Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R2080-20171217

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2080, 25. november 2016 , millega avatakse lõssipulbri müük hankemenetluse teel

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2080/2017-12-17

02016R2080 — ET — 17.12.2017 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2080,

25. november 2016,

millega avatakse lõssipulbri müük hankemenetluse teel

(ELT L 321 29.11.2016, lk 45)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/472, 15. märts 2017,

  L 73

5

18.3.2017

►M2

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2349, 15. detsember 2017,

  L 336

22

16.12.2017
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2080,

25. november 2016,

millega avatakse lõssipulbri müük hankemenetluse teelArtikkel 1

Kohaldamisala

Enne ►M2  1. aprilli 2016 ◄ riiklikesse sekkumisvarudesse kantud lõssipulbriga seotud pakkumismenetlus avatakse rakendusmääruse (EL) 2016/1240 II jaotise III peatükiga ettenähtud tingimustel.

Artikkel 2

Pakkumuste esitamine

1.  Esimese osalise pakkumismenetluse puhul lõpeb pakkumuste esitamise aeg 13. detsembril 2016 kell 11.00 (Brüsseli aja järgi).

▼M1

2.  Järgmiste osaliste pakkumismenetluste puhul algab pakkumuste esitamise aeg esimesel tööpäeval pärast eelmise ajavahemiku lõppu. Kõnealused ajavahemikud lõpevad kuu kolmandal teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi). Juulis algav ajavahemik lõpeb aga septembri kolmandal teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi) ja augustis uut ajavahemikku ei alga. Detsembris lõpeb ajavahemik kuu teisel teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi). Kui teisipäev on riigipüha, on tähtaeg eelmisel tööpäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi).

▼B

3.  Pakkumused esitatakse liikmesriikide heakskiidetud makseasutustele ( 1 ).

Artikkel 3

Kogus pakkumuse kohta ja mõõtühik

Lõssipulbri miinimumkogus, mille kohta võib esitada pakkumuse, on 20 tonni.

Pakutav hind on 100 kg toote hind.

Artikkel 4

Tagatis

Lõssipulbri müügiks pakkumuse tegemisel esitatakse tagatis 50 eurot tonni kohta makseasutusele, kellele pakkumus esitatakse.

Artikkel 5

Komisjonile esitatavad teated

Rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 31 lõikes 1 sätestatud teade esitatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 792/2009 hiljemalt kell 16.00 (Brüsseli aja järgi) nendel päevadel, millele on osutatud käesoleva määruse artiklis 2.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.( 1 ) Makseasutuste aadressid on kättesaadavad Euroopa Komisjoni veebilehel http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.

Top