chernomorneftegaz”” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Черноморнефтегаз”). Asutaja: „Krimmi Vabariigi kütuse- ja energeetikaministeerium” (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).

12.5.2014

▼M21 —————

▼M34

3.

„Lugansk People's Republic” („Luganski Rahvavabariik”)

„Луганская народная республика” (ЛНР)

„Luganskaya narodnaya respublika” (LNR)

Ametlik teave:

https://glava-lnr.info/

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

„Luganski Rahvavabariik” loodi 27. aprillil 2014. Vastutab ebaseadusliku referendumi korraldamise eest 11. mail 2014. Iseseisvusdeklaratsioon 12. mail 2014. „Donetski Rahvavabariik” ja „Luganski Rahvavabariik” lõid 22. mail 2014„Novorossija Föderaalriigi”. See on vastuolus Ukraina põhiseadusega ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelise õigusega, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

„Luganski Rahvavabariik” on samuti seotud võitlejate värbamisega separatistlikusse „kaguarmeesse” ja muudesse ebaseaduslikesse relvastatud separatistlikesse rühmadesse, kahjustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

25.7.2014

4.

„Donetsk People's Republic” („Donetski Rahvavabariik”)

„Донецкая народная республика” (ДНР)

„Donetskaya narodnaya respublika” (DNR)

Ametlik teave:

https://dnronline.su/

https://pravdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

https://denis-pushilin.ru/

„Donetski Rahvavabariik” kuulutati välja 7. aprillil 2014.

Vastutav ebaseadusliku referendumi korraldamise eest 11. mail 2014. Iseseisvusdeklaratsioon 12. mail 2014.

„Donetski Rahvavabariik” ja „Luganski Rahvavabariik” kirjutasid 24. mail 2014 alla „Novorossija Föderaalriigi” loomise lepingule.

See on vastuolus Ukraina põhiseadusega ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelise õigusega, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

„Donetski Rahvavabariik” on samuti seotud võitlejate värbamisega ebaseaduslikesse relvastatud separatistlikesse rühmadesse, ohustades seega Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

25.7.2014

▼M36

5.

„Federal State of Novorossiya“ („Novorossija Föderaalriik“)

„Федеративное государство Новороссия“

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya“

Meediavahendid:

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossiia.ru/

https://vk.com/novorossiatv

„Donetski Rahvavabariik“ ja „Luganski Rahvavabariik“ kirjutasid 24. mail 2014 alla tunnustamata „Novorossija Föderaalriigi“ loomise lepingule.

See on vastuolus Ukraina põhiseadusega ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelise õigusega, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

▼M33

6.

International Union of Public Associations „Great Don Army”

Международный Союз Общественных Объединений „Всевеликое Войско Донское”

Ametlik teave:

http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/

http://казакнацгвард.рф/

Tel: +7-8-908-178-65-57

Sotsiaalmeedia: Cossack National Guard http://vk.com/kazak_nac_guard

Aadress: 346465 Russian Federation, Rostov Region, October District, St Zaplavskaya, Str Shosseynaya 1

Teine aadress: Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Rostov-on-Don, Russian Federation

2017. aastal registrist kustutatud.

„Suure Doni Armee” („Great Don Army”) moodustas kasakate rahvuskaardi („Cossack National Guard”), mis vastutab Ukraina valitsusvägede vastu võitlemise eest Ida-Ukrainas, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning ohustades Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

Seotud Nikolay Kozitsyniga, kes on kasakate vägede juht ja vastutab Ida-Ukrainas Ukraina valitsusvägede vastu võitlevate separatistide juhtimise eest.

25.7.2014

▼M34

7.

„Sobol”

„Соболь”

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/sobolipress

http://www.русскоедвижение.рф/

Tel:

(0652) 60-23-93

E-post: SoboliPress@gmail.com

Aadress: Ukraine, Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (area bus station „Central”).

Radikaalne paramilitaarne organisatsioon, mis toetab varjamatult jõu kasutamist selleks, et lõpetada Ukraina kontroll Krimmi üle, kahjustades seega Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Vastutab separatistide väljaõpetamise eest võitluseks Ukraina valitsusvägedega Ida-Ukrainas, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

25.7.2014

▼M33

8.

Nn Luganski omakaitse („Luhansk Guard”)

„Луганская гвардия”

Sotsiaalmeedia ja muu teave:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

https://vk.com/luguardnews

Luganski omakaitseüksus, mis vastutab separatistide väljaõpetamise eest võitluseks Ukraina valitsusvägedega Ida-Ukrainas, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

Seotud aktiivse juhi German PROPOKIViga, kes osales Ukraina julgeolekuteenistuse Luganski piirkonna büroo hoone hõivamises ja salvestas hõivatud hoones videoläkituse president Putinile ja Venemaale.

25.7.2014

▼M31

9.

Nn kaguarmee

(„Army of the Southeast”)

„Армии Юго-Востока”

Sotsiaalmeedia:

https://vk.com/sigma_orel)

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm, mida peetakse Ukraina idaosa üheks kõige tähtsamaks rühmaks.

Vastutab julgeolekubüroo hoone hõivamise eest Luganski piirkonnas.

Seotud Valeri BOLOTOViga, kes kanti loetellu kui üks rühma juhtidest.

Seotud Vasyl NIKITINiga, kes vastutab nn Luganski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku valitsemistegevuse eest.

25.7.2014

10.

Nn Donbassi omakaitse

(„People's Militia”)

„Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/polkdonbassa)

+ 38–099-445–63-78;

+ 38–063-688–60-01;

+ 38–067-145–14-99;

+ 38–094-912–96-60;

+ 38–062-213–26-60

E-post: voenkom.dnr@mail.ru

vknovoros@yandex.ru

mobilisation@novorossia.co

polkdonbassa@mail.ru

Vabatahtlike telefoninumber Venemaal:

+ 7 499 709–89-06

E-post: novoross24@mail.ru

Aadress: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm, mis vastutab Ukraina idaosas Ukraina valitsusvägede vastu võitlemise eest, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut. Muu hulgas võttis võitlejate rühm 2014. aasta aprilli alguses Ukraina idaosas enda kontrolli alla mitu valitsushoonet, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. On seotud Pavel Gubareviga, kes vastutab piirkondliku valitsuse hoone hõivamise eest Donetskis koos venemeelsete vägedega ja on ennast kuulutanud „rahvakuberneriks”.

25.7.2014

▼M26

11.

„Vostoki pataljon” („Vostok battalion”)

„Батальон Восток”

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

http://patriot-donetsk.ru/

info.patriot.donbassa@gmail.com

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm, mida peetakse Ida-Ukrainas üheks kõige tähtsamaks rühmaks. Vastutab Ukraina idaosas Ukraina valitsusvägede vastu võitlemise eest, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

Osales aktiivselt sõjalistes operatsioonides, mille tulemusel hõivati Donetski lennujaam.

„Donetski Rahvavabariigi” relvajõudude nn esimese sõjaväekorpuse osa.

25.7.2014

▼M21 —————

▼M34

13.

State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol „Sevastopol seaport”

ГУП ГС „Севастопольский морской порт”

(varasema nimega riigiettevõte „Sevastopol commercial seaport”

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговьй порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Sevastopolski morskoy torgovy port”)

Nakhimov Square 5, 299011 Sevastopol

(пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011)

Registreerimisnumber: 1149204004707

https://www.sevmp.ru/

gupsmp@mail.ru

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni nr 1757-6/14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta, milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” sundvõõrandab riigiettevõttele „Sevastopol commercial seaport” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. Kaubamahult on see Krimmi suurim kaubasadam. 6. juunil 2014 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol „Sevastopol seaport” (Государственное унитарное предприятие города Севастополя „Севастопольский морской порт”). Asutaja: Sevastopoli linnavalitsus (Правительство Севастополя).

25.7.2014

▼M21 —————

▼M36

15.

State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea“„Universal-Avia“

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Универсал-Авиа“

(varasem nimi State enterprise „Universal-Avia“

Государственное предприятие „Универсал-Авиа“

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia“)

Aeroflotskaya Street 5, Simferopol, 295021

ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. Симферополь

Tel: +7 (3652) 502–300; +7 (918) 699-1020

unavia_2014@mail.ru

https://universal-avia.ru/

Registreerimisnumber: 1159102026742

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“ võttis 24. märtsil 2014 vastu otsuse nr 1794-6/14 riigiettevõtte „Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia““ („О Государственном предприятии Универсал-Авиа“) kohta, milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ sundvõõrandab riigiettevõttele „Universal-Avia“ kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud. 15. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea“„Universal-Avia“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Универсал-Авиа“). Asutaja: „Krimmi Vabariigi“ transpordiministeerium (Министерство транспорта Республики Крым).

25.7.2014

16.

Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium „Nizhnyaya Oreanda““ of the Administration of the President of the Russian Federation (varasema nimega Resort „Nizhnyaya Oreanda“ Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Resort „Nizhnyaya Oreanda“, 298658, Yalta, Oreanda, House 12 Ukraine

Санаторий „Нижняя Ореанда“, 298658, г. Ялта, пгт. Ореанда, дом 12, Украина

www.oreanda-resort.ru

marketing@oreanda-resort.ru

+7 (978) 944 83 00,

+7 (978) 944 83 30

Registreerimisnumber: 1149102054221

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“ võttis 21. märtsil 2014 vastu otsuse nr 1767-6/14 sanatooriumide ja kuurortide ühenduse loomise küsimuste kohta, milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ sundvõõrandab sanatooriumile „Nizhnyaya Oreanda“ kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud.

9. oktoobril 2014 registreeriti uuesti nimega Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda“ of the Administration of the President of the Russian Federation (Федеральное государственное бюджетное учреждение „Санаторий „Нижняя Ореанда“ Управления делами Президента Российской Федерации“). Asutaja: Venemaa Föderatsiooni presidendi administratsioon (Управлениe делами Президента Российской Федерации).

25.7.2014

▼M34

17.

Crimean Republican Enterprise „Azov distillery plant”

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликёро-водочннй завод”

„Azovsky likerovodochny zavod”

40 Zheleznodorozhnaya str., 296178 Azovskoye, Jankoysky district, Ukraine

ул. Железнодорожная, 40, 296178 пгт. Азовское, Джанкойский район, Украина

kood: 01271681

Pankrotimenetlus on lõpule viidud.

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi” riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 („Krimmi Vabariigi” territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, ‐institutsioonide ja ‐organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” sundvõõrandab vara, mis kuulub riiklikule tootjate ühendusele „Azovsky likerovodochny zavod”. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud.

25.7.2014

▼M36

18.

Joint-stock company „Production-Agrarian Union „Massandra““

Aкционерное общество „Производственно-аграрное объединение „Массандра““

(Varasema nimega State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea“„Production-Agrarian Union „Massandra““

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Производственно-аграрное объединение „Массандра““

298650, Crimea, Yalta, Massandra, str. Vinodela Egorova 9.

298650, Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9

Veebisait: http://massandra.su

+7 978 936 75 04

+7 3654 23 31 96

+7 3654 26 16 83

Registreerimisnumber: 1149102026985

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“ võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 („Krimmi Vabariigi“ territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ sundvõõrandab vara, mis kuulub riiklikule tootjate ühendusele „National Association of producers „Massandra““. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud.

1. augustil 2014 registreeriti uuesti nimega Federal State Budgetary Enterprise „Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra““ of the Administration of the President of the Russian Federation (Федеральное государственное унитарное предприятие „Производственно-аграрное объединение „Массандра““ Управления делами Президента Российской Федерации). Asutaja: Venemaa Föderatsiooni presidendi administratsioon (Управлениe делами Президента Российской Федерации).

25.7.2014

 

Federal State Budgetary Enterprise „Production-Agrarian Union „Massandra““ of the Administration of the President of the Russian Federation

Федеральное государственное унитарное предприятие „Производственно-аграрное объединение „Массандра“ Управления делами Президента Российской Федерации“

State concern „National Association of producers „Massandra““

 

1. aprillil 2019 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea“„Production-Agrarian Union „Massandra““. 1. oktoobril 2020 registreeriti uuesti nimega: joint-stock company „Production-Agrarian Union „Massandra““

 

Национальное производственно аграрное объединение „Массандра“

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra“)

 

 

 

▼M34

19.

Federal state budget institution for science and research „All- Russia national scientific research institute for wine growing and wine making „Magarach” Russian Academy of Sciences”

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки „Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия „Магарач” РАН”

(Varasema nimega: State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea”„National Institute of Wine „Magarach””)

298600, Kirov Street 31, Yalta, Crimea, Ukraine

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

magarach@rambler.ru

www.magarach-institut.ru

+7(3654) 32-55-91

Registreerimisnumber: 1159102130857

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, ‐institutsioonide ja ‐organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” sundvõõrandab vara, mis kuulub riigiettevõttele Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud.

25.7.2014

 

Varasema nimega „State enterprise „Magarach” of the national institute of wine” Государственное предприятие Агрофирма „Магарач” Национального института винограда и вина „Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma „Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”)

 

15. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega „State Unitary Institution of the Republic of Crimea „National Institute of Wine”„Magarach””.

(Государственное бюджетное учреждение „Республики Крым”„Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина „Магарач””). Asutaja: „Krimmi Vabariigi” põllumajandusministeerium (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Ettevõttest „State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea”„National Institute of Wine”„Magarach”” sai 9. veebruaril 2015 Venemaa teaduste akadeemia föderaalne eelarve teadusasutus „All-Russia scientific-research institute of viticulture and winemaking „Magarach””.

 

20.

Joint-stock company „Sparkling wine plant „Novy Svet””

Aкционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет””

Varasema nimega: State unitary enterprise of the „Republic of Crimea”„Sparkling wine plant „Novy Svet””

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет””

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

+7-978-9-140-140

+7-(36566)-3-28-45

+7-978-914- 54-74

http://nsvet-crimea.ru/

Registreerimisnumber: 1179102021460

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi” riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 („Krimmi Vabariigi” territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” sundvõõrandab riigiettevõttele „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” kuuluva vara.

25.7.2014

 

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet”) ja riigiettevõte „Sparkling wine plant „Novy Svet””

Государственное предприятие Завод шампанских вин „Новый свет” (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet”)

 

Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 4. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega „State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea”„Sparkling wine plant”„Novy Svet”” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет””). Asutaja: „Krimmi Vabariigi” põllumajandusministeerium (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Pärast reorganiseerimist registreeriti 29. augustil 2017 uuesti nime all: Joint-stock company Sparkling wine plant „Novy Svet” (Aкционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет””). Asutaja: „Krimmi Vabariigi” maa- ja kinnisvarahalduseministeerium (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

 

21.

Joint-stock company Almaz-Antey air and space defence corporation

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз - Антей””

(teise nimega Concern Almaz-Antey; Almaz-Antey corp; teise nimega Almaz-Antey defense corporation; teise nimega Almaz-Antey JSC; Концерн ВКО „Алмаз - Антей”)

41 ul.Vereiskaya street, Moscow 121471, Russian Federation;

Veebisait: www.almaz-antey.ru

E-post:

antey@almaz-antey.ru

Registreerimisnumber: 1027739001993

Almaz-Antey on Venemaa riigiettevõte. Ta toodab õhutõrjerelvi, sealhulgas maa-õhk tüüpi rakette, mida ta tarnib Venemaa armeele. Venemaa ametivõimud on andnud Ukraina idaosas tegutsevatele separatistidele raskerelvi, aidates kaasa Ukraina destabiliseerimisele. Separatistid kasutavad neid relvi muu hulgas lennukite allatulistamiseks. Riigiettevõttena aitab Almaz-Antey seega kaasa Ukraina destabiliseerimisele.

30.7.2014

▼M36

22.

DOBROLET, teise nimega DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Lennuettevõtja kood: QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Veebisait: https://aviakompaniya.com/dobrolet/

www.pobeda.aero

Dobrolet oli Venemaa riigile kuuluva lennuettevõtja tütarettevõte. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist teenindas Dobrolet ainuõiguslikult lende Moskva ja Simferopoli vahel. Seega soodustas ta ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomse Vabariigi“ integreerimist Venemaa Föderatsiooni ning kahjustas Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

30.7.2014

23.

Public Joint Stock Company „Russian National Commercial Bank“

(Публичное акционерное общество „Российский национальный коммерческий банк“)

295000, Simferopol, Naberezhnaja str named after 60th anniversary of USSR, 34

295000, Симферополь, ул. Набережная имени 60–летия СССР, д. 34

Veebisait: http://www.rncb.ru

Registreerimisnumber: 1027700381290

Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist läks Russian National Commercial Bank (RNCB) täielikult „Krimmi Vabariigi“ omandusse. 2016. aasta jaanuaris läks see riigivarahaldusasutuse „Federal Agency for State Property Management“, teise nimega Rosimushchestvo (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)) omandisse.

Ta on saanud turul juhtrolli, kuigi enne Krimmi annekteerimist teda Krimmis ei eksisteerinud. Krimmist taanduvate pankade filiaalide ostmise või ülevõtmisega toetas RNCB materiaalselt ja rahaliselt Venemaa Föderatsiooni tegevust Krimmi integreerimiseks Venemaa Föderatsiooniga, kahjustades seeläbi Ukraina territoriaalset terviklikkust.

29. jaanuaril 2020 otsustas Venemaa keskpank RNCB osalusel reorganiseerida Sevastopol Marine Bank’i. RNCB osales Krimmis kahes suures taristuprojektis - pank rahastab uue Simferopoli lennujaamaterminali ja kahe energiatootmisüksuse (Balaklavskaya TPP ja Tavricheskaya TPP) ehitust

30.7.2014

▼M31

24.

Donetski Vabariik (Donetsk Republic)

(ühiskondlik organisatsioon)

Донецкая республика

Ametlik teave:

http://oddr.info/)

orgotdel@oddr.info

Aadress: Donetsk, Universitetskaya 19

г. Донецк, ул. Университетская, дом 19

Nn ühiskondlik organisatsioon, kes esitas kandidaate „Donetski Rahvavabariigi” nn valimistele 2. novembril 2014 ja 11. novembril 2018. Nende „valimistega” rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nendel ebaseaduslikel nn valimistel ametlikult osalemisega on see organisatsioon seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist. Selle asutajaks on Andriy PURGIN ja juht Alexander ZAKHARCHENKO. Nimetas 2018. aastal „Donetski Rahvavabariigi” nn juhiks Denis PUSHYLINi.

29.11.2014

▼M36

25.

Peace to Luhansk Region (Mir Luganschine) Мир Луганщине (Rahu Luganski piirkonnale)

https://mir-lug.info/

Aadress: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukraine

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

info@mir-lug.info

Ühiskondlik „organisatsioon“, kes esitas kandidaate „Luganski rahvavabariigi“„valimistele“2. novembril 2014 ja 11. novembril 2018. Nende „valimistega“ rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud. Alates 17. veebruarist 2018 on selle organisatsiooni esimees Leonid PASECHNIK ning seega on ta seotud nõukogu poolt loetellu kantud isikuga.

Nendel ebaseaduslikel nn valimistel ametlikult osalemisega on see organisatsioon seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

▼M29

26.

Free Donbass (teise nimega „Free Donbas”, „Svobodny Donbass”)

Свободньιй Донбасс

http://www.odsd.ru/

Ühiskondlik „organisatsioon”, kes esitas kandidaate „Donetski Rahvavabariigi” nn valimistele 2. novembril 2014 ja 11. novembril 2018. Nende nn valimistega rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nendel ebaseaduslikel nn valimistel ametlikult osalemisega on see organisatsioon seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

▼M31

27.

Rahvaliit (Narodny Soyuz)

Народный союз

2018. aastal registrist välja jäetud.

Nn ühiskondlik organisatsioon, kes esitas kandidaate 2. novembril 2014 toimunud „Luganski Rahvavabariigi”„valimisteks”. Nende nn valimistega rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nendel ebaseaduslikel „valimistel” ametlikult osalemisega on see organisatsioon seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

▼M36

28.

Luhansk Economic Union (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) - Luganski majandusliit

Луганский экономический союз

Ametlik teave:

https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/

https://vk.com/public97306393

Nn ühiskondlik organisatsioon, kes esitas kandidaate „Luganski Rahvavabariigi“ nn valimistele 2. novembril 2014 ja 11. novembril 2018. Nimetas 2014. aastal Oleg AKIMOVi „Luganski Rahvavabariigi“„juhi“ kandidaadiks ja 2018. aastal „Luganski Rahvavabariigi rahvusnõukogu“ liikmeks. Nende „valimistega“ rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud. Luganski majandusliidu (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) eesistujaks on praegu Zinaida NADION, kes on „Luganski Rahvavabariigi rahvusnõukogu“ aseesimees.

Nendel ebaseaduslikel „valimistel“ ametlikult osalemisega on see organisatsioon seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

▼M31

29.

Cossack National Guard

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/)

https://vk.com/kazak_nac_guard)

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Nikolay KOZITSYN ja üksus on seega temaga seotud.

Väidetavalt „Luganski Rahvavabariigi”„teise sõjaväekorpuse” osa.

16.2.2015

▼M34

30.

Sparta battalion (Sparta pataljon)

Батальон „Спарта”

https://vk.com/sparta_orb

+380713041088

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

„Donetski Rahvavabariigi”„esimese sõjaväekorpuse” osa. Nimetatakse ka sõjaliseks üksuseks 08806 ja „Gvardeysky” pataljoniks. 2017. aasta novembris sai üksus mõrvatud separatistliku sõjakomandöri Arsen Pavlovi (teise nimega Motorola) auks tema nime.

16.2.2015

31.

Somali battalion (Somali pataljon)

Батальон „Сомали”

https://vk.com/club163716218/

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

„Donetski Rahvavabariigi”„esimese sõjaväekorpuse” osa.

16.2.2015

▼M33

32.

Zarya pataljon

Батальон „Заря”

https://vk.com/public73385255

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Väidetavalt „Luganski Rahvavabariigi”„teise sõjaväekorpuse” osa.

16.2.2015

▼M36

33.

Prizrak brigade (Prizraki brigaad)

Бригада „Призрак“

Aadress: District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk

https://vk.com/battalionprizrak

http://prizrak.info/

mail@prizrak.info

+38 (072) 199–86-39

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

„Luganski Rahvavabariigi“„teise sõjaväekorpuse“ osa.

Tuntud ka kui 14. motolaskurpataljon.

16.2.2015

▼M34

34.

Oplot battalion (Oploti pataljon)

Батальон „Оплот”

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/oplot_info

https://vk.com/5ombroplot

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Nimetatakse ka 5. eraldiseisvaks motolaskurbrigaadiks, mis nimetati 2018. aasta oktoobris ümber Alexander Zakarchenko järgi. Väidetavalt „Donetski Rahvavabariigi”„esimese sõjaväekorpuse” osa.

16.2.2015

35.

Kalmius battalion (Kalmiuse pataljon)

Батальон „Кальмиус”

https://vk.com/reportage24

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Nimetatakse ka eraldiseisvaks suurtükivalvebrigaadiks (üksus 08802), mis on „Donetski Rahvavabariigi”„esimese sõjaväekorpuse” osa.

16.2.2015

▼M18

36.

Surmapataljon

Батальон „Смерть”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

„Luganski Rahvavabariigi” nn „teise sõjaväekorpuse” osa.

16.2.2015

▼M34

37.

Igor STRELKOVi liikumine „Novorossiya”

Движение „Новороссия” Игоря СТРЕЛКОВА

http://novorossia.pro/

https://vk.com/od_novorossia

info@clubnb.ru

Liikumine „Novorossiya”/„Uus Venemaa” loodi 2014. aasta novembris Venemaal ning seda juhib Vene ohvitser Igor Strelkov/Girkin (tuvastatud kui Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi luure peadirektoraadi (GRU) töötaja).

Liikumise kindlaksmääratud sihtide kohaselt on selle eesmärk anda igakülgset tulemuslikku abi „Novorossiyale”, sealhulgas Ukraina idaosa võitlejate abistamise teel, toetades seega Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat.

Seotud isikuga, kes on kantud Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavate isikute loetellu.

16.2.2015

▼M31

38.

OAO „VO Technopromexport” (OAO „VO TPE”)

Teise nimega: Open Joint Stock Company „Foreign Economic Association”„Technopromexport”

Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт

Aadress: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2

Registreerimise kuupäev: 27.7.1992

Riiklik registreerimisnumber: 1067746244026

Maksuregistri number: 7705713236

Pankrotimenetlus pooleli.

OAO „VO TPE” kui Siemens Gas Turbine Technologies OOO alltöövõtja ostis gaasiturbiinid, mille kohta teatati, et need on ette nähtud Venemaa Föderatsioonis Krasnodari krais Tamanis asuva elektrijaama jaoks, ning alltöövõtjana vastutas ta nende gaasiturbiinide saatmise eest ettevõttele OOO „VO TPE”, kes omakorda saatis need Krimmi paigaldamiseks. See aitab luua Krimmile ja Sevastopolile sõltumatut energiavarustust, toetades seeläbi nende eraldamist Ukrainast, ning kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

4.8.2017

▼M34

39.

OOO „VO Technopromexport” (OOO „VO TPE”)

Teise nimega: Limited Liability Company „Foreign Economic Association”„Technopromexport”

Общество с ограниченной ответственностью „Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт”

Aadress: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2

+7 (495) 989-97-29

www.tpe-vo.ru

E-post: inform@tpe-vo.ru

Registreerimise kuupäev: 8.5.2014

Riiklik registreerimisnumber: 1147746527279

Maksuregistri number: 7704863782

Siemens Gas Turbine Technologies OOO poolt algselt ettevõttele OAO „VO TPE” tarnitud gaasiturbiinide omanik. Ettevõte OOO „VO TPE” saatis gaasiturbiinid Krimmi paigaldamiseks. See aitab luua Krimmile ja Sevastopolile sõltumatut energiavarustust, toetades seeläbi nende eraldamist Ukrainast, ning kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Vastutab Balaklava ja Tavriiska soojuselektrijaamade, kuhu turbiinid paigaldati, ehitusprojekti elluviimise eest.

4.8.2017

40.

ZAO Interavtomatika (IA)

Teise nimega: ЗАО „Интеравтоматика”, CJSC „Interavtomatika”

Aadress: 115280, Moscow, Avtozavodskaya st., 14

http://ia.ru

Registreerimise kuupäev: 31.1.1994

Riiklik registreerimisnumber: 1037739044111

Maksuregistri number: 7725056162

Likvideerimisel

Elektrijaamade juhtimis- ja sidesüsteemidele spetsialiseerunud ettevõte, kes on sõlminud lepinguid projektideks, mille eesmärk on ehitada elektrijaamad ja paigaldada gaasiturbiinid Sevastopolisse ja Simferopolisse. See aitab luua Krimmile ja Sevastopolile sõltumatut energiavarustust, toetades seeläbi nende eraldamist Ukrainast, ning kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

4.8.2017

41.

State Unitary Enterprise of the Crimean Republic „Crimean Sea Ports”

(Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Крымские морские порты”), sealhulgas selle filiaalid:

— Feodosia Commercial Port,

— Kerch Ferry,

— Kerch Commercial Port.

28 Kirova Street, Kerch 298312, Crimea

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

https://crimeaports.ru

info@crimeaport.ru

Riiklik registreerimisnumber: 1149102012620

Maksuregistri number: 9111000450

„Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni nr 1757-6/14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta ning 26. märtsil 2014 resolutsiooni nr 1865-6/14 riigiettevõtte „Crimean Sea Ports” kohta („О Государственном предприятии „Крымские морские порты””), milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” sundvõõrandab vara, mis kuulub mitmele riigiettevõttele, mis ühendati „Krimmi Vabariigi” ühtseks riigiettevõtteks „State Unitary Enterprise of the Crimean Republic „Crimean Sea Ports””. Nimetatud ettevõtted on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud ning „Crimean Sea Ports” on saanud kasu nende omandiõiguse ebaseaduslikust üleminekust.

16.9.2017

▼M36

42.

AO „Institute Giprostroymost - Saint-Petersburg“

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Aadress: 7 Yablochkova street, St. Petersburg, 197198 Russia

Veebisait: http://gpsm.ru

Email: office@gpsm.ru

Tel: (812) 498–08-14

Riiklik registreerimisnumber: 1037828021660

Maksuregistri number: 7826717210

AO „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg“ osales Kertši silla ehitamises; sild ühendab Venemaad ebaseaduslikult Venemaa Föderatsiooni koosseisu annekteeritud Krimmi poolsaarega. Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Aadress: 6 Barklaya street, Bld. 5 Moscow, 121087 Russia

www.mostotrest.ru

info@mostro.ru

Tel:(495)6697999

Riiklik registreerimisnumber: 1027739167246

Maksuregistri number: 7701045732

PJSC Mostotrest osales Venemaad ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarega ühendava Kertši silla hooldustööde riigihankelepingute kaudu aktiivselt silla ehitamises ja selle raudteeosa hooldamises. Peale selle kuulub ettevõte isikule (Arkady Rotenberg), kes on oma Ukraina suveräänsust kahjustava tegevuse tõttu juba kantud loetellu (isik nr 92 käesolevas lisas). Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод „Залив“

Aadress: 4 Tankistov street, 298310 Kerch, Crimea

Veebisait: http://zalivkerch.com

Riiklik registreerimisnumber: 1149102028602

Tel: +7(36561)33055

Maksuregistri number: 9111001119

JSC Zaliv Shipyard osales aktiivselt Kertši sillani viiva uue raudtee ehitamises; sild ühendab Venemaad ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarega. Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018

45.

STROYGAZMONTAZH Joint Stock Company

STROYGAZMONTAZH Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Aadress: Prospect Vernadskogo 53, Moscow, 119415 Russia

Veebisait: www.ooosgm.com

info@ooosgm.ru

Riiklik registreerimisnumber: 1077762942212

Maksuregistri number: 7729588440

INN: 9729299794

PSRN: 1207700324941, KPP 772901001.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) osales silla ehitustööde lepingu kaudu aktiivselt Kertši silla ehitamises; sild ühendab Venemaad ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarega. Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018

▼M34

46.

Stroygazmontazh-Most OOO (SGM-Most OOO)

OOO Стройгазмонтаж-Мост

(ООО СГМ-Мост)

Aadress:

Barklaya street 6, building 7 Moscow, 121087 Russia

Registreerimisnumber: 1157746088170

Maksukohustuslase number: 7730018980

E-post: kerch-most@yandex.ru

Stroygazmontazh Most OOO oli peatöövõtja Stroygazmontazhi tütarettevõtja, mis juhtis Kertši väina ületava silla ehitamise projekti ja osales selle ehitamises. Peale selle kuulub ettevõte isikule (Arkady Rotenberg), kes on oma Ukraina suveräänsust kahjustava tegevuse tõttu juba kantud loetellu (isik nr 92 käesolevas lisas). Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018

▼M25

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО „ВАД”

Aadress:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019, Russia

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg, 195267, Russia

Registreerimisnumber: 1037804006811 (Russia)

Maksukohustuslase number: 7802059185

Veebisait: www.zaovad.com

E-post: office@zaovad.com

CJSC VAD on üle Kertši silla viiva Tavrida maantee ja sellele juurdepääsu võimaldava teedevõrgu ehitustööde peatöövõtja Krimmis. Tavrida maantee annab Krimmile transpordijuurdepääsu uute maanteede süsteemi kaudu, mis on peamiseks ühenduseks Kertši sillaga. Seega toetab CJSC VAD ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018

▼M35

48.

Piiratud vastutusega äriühing „Lenpromtransproyekt” (АО „Ленпромтранспроект”)

Aadress: Kondrat’yevskiy Prospekt, 15, hoone 5/1, 223 St. Petersburg 195197, Venemaa Föderatsioon

Registreerimisnumber (OGRN-i nr): 1027809210054

Maksukohustuslase number (INN-i nr): 7825064262

Veebisait: https://lptp.ru/

E-posti aadress: ptp@sp.ru

Piiratud vastutusega äriühing Lenpromtransproyekt osales ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaart ja Venemaad ühendavas raudteetaristute ühendamise projektis, projekteerides raudteeühendused Kertši väina ületava sillaga ning tehes Venemaad ja ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaart ühendava silla ehitamise ajal järelevalvet arhitektuuriliste lahenduste üle. Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

1.10.2020

49.

Piiratud vastutusega äriühing „The Berkakit-Tommot-Yakutsk Railway Line’s Construction Directorate” (АО „Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск”)

Aadress: Mayakovskogo St. 14, Aldan 678900, Aldansky District, Venemaa Föderatsioon

Registreerimisnumber (OGRN-i nr): 1121402000213

Maksukohustuslase number (INN-i nr): 1402015986

Veebisait: https://dsgd.ru/

E-posti aadress: info@dsgd.ru; gmn@dsgd.ru

Piiratud vastutusega äriühing The Berkakit-Tommot-Yakutsk Railway Line’s Construction Directorate osales ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi ja Venemaa raudteetaristute ühendamise projektis, osutades inseneriteenuseid Venemaa ja ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare vahelist Kertši väina ületava silla raudteeühenduste ehitamise ajal. Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

1.10.2020

50.

Federal State Unitary Enterprise „Crimea Railway” (Федеральное государственное унитарное предприятие „Крымская железная дорога”)

Aadress: 34 Pavlenko St., Simferopol 95006, Ukraina

Registreerimisnumber (OGRN-i nr): 1159102022738

Maksukohustuslase number (INN-i nr): 9102157783

Veebisait: https://crimearw.ru

E-posti aadress: ngkkjd@mail.ru

Federal State Unitary Enterprise Crimea Railway osales ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi ja Venemaa raudteetaristute ühendamise projektis, olles Venemaa ja ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare vahelist Kertši väina ületava silla raudteerööbaste omanik ja käitaja. Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

1.10.2020

51.

First Crimean Insurance Company

(Крымская первая страховая компания)

Aadress: Butakova Ln, 4, Sevastopol, Ukraina

Registreerimisnumber (OGRN-i nr): 1149102007933

Maksukohustuslase number (INN-i nr): 9102006047

Veebisait: https://kpsk-ins.ru/about

E-posti aadress: info@kspk-ins.ru

First Crimean Insurance Company osales ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi ja Venemaa raudteetaristute ühendamise projektis, kindlustades Kertši väina ületava silla ehitamist. Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

1.10.2020

Top