EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1985

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1985, 4. november 2015, mis tehakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3 ja milles käsitletakse sidrunhappega immutatud viirusevastaseid pabersalvrätikuid (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 289, 5.11.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1985/oj

5.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/26


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/1985,

4. november 2015,

mis tehakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3 ja milles käsitletakse sidrunhappega immutatud viirusevastaseid pabersalvrätikuid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

28. aprillil 2015 palus Belgia komisjonil vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3 otsustada, kas viirusevastane pabersalvrätik, mis on lastud turule väitega „hävitab 99,9 % salvrätikusse sattuvatest külmetus- ja gripiviirustest”, on biotsiid või töödeldud toode, ja kui see on biotsiid, kas toode kuulub siis tooteliiki 1 (inimeste hügieen) või tooteliiki 2 (desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul).

(2)

Belgia esitatud teabe kohaselt on tegemist kolmekihilise pabersalvrätikuga, mille keskmine kiht on immutatud sidrunhappega. Väidetavalt on sidrunhape pabersalvrätiku koestruktuuriga nii seotud, et seda ei saa eemaldada ja see püsib tootes kogu toote kasutustsükli aja. Kui pabersalvrätikut on kasutatud, näiteks kui pärast sellesse aevastamist, köhimist või nuuskamist on niiskus jõudnud salvrätiku keskmise kihini, siis väidetavalt inaktiveerib sidrunhape salvrätikusse sattunud viiruse, et hoida ära pisikute tagasisattumist kätele, viiruse ülekandumist käelise kontakti korral ja viiruse kandumist sellega kokkupuutuvatele pindadele.

(3)

Asjaomane pabersalvrätik vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 2 punktis c esitatud määratlusele „toode”.

(4)

Asjaomane pabersalvrätik vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis l esitatud määratlusele „töödeldud toode”, sest sidrunhape on sihilikult toote koostisesse viidud selleks, et see inaktiveeriks viiruseid ja piiraks ristsaastumist viirustega.

(5)

Viirused vastavad määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis g esitatud määratlusele „kahjulik organism”, sest nad võivad omada inimestele kahjustavat mõju.

(6)

Kahjulike organismide hävitamine, tõrjumine, kahjutuks muutmine, nende toime ärahoidmine või muul viisil nende vastu võitlemine on biotsiidile omistatud toime.

(7)

Seega on vaja kindlaks määrata, kas asjaomasel pabersalvrätikul on esmane biotsiiditoime või mitte, et saaks otsustada, kas materjal on töödeldud toode või biotsiid.

(8)

Pabersalvrätikute pakendil on väide, mille kohaselt suudab salvrätik „hävitada 99,9 % salvrätikusse sattuvatest külmetus- ja gripiviirustest”. Selle väite kaudu rõhutatakse materjali biotsiiditoimet ja pannakse see võrreldes muude salvrätiku funktsioonidega (näiteks nina nuuskamiseks kasutamine) esikohale. Viirusevastasel salvrätikul on seega esmane biotsiiditoime.

(9)

Kuna tooteliik 1 hõlmab biotsiide, mida kasutatakse naha või peanaha desinfitseerimiseks, ja tooteliik 2 hõlmab biotsiide, mida kasutatakse laiemalt, näiteks pindade, materjalide või õhu desinfitseerimiseks, siis leitakse, et asjaomase pabersalvrätiku kasutamise eesmärk vastab pigem viimasele kasutusviisile.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sidrunhappega immutatud viirusevastane pabersalvrätik, mis on lastud turule väitega „hävitab 99,9 % salvrätikusse sattuvatest külmetus- ja gripiviirustest”, on määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punkti a kohaselt biotsiid ning kuulub asjaomase määruse V lisas määratletud tooteliiki 2.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 4. november 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.


Top