Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:200:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 200, 06. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 200

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
6. august 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa andmekaitseinspektor

2008/C 200/01

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus järgmise ettepaneku kohta: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2008/C 200/02

Euro vahetuskurss

6

2008/C 200/03

Komisjoni Teatis — Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise raames komisjoni määrusega (EÜ) nr 885/2006 loodud lepitusorgani liikmete ametisse nimetamine

7


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2008/C 200/04

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5247 — Daiichi Sankyo/Ranbaxy Laboratories) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

8

2008/C 200/05

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5275 — Delek Nederland/Salland Olie Holding) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

9


 

Parandused

2008/C 200/06

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu parandus (ELT C 177, 12.7.2008)

10


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top