EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TJ0512

Ryanair vs. komisjon

Üldkohtu (üheksas koda) 25. novembri 2014. aasta otsus.
Ryanair Ltd versus Euroopa Komisjon.
Riigiabi – Lennundussektor – Iirimaa lennureisijatasu – Erandid maksust, mida kohaldatakse ümberistuvatele ja transiitreisijatele – Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine – Ametliku uurimismenetluse alustamata jätmine – Tõsised raskused – Huvitatud isikute menetlusõigused.
Kohtuasi T‑512/11.

Üldkohtu (üheksas koda) 25. novembri 2014. aasta otsus – Ryanair vs. komisjon

(kohtuasi T‑512/11)

„Riigiabi — Lennundussektor — Iirimaa lennureisijatasu — Erandid maksust, mida kohaldatakse ümberistuvatele ja transiitreisijatele — Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine — Ametliku uurimismenetluse alustamata jätmine — Tõsised raskused — Huvitatud isikute menetlusõigused”

1. 

Tühistamishagi — Füüsilised või juriidilised isikud — Neid otseselt ja isiklikult puudutavad aktid — Komisjoni otsus, milles tuvastatakse, et tegemist ei ole riigiabiga — Huvitatud isikute hagi ELTL artikli 108 lõike 2 tähenduses — Hagi eseme määratlemine — Hagi, mille eesmärk on kaitsta huvitatud isikute menetluslikke õigusi — Väited, mis puudutavad komisjoni käsutuses oleva teabe ja tõendite hindamist (ELTL artikli 108 lõige 2 ja ELTL artikli 263 neljas lõik; nõukogu määrus nr 659/1999, artikli 6 lõige 1) (vt punktid 28, 29, 31 ja 32)

2. 

Riigiabi — Komisjonipoolne läbivaatamine — Esialgse uurimise etapp ja ametliku uurimismenetluse etapp — Abi kokkusobivus siseturuga — Hindamisraskused — Komisjoni kohustus algatada ametlik uurimismenetlus — Tõsised raskused — Mõiste — Objektiivsus (ELTL artikli 107 lõige 1 ja ELTL artikli 108 lõiked 2 ja 3; nõukogu määrus nr 659/1999, artikkel 4 ja artikli 6 lõige 1) (vt punktid 57–62)

3. 

Riigiabi — Komisjonipoolne läbivaatamine — Esialgse uurimise etapp ja ametliku uurimismenetluse etapp — Abi kokkusobivus siseturuga — Hindamisraskused — Komisjoni kohustus algatada ametlik uurimismenetlus — Tõsised raskused — Mõiste — Objektiivsus — Tõendamiskoormis — Asjaolud, mis võimaldavad tuvastada niisuguste raskuste olemasolu (ELTL artikli 107 lõige 1 ja ELTL artikli 108 lõiked 2 ja 3; nõukogu määrus nr 659/1999, artikli 4 lõige 4) (vt punkt 63)

4. 

Riigiabi — Komisjonipoolne läbivaatamine — Abimeetmed, millest ei ole teavitatud, kuid mille peale kolmandad isikud on esitanud kaebused — Komisjoni kohustus lõpetada esialgse uurimise etapp mõistliku aja jooksul — Ulatus — Rikkumine — Konkreetsete mõjude hindamine (ELTL artikli 108 lõige 3) (vt punktid 68–74)

5. 

Riigiabi — Komisjonipoolne läbivaatamine — Esialgse uurimise etapp ja ametliku uurimismenetluse etapp — Abi kokkusobivus siseturuga — Hindamisraskused — Komisjoni kohustus algatada ametlik uurimismenetlus — Asjaolud, mis võimaldavad tuvastada niisuguseid raskusi — Esialgse uurimise tavapärast kestust ületava tähtaja möödumine, millest üksi ei piisa (ELTL artikli 107 lõige 1 ja ELTL artikli 108 lõiked 2 ja 3; nõukogu määrus nr 659/1999, artikli 4 lõige 4) (vt punkt 75)

6. 

Riigiabi — Mõiste — Teatud ettevõtjatele riigi ametiasutuste poolt maksustamisel sooduskohtlemise võimaldamine — Hõlmamine — Soodustused, mis tulenevad üldkohaldatavast meetmest, mida kohaldatakse vahet tegemata kõigi ettevõtjate suhtes — Välistamine (ELTL artikli 107 lõige 1) (vt punktid 78 ja 79)

7. 

Riigiabi — Mõiste — Maksualane erimeede — Meetme valikuline iseloom — Maksusüsteemi olemusest või ülesehitusest tulenev põhjendus — Välistamine (ELTL artikli 107 lõige 1) (vt punktid 80 ja 81)

8. 

Riigiabi — Komisjonipoolne läbivaatamine — Esialgse uurimise etapp ja ametliku uurimismenetluse etapp — Abi kokkusobivus siseturuga — Hindamisraskused — Komisjoni kohustus algatada ametlik uurimismenetlus — Uurimise ebapiisavus ja puudulikkus — Asjaolud, mis viitavad tõsistele raskustele (ELTL artikli 107 lõige 1 ja ELTL artikli 108 lõiked 2 ja 3; nõukogu määrus nr 659/1999, artikli 4 lõige 4) (vt punktid 88, 89, 94, 98, 102, 103, 105 ja 106)

9. 

Riigiabi — Haldusmenetlus — Komisjoni kohustused — Hoolsuskohustus — Põhjalik hindamine — Kaebuste hoolikas ja erapooletu hindamine — Kaebuse esitaja poolt kaudselt viidatud tõendite hindamine (ELTL artikli 108 lõige 3) (vt punkt 105)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 13. juuli 2011. aasta otsus K(2011) 4932 (lõplik) Iirimaa lennutranspordi sektori riigiabi kohta (riigiabi SA.29064 (2011/C ex 2011/NN)), kuivõrd see tunnistab, et erandid Iirimaal kehtestatud maksust, mida kohaldatakse kaubaveole ja muudele transpordivahenditele ning ümberistuvatele ja transiitreisijatele, ei kujuta endast riigiabi ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses.

Resolutsioon

1. 

Tühistada komisjoni 13. juuli 2011. aasta otsus K(2011) 4932 (lõplik) Iirimaa lennutranspordi sektori riigiabi kohta (riigiabi SA.29064 (2011/C ex 2011/NN)), kuivõrd see tunnistab, et erandid Iirimaal kehtestatud maksust, mida kohaldatakse kaubaveole ja muudele transpordivahenditele ning ümberistuvatele ja transiitreisijatele, ei kujuta endast riigiabi ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses.

2. 

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Ryanair Ltd kohtukulud.

3. 

Jätta Saksamaa Liitvabariigi ja Iirimaa kohtukulud nende endi kanda.

Top