EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0421(01)

Üldkohtu otsus (esimene koda), 15.12.2016.
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) versus Euroopa Komisjon.
Konkurents – Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine – Kreeka pruunsöe tarnimise turg ja elektrienergia hulgimüügiturg – Otsus, millega kehtestatakse konkreetsed meetmed leevendamaks konkurentsivastast mõju, mis tuleneb EÜ artikli 86 lõike 1 koosmõjus EÜ artikliga 82 rikkumisest – EÜ artikli 86 lõige 3 – Põhjendamiskohustus – Proportsionaalsus – Lepinguvabadus.
Kohtuasi T-421/09 RENV.

Üldkohtu (esimene koda) 15. detsembri 2016. aasta otsus.
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) versus Euroopa Komisjon.
Konkurents – Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine – Kreeka pruunsöe tarnimise turg ja elektrienergia hulgimüügiturg – Otsus, millega kehtestatakse konkreetsed meetmed leevendamaks konkurentsivastast mõju, mis tuleneb EÜ artikli 86 lõike 1 koosmõjus EÜ artikliga 82 rikkumisest – EÜ artikli 86 lõige 3 – Põhjendamiskohustus – Proportsionaalsus – Lepinguvabadus.
Kohtuasi T-421/09 RENV.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

Üldkohtu (esimene koda) 15. detsembri 2016. aasta otsus – DEI vs. komisjon

(kohtuasi T–421/09 RENV)

Konkurents – Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine – Kreeka pruunsöe tarnimise turg ja elektrienergia hulgimüügiturg – Otsus, millega kehtestatakse konkreetsed meetmed leevendamaks konkurentsivastast mõju, mis tuleneb EÜ artikli 86 lõike 1 koosmõjus EÜ artikliga 82 rikkumisest – EÜ artikli 86 lõige 3 – Põhjendamiskohustus – Proportsionaalsus – Lepinguvabadus

1. 

Institutsioonide aktid–Põhjendamine–Kohustus–Ulatus–Otsus, millega kohaldatakse konkurentsieeskirju

(EÜ artikkel 253)

(vt punktid 109 ja 110)

2. 

Tühistamishagi–Väited–Põhjenduse puudumine või ebapiisavus–Sisulise õiguspärasuse väitest erinev väide

(EÜ artiklid 230 ja 253)

(vt punkt 111)

3. 

Euroopa Liidu õigus–Põhimõtted–Põhiõigused–Lepinguvabadus–Piirangud–Lubatavus–Tingimused–Konkurentsieeskirjade kohaldamisel seatud piirangud

(ELL artikli 6 lõige 3; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikkel 16; EÜ artikli 86 lõige 3)

(vt punktid 130–144)

4. 

Konkurents–Riigi osalusega äriühingud ja liikmesriikidelt eri– või ainuõigused saanud äriühingud–Komisjoni pädevus järelevalvekohustuse alusel–Otsus, millega kehtestatakse konkreetsed meetmed, et leevendada konkurentsieeskirjade rikkumiste konkurentsivastast mõju–Proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine–Puudumine

(EÜ artikli 86 lõige 3)

(vt punktid 147–162)

Ese

ELTL artiklil 263 põhinev nõue tühistada komisjoni 4. augusti 2009. aasta otsus K(2009) 6244 lõplik, millega kehtestatakse konkreetsed meetmed, et leevendada nende rikkumiste konkurentsivastast mõju, mille komisjon tuvastas 5. märtsi 2008. aasta otsusega, mis käsitleb Kreeka Vabariigi poolt DEI–le pruunsöe kaevandamiseks õiguste andmist või nende säilitamist.

Resolutsioon

1. 

Jätta hagi rahuldamata.

2. 

Jätta Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3. 

Jätta Kreeka Vabariigi kohtukulud tema enese kanda.

Top