EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CJ0367

Kohtuotsuse kokkuvõte

Kohtuasi C-367/11

Déborah Prete

versus

Office national de l’emploi

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Belgia))

„Isikute vaba liikumine — EÜ artikkel 39 — Ühe liikmesriigi kodanik, kes otsib tööd teises liikmesriigis — Võrdne kohtlemine — Ootetoetus noortele, kes otsivad oma esimest töökohta — Toetuse määramine tingimusel, et on läbitud vähemalt kuus aastat kestvad õpingud vastuvõtvas liikmesriigis”

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (neljas koda), 25. oktoober 2012

 1. Isikute vaba liikumine – Töötajad – Võrdne kohtlemine – Keeld diskrimineerida kodakondsuse alusel – EÜ artikli 39 lõige 2 – Selle sätte kohaldamine isikute suhtes, kes otsivad tööd

  (EÜ artiklid 12 ja 39)

 2. Isikute vaba liikumine – Töötajad – Võrdne kohtlemine – Ootetoetus noortele, kes otsivad oma esimest töökohta – Toetuse määramine tingimusel, et on läbitud vähemalt kuus aastat kestvad õpingud vastuvõtvas liikmesriigis – Vastuvõetamatus – Põhjendatus – Puudumine

  (EÜ artiklid 18 ja 39)

 1.  Vt otsuse tekst.

  (vt punktid 21–28)

 2.  EÜ artikliga 39 on vastuolus selline siseriiklik õigusnorm, mis seab õiguse saada ootetoetust, mis määratakse noortele, kes otsivad oma esimest töökohta, sõltuvusse tingimusest, et asjaomane isik on vähemalt kuus aastat õppinud vastuvõtva liikmesriigi haridusasutuses, kui nimetatud tingimus ei võimalda arvesse võtta teisi olulisi asjaolusid, mis võiksid tõendada reaalse sideme olemasolu toetuse taotleja ja kõnealuse geograafilise tööturu vahel, ning sellest tulenevalt läheb see tingimus kaugemale, kui selle sättega taotletava eesmärgi saavutamiseks vajalik, milleks on tagada sellise seose olemasolu.

  Nimelt seavad sellised õigusnormid nimetatud õiguse sõltuvusse tingimusest, mis on palju lihtsamini täidetav selle liikmesriigi kodanike poolt ning võivad seetõttu kahjustada eelkõige teiste liikmesriikide kodanike huve.

  Sellised õigusnormid on põhjendatud üksnes juhul, kui selle tingimuse kehtestamise kaudu soovib siseriiklik seadusandja tagada reaalse sideme nimetatud toetuste taotleja ja asjaomase geograafilise tööturu vahel.

  See pole nii aga juhul, kus õigusnormid ei võimalda sellise sideme olemasolu hindamisel võtta arvesse asjaolu, et taotleja on kasutanud liidu kodanikele EÜ artikliga 18 tagatud liikumisvabadust selleks, et asuda pärast vastuvõtva liikmesriigi kodanikuga abiellumist sellesse riiki oma abikaasa juurde elama ja on seal teatud aja elanud, ning asjaolu, et ta on olnud teatud aja selle sama liikmesriigi tööhõivetalituses tööotsijana arvele võetud, püüdes seal tegelikult aktiivselt tööd leida. Need erinevad asjaolud võimaldavad nimelt sellise sideme olemasolu kindlaks teha.

  (vt punktid 31, 33, 40, 46–48, 50, 52 ja resolutsioon)

Top

Kohtuasi C-367/11

Déborah Prete

versus

Office national de l’emploi

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Belgia))

„Isikute vaba liikumine — EÜ artikkel 39 — Ühe liikmesriigi kodanik, kes otsib tööd teises liikmesriigis — Võrdne kohtlemine — Ootetoetus noortele, kes otsivad oma esimest töökohta — Toetuse määramine tingimusel, et on läbitud vähemalt kuus aastat kestvad õpingud vastuvõtvas liikmesriigis”

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (neljas koda), 25. oktoober 2012

 1. Isikute vaba liikumine — Töötajad — Võrdne kohtlemine — Keeld diskrimineerida kodakondsuse alusel — EÜ artikli 39 lõige 2 — Selle sätte kohaldamine isikute suhtes, kes otsivad tööd

  (EÜ artiklid 12 ja 39)

 2. Isikute vaba liikumine — Töötajad — Võrdne kohtlemine — Ootetoetus noortele, kes otsivad oma esimest töökohta — Toetuse määramine tingimusel, et on läbitud vähemalt kuus aastat kestvad õpingud vastuvõtvas liikmesriigis — Vastuvõetamatus — Põhjendatus — Puudumine

  (EÜ artiklid 18 ja 39)

 1.  Vt otsuse tekst.

  (vt punktid 21–28)

 2.  EÜ artikliga 39 on vastuolus selline siseriiklik õigusnorm, mis seab õiguse saada ootetoetust, mis määratakse noortele, kes otsivad oma esimest töökohta, sõltuvusse tingimusest, et asjaomane isik on vähemalt kuus aastat õppinud vastuvõtva liikmesriigi haridusasutuses, kui nimetatud tingimus ei võimalda arvesse võtta teisi olulisi asjaolusid, mis võiksid tõendada reaalse sideme olemasolu toetuse taotleja ja kõnealuse geograafilise tööturu vahel, ning sellest tulenevalt läheb see tingimus kaugemale, kui selle sättega taotletava eesmärgi saavutamiseks vajalik, milleks on tagada sellise seose olemasolu.

  Nimelt seavad sellised õigusnormid nimetatud õiguse sõltuvusse tingimusest, mis on palju lihtsamini täidetav selle liikmesriigi kodanike poolt ning võivad seetõttu kahjustada eelkõige teiste liikmesriikide kodanike huve.

  Sellised õigusnormid on põhjendatud üksnes juhul, kui selle tingimuse kehtestamise kaudu soovib siseriiklik seadusandja tagada reaalse sideme nimetatud toetuste taotleja ja asjaomase geograafilise tööturu vahel.

  See pole nii aga juhul, kus õigusnormid ei võimalda sellise sideme olemasolu hindamisel võtta arvesse asjaolu, et taotleja on kasutanud liidu kodanikele EÜ artikliga 18 tagatud liikumisvabadust selleks, et asuda pärast vastuvõtva liikmesriigi kodanikuga abiellumist sellesse riiki oma abikaasa juurde elama ja on seal teatud aja elanud, ning asjaolu, et ta on olnud teatud aja selle sama liikmesriigi tööhõivetalituses tööotsijana arvele võetud, püüdes seal tegelikult aktiivselt tööd leida. Need erinevad asjaolud võimaldavad nimelt sellise sideme olemasolu kindlaks teha.

  (vt punktid 31, 33, 40, 46–48, 50, 52 ja resolutsioon)

Top