EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0914

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 914/2014, 21. august 2014 , millega muudetakse 217. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

OJ L 248, 22.8.2014, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/914/oj

22.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 248/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 914/2014,

21. august 2014,

millega muudetakse 217. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a, artikli 7a lõiget 1 ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

15. augustil 2014 kiitis ÜRO Julgeolekunõukogu kuue füüsilise isiku lisamise Al-Qaida sanktsioonide komitee nende isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Lisaks otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 4. augustil 2014 muuta loetelus kahte kirjet.

(3)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada.

(4)

Käesoleva määrusega kehtestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. august 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkirja „Füüsilised isikud” alla lisatakse järgmised kanded:

a)

„Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani (teiste nimedega a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni, b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni, c) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani, d) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani, e) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani, f) Abu al-Wafa', g) Abu Anas, h) Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani, i) Abu Wafa al-Saudi, j) Abu al-Wafa, k) Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni, l) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani, m) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan, n) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani, o) Abou Wafa al Saoudi). Sünniaeg: a) 4.12.1971, b) 1977. Sünnikoht: Kharj, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi number: F50859. Isikukood: Saudi Araabia isikukood 1027508157. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 15.8.2014.”

b)

„Hajjaj Bin Fahd al Ajmi (teiste nimedega a). Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi, b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi, c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi, d) Sheikh Hajaj al-Ajami, e) Hajaj al-Ajami, f) Ajaj Ajami). Sünniaeg: 10.8.1987. Sünnikoht: Kuveit. Kodakondsus: Kuveidi. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 15.8.2014.”

c)

„Abou Mohamed al Adnani (teiste nimedega a). Yaser Khalaf Nazzal Alrawi, b) Jaber Taha Falah, c) Abou Khattab, d) Abou Sadeq Alrawi, e) Tah al Binchi, f) Abu Mohammed al-Adnani, g) Taha Sobhi Falaha, h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi, i) Abu Baker al-Khatab, j) Abu Sadek al-Rawi, k) Taha al-Banshi, l) Abu Mohamed al-Adnani, m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami, n) Hajj Ibrahim). Sünniaeg: umbes 1977. Sünnikoht: Binnish, Süüria Araabia Vabariik. Kodakondsus: Iraagi. Muu teave: Iraagi ja Levanti Islamiriigi (ISIL), loetelus nime all Al-Qaida in Iraq, ametlik kõneisik. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 15.8.2014.”

d)

„Said Arif (teiste nimedega a). Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman). Sünniaeg: a) 25.6.1964, b) 5.12.1965. Sünnikoht: Oran, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 15.8.2014.”

e)

„Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh (teiste nimedega a). Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh, b) Sanafi al Nasr). Sünniaeg: 13.7.1985. Sünnikoht: Saqra, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 15.8.2014.”

f)

„Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Sünniaeg: 17.11.1960. Sünnikoht: a) Kuveit, b) Katar. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 15.8.2014.”

2)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (teiste nimedega a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Aadress: London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 24.8.1962. Sünnikoht: Kuveit. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi nr: 456682 (välja antud 6.11.1990, kaotas kehtivuse 13.9.1995). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.” asendatakse järgmisega:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (teiste nimedega a) Khaled Al-Fauwaz, b) Khaled A. Al-Fauwaz, c) Khalid Al-Fawwaz, d) Khalik Al Fawwaz, e) Khaled Al-Fawwaz, f) Khaled Al Fawwaz, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Aadress: Ameerika Ühendriigid. Sünniaeg: 24.8.1962. Sünnikoht: Kuveit. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi nr: 456682 (välja antud 6.11.1990, kaotas kehtivuse 13.9.1995). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.”

3)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (teiste nimedega a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Aadress: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Ühendkuningriik; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 15.4.1958. Sünnikoht: Alexandria, Egiptus. Kodakondsus: Suurbritannia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.” asendatakse järgmisega:

„Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (teiste nimedega a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Mostafa Kamel Mostafa, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Abu Hamza, h) Abu Hamza Al-Misri). Aadress: Ameerika Ühendriigid. Sünniaeg: 15.4.1958. Sünnikoht: Alexandria, Egiptus. Kodakondsus: Suurbritannia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.”


Top