Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:344:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 344, 20. november 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 344

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
20. november 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1986/2004, 19. november 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1987/2004, 19. november 2004, asutamislepingu I lisas loetlemata kaupade toetussertifikaatide suhtes vähenduskoefitsiendi kohaldamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 8 lõikele 5

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1988/2004, 18. november 2004, millega tunnistatakse kehtetuks 24. augusti 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1501/2004, millega Rootsi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku süvameregarneeli püük

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1989/2004, 19. november 2004, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1990/2004, 19. november 2004, millega kehtestatakse veinisektoris üleminekumeetmed seoses Ungari ühinemisega Euroopa Liiduga

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1991/2004, 19. november 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 753/2002, milles sätestatakse teatavad nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 rakenduseeskirjad veinisektori toodete kirjeldamise, nimetamise, esitlemise ja kaitse osas

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1992/2004, 19. november 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2799/1999, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad loomatoiduks mõeldud lõssi ja lõssipulbri jaoks toetuse andmise osas ja kõnealuse lõssipulbri müügi osas

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1993/2004, 19. november 2004, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 muutmise kohta seoses Portugaliga ( 1 )

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1994/2004, 19. november 2004, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 998/2003 riikide ja territooriumide loendi osas ( 1 )

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1995/2004, 19. november 2004, millega kiidetakse heaks kohustused, mis on välja pakutud seoses dumpinguvastase menetlusega, mis käsitleb Vene Föderatsioonist pärineva teatava karedapinnalise silikoonelektrilise, laiema kui 500 millimeetrise elektrotehnilise lehtterase ja liistude importi, ja jätkatakse Vene Föderatsioonist pärineva teatava karedapinnalise elektrotehnilise lehtterase impordile registreerimise kohaldamist

21

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1996/2004, 19. november 2004, millega kiidetakse heaks kohustused, mida on pakutud seoses Vene Föderatsioonist ja Ukrainast pärit ammooniumnitraadi importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega, ja jätkatakse Vene Föderatsioonist ja Ukrainast pärit ammooniumnitraadi impordile registreerimisnõude rakendamist

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1997/2004, 19. november 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 14/2004 Madeira veiselihasektori prognoositava tarnebilansi kohta

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1998/2004, 19. november 2004, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

30

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/779/EÜ:
Nõukogu otsus, 15. november 2004, millega nimetatakse ametisse regioonide komitee kaks Tšehhi täisliiget ja kolm Tšehhi asendusliiget

31

 

*

2004/780/EÜ, Euratom:
Nõukogu otsus, 19. november 2004, Euroopa Ühenduste Komisjoni presidendi ja liikmete ametisse nimetamise kohta

33

 

 

Komisjon

 

*

2004/781/EÜ:
Komisjoni otsus, 18. november 2004, millega muudetakse otsust 1999/815/EÜ, millega kehtestatakse meetmed, mis keelavad selliste mänguasjade ja imikutarvete turuleviimise, mis on ette nähtud suhu panemiseks alla kolmeaastastele lastele ja mis on valmistatud pehmest PVCst, mis sisaldab teatud ftalaate (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4403 all)
 ( 1 )

35

 

*

2004/782/EÜ:
Komisjoni otsus, 19. november 2004, millega kiidetakse heaks kohustus, mida on pakutud seoses dumpinguvastase menetlusega, mis puudutab muu hulgas Ukrainast pärineva silikoonkarbiidi importi

37

 

 

 

*

1. november 2004 – EUR-Lexi uus versioon!(Vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top