Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0557R(01)

Komisjoni 17. juuni 2013 . aasta määruse (EL) nr 557/2013 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 831/2002) parandus ( ELT L 164, 18.6.2013 )

OJ L 252, 24.9.2013, p. 51–51 (ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/557/corrigendum/2013-09-24/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

24.9.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/51


Komisjoni 17. juuni 2013. aasta määruse (EL) nr 557/2013 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 831/2002) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 164, 18. juuni 2013 )

Leheküljel 16 põhjenduses 5

asendatakse

„Asutused, kelle tegevuse eesmärk on pakkuda sotsiaal- ja poliitikavaldkondade seisukohast vajalike teadusuuringute jaoks juurdepääsu andmetele ja seda juurdepääsu edendada, võiksid anda oma panuse konfidentsiaalsete andmete teadusotstarbelise edastuse protsessi ja parandada seega juurdepääsu konfidentsiaalsetele andmetele.”

järgmisega:

„Asutused, kelle tegevuse eesmärk on pakkuda sotsiaal- ja poliitikavaldkondade seisukohast vajalike teadusuuringute jaoks juurdepääsu andmetele ja seda juurdepääsu edendada, võiksid anda oma panuse teaduslikul eesmärgil kasutatavate konfidentsiaalsete andmete edastuse protsessi ja parandada seega juurdepääsu konfidentsiaalsetele andmetele.”

Leheküljel 16 põhjenduses 6

asendatakse

„Riskijuhtimisel põhinev lähenemine peaks olema tõhusaim moodus selleks, et muuta teadusotstarbel kättesaadavaks suurem hulk konfidentsiaalseid andmeid ning säilitada sealjuures vastajate ja statistiliste üksuste konfidentsiaalsus.”

järgmisega:

„Riskijuhtimisel põhinev lähenemine peaks olema tõhusaim moodus selleks, et muuta teaduslikul eesmärgil kättesaadavaks suurem hulk konfidentsiaalseid andmeid ning säilitada sealjuures vastajate ja statistiliste üksuste konfidentsiaalsus.”

Leheküljel 17 artiklis 1

asendatakse

„Käesoleva määrusega nähakse ette tingimused, mille alusel võib teadusotstarbelise statistilise analüüsi huvides lubada juurdepääsu komisjonile (Eurostatile) edastatud konfidentsiaalsetele andmetele, ning komisjoni (Eurostati) ja riiklike statistikaasutuste vahelise koostöö eeskirjad, et sellist juurdepääsu hõlbustada.”

järgmisega:

„Käesoleva määrusega nähakse ette tingimused, mille alusel võib teaduslikul eesmärgil tehtava statistilise analüüsi huvides lubada juurdepääsu komisjonile (Eurostatile) edastatud konfidentsiaalsetele andmetele, ning komisjoni (Eurostati) ja riiklike statistikaasutuste vahelise koostöö eeskirjad, et sellist juurdepääsu hõlbustada.”.

Leheküljel 17 artikli 2 punktis 2

asendatakse

„ „turvaliseks kasutuseks mõeldud failid”– teadusotstarbelised konfidentsiaalsed andmed, mille suhtes ei ole rakendatud täiendavaid statistilise aimatavuse kontrolli meetodeid;”

järgmisega:

„ „turvaliseks kasutuseks mõeldud failid”– teaduslikul eesmärgil kasutatavad konfidentsiaalsed andmed, mille suhtes ei ole rakendatud täiendavaid statistilise aimatavuse kontrolli meetodeid;”.

Leheküljel 17 artikli 2 punktis 3

asendatakse

„ „teadusotstarbelised failid”– teaduslikul eesmärgil kasutatavad konfidentsiaalsed andmed, mille suhtes on rakendatud statistika avalikustamise turvameetmeid, et vähendada statistilise üksuse tuvastamise risk ajakohaste parimate tavade kohaselt sobivale tasemele;”

järgmisega:

„ „teadusotstarbelised failid”– teaduslikul eesmärgil kasutatavad konfidentsiaalsed andmed, mille suhtes on rakendatud statistilise aimatavuse kontrolli meetodeid, et vähendada statistilise üksuse tuvastamise risk ajakohaste parimate tavade kohaselt sobivale tasemele;”.

Leheküljel 17 artikli 2 punktis 4

asendatakse

„ „statistilise aimatavuse kontroll”– meetmed, mille eesmärk on vähendada statistiliste üksuste kohta käivate andmete avaldamise riski; tavaliselt põhinevad need avaldatavate andmete muutmisel või nende koguse piiramisel;”

järgmisega:

„ „statistilise aimatavuse kontrolli meetodid”– meetodid, mille eesmärk on vähendada statistiliste üksuste kohta käivate andmete avaldamise riski; tavaliselt põhinevad need avaldatavate andmete muutmisel või nende koguse piiramisel;”.


Top