EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0141

Reber vs. Siseturu Ühtlustamise Amet

Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 17. juuli 2014. aasta otsus.
Reber Holding GmbH & Co. KG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).
Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Kujutismärk Walzer Traum – Siseriikliku sõnamärgi Walzertraum omaniku vastulause – Mõiste „kaubamärgi tegelik kasutamine” – Varasemate otsuste arvessevõtmata jätmine – Võrdse kohtlemise põhimõte.
Kohtuasi C‑141/13 P.

Keywords
Resolutiivosa

Keywords

Ühenduse kaubamärk – Kolmandate isikute märkused ja vastulause – Vastulause menetlemine – Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine – Tegelik kasutamine – Mõiste – Hindamiskriteeriumid (nõukogu määrus nr 40/94, artikli 43 lõige 2) (vt punktid 29 ja 32)

2. Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine – Kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenuste identifitseerimine – Nizza klassifikatsiooni klassipäistes olevate üldnimetuste kasutamine – Taotleja kohustus täpsustada, milliseid kaupu või teenuseid tema taotlus hõlmab (nõukogu määrus nr 40/94, artikli 43 lõiked 2 ja 3) (vt punktid 40 ja 41)

3. Ühenduse kaubamärk – Ühtlustamisameti otsused – Võrdse kohtlemise põhimõte – Hea halduse põhimõte – Ühtlustamisameti varasemad otsused – Õiguspärasuse põhimõte (vt punkt 45)

4. Apellatsioonkaebus – Väited – Üldkohtus esitatud väidete ja argumentide pelk kordamine – Viidatud õigusnormi rikkumise tuvastamise puudumine – Vastuvõetamatus (ELTL artikli 256 lõige 1; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 112 lõike 1 esimese lõigu punkt c) (vt punkt 54)

Resolutiivosa

Resolutsioon

1. Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2. Mõista kohtukulud välja Reber Holding GmbH & Co. KG‑lt.

Top

Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 17. juuli 2014. aasta otsus – Reber Holding vs. Siseturu Ühtlustamise Amet

(kohtuasi C‑141/13 P) ( 1 )

„Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Kujutismärk Walzer Traum — Siseriikliku sõnamärgi Walzertraum omaniku vastulause — Mõiste „kaubamärgi tegelik kasutamine” — Varasemate otsuste arvessevõtmata jätmine — Võrdse kohtlemise põhimõte”

1. 

Ühenduse kaubamärk — Kolmandate isikute märkused ja vastulause — Vastulause menetlemine — Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine — Tegelik kasutamine — Mõiste — Hindamiskriteeriumid (nõukogu määrus nr 40/94, artikli 43 lõige 2) (vt punktid 29 ja 32)

2. 

Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine — Kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenuste identifitseerimine — Nizza klassifikatsiooni klassipäistes olevate üldnimetuste kasutamine — Taotleja kohustus täpsustada, milliseid kaupu või teenuseid tema taotlus hõlmab (nõukogu määrus nr 40/94, artikli 43 lõiked 2 ja 3) (vt punktid 40 ja 41)

3. 

Ühenduse kaubamärk — Ühtlustamisameti otsused — Võrdse kohtlemise põhimõte — Hea halduse põhimõte — Ühtlustamisameti varasemad otsused — Õiguspärasuse põhimõte (vt punkt 45)

4. 

Apellatsioonkaebus — Väited — Üldkohtus esitatud väidete ja argumentide pelk kordamine — Viidatud õigusnormi rikkumise tuvastamise puudumine — Vastuvõetamatus (ELTL artikli 256 lõige 1; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 112 lõike 1 esimese lõigu punkt c) (vt punkt 54)

Resolutsioon

1. 

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2. 

Mõista kohtukulud välja Reber Holding GmbH & Co. KG‑lt.


( 1 ) ELT C 141, 18.5.2013.

Top