Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1420

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1420/2013, 17. detsember 2013 , millega pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 (kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta) vastuvõtmist tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 347/96, (EÜ) nr 1924/2000, (EÜ) nr 1925/2000, (EÜ) nr 2508/2000, (EÜ) nr 2509/2000, (EÜ) nr 2813/2000, (EÜ) nr 2814/2000, (EÜ) nr 150/2001, (EÜ) nr 939/2001, (EÜ) nr 1813/2001, (EÜ) nr 2065/2001, (EÜ) nr 2183//2001, (EÜ) nr 2318/2001, (EÜ) nr 2493/2001, (EÜ) nr 2306/2002, (EÜ) nr 802/2006, (EÜ) nr 2003/2006, (EÜ) nr 696/2008 ja (EÜ) nr 248/2009

OJ L 353, 28.12.2013, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1420/oj

28.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 353/48


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1420/2013,

17. detsember 2013,

millega pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 (kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta) vastuvõtmist tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 347/96, (EÜ) nr 1924/2000, (EÜ) nr 1925/2000, (EÜ) nr 2508/2000, (EÜ) nr 2509/2000, (EÜ) nr 2813/2000, (EÜ) nr 2814/2000, (EÜ) nr 150/2001, (EÜ) nr 939/2001, (EÜ) nr 1813/2001, (EÜ) nr 2065/2001, (EÜ) nr 2183//2001, (EÜ) nr 2318/2001, (EÜ) nr 2493/2001, (EÜ) nr 2306/2002, (EÜ) nr 802/2006, (EÜ) nr 2003/2006, (EÜ) nr 696/2008 ja (EÜ) nr 248/2009

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 4, artikli 5 lõiget 4, artikli 6 lõiget 7, artikli 7 lõiget 10, artikli 9 lõiget 5, artikli 10 lõiget 4, artikli 12 lõiget 5, artikli 13 lõiget 7, artikli 17 lõiget 5, artikli 21 lõiget 8, artikli 23 lõiget 5, artikli 24 lõiget 8, artikli 25 lõiget 6, artikli 26 lõiget 3, artikli 27 lõiget 6, artikli 29 lõiget 5, artikli 34 lõiget 2 ja artikli 35 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 15. detsembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2799/98, millega kehtestatakse põllumajanduse eurol põhinev valuutakord, (2) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013 (3) asendatakse määrus (EÜ) nr 104/2000 alates 1. jaanuarist 2014, välja arvatud määruse (EÜ) nr 104/2000 artikkel 4, mida kohaldatakse kuni 12. detsembrini 2014.

(2)

Määrusega (EL) nr 1379/2013 on tehtud olulisi muudatusi järgmistes valdkondades: tarbija teavitamist käsitlevad sätted, tootjaorganisatsioonide tunnustamine, eeskirjade laiendamine, tootmise ja turustamise planeerimine, tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamine, hinnad, sekkumine, teated ja rahastamine.

(3)

Seetõttu on asjakohane tunnistada kehtetuks järgmised rakendusmäärused:

komisjoni määrus (EÜ) nr 347/96, 27. veebruar 1996, millega luuakse Euroopa Ühenduses lõhe vabasse ringlusse lubamisega seotud kiire teatamissüsteem (4),

komisjoni määrus (EÜ) nr 1924/2000, 11. september 2000, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, mis käsitlevad kalandussektori tootjaorganisatsioonidele toodete kvaliteedi parandamiseks eritunnustuse andmist (5),

komisjoni määrus (EÜ) nr 1925/2000, 11. september 2000, millega nähakse ette nende vahetuskursside rakendusjuhud, mida kohaldatakse kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühist korraldust käsitlevas nõukogu määruses (EÜ) nr 104/2000 sätestatud mehhanismidest tulenevate teatavate summade arvutamisel (6),

komisjoni määrus (EÜ) nr 2508/2000, 15. november 2000, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kalandussektori tegevuskavade kohta (7),

komisjoni määrus (EÜ) nr 2509/2000, 15. november 2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete turult kõrvaldamisega seotud rahalise hüvitise andmise kohta (8),

komisjoni määrus (EÜ) nr 2813/2000, 21. detsember 2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete eraladustusabi andmise kohta (9),

komisjoni määrus (EÜ) nr 2814/2000, 21. detsember 2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete ülekandetoetuse andmise kohta (10),

komisjoni määrus (EÜ) nr 150/2001, 25. jaanuar 2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kalandussektori tootjaorganisatsioonide suhtes kohaldatavate sanktsioonide kohta sekkumismehhanismi eeskirjade rikkumise korral ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 142/98 (11),

komisjoni määrus (EÜ) nr 939/2001, 14. mai 2001, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kindla suurusega toetuse andmise kohta teatavatele kalandustoodetele (12),

komisjoni määrus (EÜ) nr 1813/2001, 14. september 2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tootmisharudevahelistele organisatsioonidele tunnustuse andmise ja tühistamise tingimuste kohta (13),

komisjoni määrus (EÜ) nr 2065/2001, 22. oktoober 2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijate teavitamise kohta kalandus- ja akvakultuuritoodetest (14),

komisjoni määrus (EÜ) nr 2183/2001, 9. november 2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad töötleva tööstuse tarbeks mõeldud tuuni eest hüvitise andmise kohta (15),

komisjoni määrus (EÜ) nr 2318/2001, 29. november 2001, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kalandus- ja akvakultuurisektori tootjaorganisatsioonide tunnustamise kohta (16),

komisjoni määrus (EÜ) nr 2493/2001, 19. detsember 2001, teatavate turult kõrvaldatud kalatoodete realiseerimise kohta (17),

komisjoni määrus (EÜ) nr 2306/2002, 20. detsember 2002, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad imporditud kalandustoodete hindadest teatamise kohta (18),

komisjoni määrus (EÜ) nr 802/2006, 30. mai 2006, millega määratakse kalade perekondadest Thunnus ja Euthynnus suhtes kohaldatavad ümberarvestuskoefitsiendid (19),

komisjoni määrus (EÜ) nr 2003/2006, 21. detsember 2006, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad kalandus- ja vesiviljelustoodete ühise turukorralduse kulude rahastamiseks Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) (20),

komisjoni määrus (EÜ) nr 696/2008, 23. juuli 2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 (mis käsitleb kalandussektoris tootjaorganisatsioonide vastuvõetud teatavate eeskirjade laiendamist tootjaorganisatsioonidesse mittekuuluvatele tootjatele) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (21),

komisjoni määrus (EÜ) nr 248/2009, 19. märts 2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tootjaorganisatsioonide tunnustamist käsitlevate teatiste, hindade kindlaksmääramise ja sekkumise kohta kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse raames (22).

(4)

Kuna määruse (EL) nr 1379/2013 sätteid tootjaorganisatsioonide tunnustamise, eeskirjade laiendamise, tootmise ja turustamise planeerimise, tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamise, hindade, sekkumise ja teadete kohta kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014, tuleks määrused (EÜ) nr 347/96, (EÜ) nr 1924/2000, (EÜ) nr 1925/2000, (EÜ) nr 2508/2000, (EÜ) nr 2509/2000, (EÜ) nr 2813/2000, (EÜ) nr 2814/2000, (EÜ) nr 150/2001, (EÜ) nr 939/2001, (EÜ) nr 1813/2001, (EÜ) nr 2183//2001, (EÜ) nr 2318/2001, (EÜ) nr 2493/2001, (EÜ) nr 2306/2002, (EÜ) nr 802/2006, (EÜ) nr 2003/2006, (EÜ) nr 696/2008 ja (EÜ) nr 248/2009 tunnistada kehtetuks alates 1. jaanuarist 2014. Kuna määruse (EL) nr 1379/2013 sätteid tarbijatele antava teabe kohta kohaldatakse alates 13. detsembrist 2014, tuleks määrus (EÜ) nr 2065/2001 tunnistada kehtetuks alates 13. detsembrist 2014.

(5)

Käesoleva määrusega sätestatud meetmed on kooskõlas kalandus- ja vesiviljelustoodete kontrollikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kehtetuks tunnistamine

1.   Määrused (EÜ) nr 347/96, (EÜ) nr 1924/2000, (EÜ) nr 1925/2000, (EÜ) nr 2508/2000, (EÜ) nr 2509/2000, (EÜ) nr 2813/2000, (EÜ) nr 2814/2000, (EÜ) nr 150/2001, (EÜ) nr 939/2001, (EÜ) nr 1813/2001, (EÜ) nr 2183/2001, (EÜ) nr 2318/2001, (EÜ) nr 2493/2001, (EÜ) nr 2306/2002, (EÜ) nr 802/2006, (EÜ) nr 2003/2006, (EÜ) nr 696/2008 ja (EÜ) nr 248/2009 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2014.

2.   Määrus (EÜ) nr 2065/2001 tunnistatakse kehtetuks alates 13. detsembrist 2014.

3.   Kehtetuks tunnistatud määruste sätteid kohaldatakse edasi määruse (EÜ) nr 104/2000 kohaselt tekkinud kulude suhtes.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  EÜT L 349, 24.12.1998, lk 1.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus nr 1379/2013 kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).

(4)  EÜT L 49, 28.2.1996, lk 7.

(5)  EÜT L 230, 12.9.2000, lk 5.

(6)  EÜT L 230, 12.9.2000, lk 7.

(7)  EÜT L 289, 16.11.2000, lk 8.

(8)  EÜT L 289, 16.11.2000, lk 11.

(9)  EÜT L 326, 22.12.2000, lk 30.

(10)  EÜT L 326, 22.12.2000, lk 34.

(11)  EÜT L 24, 26.1.2001, lk 10.

(12)  EÜT L 132, 15.5.2001, lk 10.

(13)  EÜT L 246, 15.9.2001, lk 7.

(14)  EÜT L 278, 23.10.2001, lk 6.

(15)  EÜT L 293, 10.11.2001, lk 11.

(16)  EÜT L 313, 30.11.2001, lk 9.

(17)  EÜT L 337, 20.12.2001, lk 20.

(18)  EÜT L 348, 21.12.2002, lk 94.

(19)  ELT L 144, 31.5.2006, lk 15.

(20)  ELT L 379, 28.12.2006, lk 49.

(21)  ELT L 195, 24.7.2008, lk 6.

(22)  ELT L 79, 25.3.2009, lk 7.


Top