Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0238

Komisjoni määrus (EL) 2017/238, 10. veebruar 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa

C/2017/0716

OJ L 36, 11.2.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/238/oj

11.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 36/37


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/238,

10. veebruar 2017,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tarbijaohutuse komitee tegi oma 16. detsembri 2008. aasta arvamuses (2) järelduse, et bensofenoon-3 UV-filtrina kasutamine kosmeetilistes päikesekaitsetoodetes kontsentratsioonis kuni 6 massiprotsenti ning iga liiki kosmeetikatoodetes kontsentratsioonis kuni 0,5 massiprotsenti koostise kaitseks ei ohusta inimeste tervist, kui mitte arvestada kontaktallergia ja fotoallergia riski.

(2)

Seega tuleks kosmeetikatoodetes UV-filtrina kasutatava bensofenoon-3 praegu kehtivat maksimaalset kontsentratsiooni 10 massiprotsenti vähendada kontsentratsioonini 6 massiprotsenti.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1223/2009 vastavalt muuta.

(4)

Uue maksimaalse kontsentratsiooni kohaldamist tuleks edasi lükata, et tööstusharu jõuaks toodete koostises teha vajalikud muudatused. Eelkõige tuleks ettevõtjatele pärast käesoleva määruse jõustumist anda kuus kuud aega nõuetele vastavate toodete turulelaskmiseks ja nõuetele mittevastavate toodete turul kättesaadavaks tegemise lõpetamiseks vajalike meetmete võtmiseks.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikavahendite komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 3. septembrist 2017.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. veebruar 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

(2)  SCCP 1201/08.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 VI lisa kanne 4 asendatakse järgmisega:

Viitenumber

Aine määratlus

Tingimused

Kasutustingimuste ja hoiatuste sõnastus

Keemiline nimetus/INN/XAN

Koostisainete ühtses nimestikus kasutatav nimetus

CASi number

EÜ number

Toote liik, kehaosa

Maksimaalne sisaldus kasutusvalmis tootes

Muud

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„4

2-hüdroksü-4-metoksübensofenoon/oksübensoon

Bensofenoon-3

131-57-7

205-031-5

 

6 %

Mitte rohkem kui 0,5 % toote koostise kaitseks

Sisaldab bensofenoon-3 (1)“


Top