Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1177

Meritsi ja siseveeteedel reisijate õigused

Juurdepääs kokkuvõtete põhilehele

Meritsi ja siseveeteedel reisijate õigused

Meritsi ja siseveeteedel reisijatel (sealhulgas puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijad) on kõikjal Euroopa Liidus (EL) reisides samad õigused. Need õigused, sealhulgas õigus saada teavet või taotleda hüvitist reisi tühistamise või hilinemise korral, kehtivad lisaks samasugustele lennu-, rongi- ja bussireisijate õigustele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004

KOKKUVÕTE

Meritsi ja siseveeteedel reisijatel (sealhulgas puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijad) on kõikjal Euroopa Liidus (EL) reisides samad õigused. Need õigused, sealhulgas õigus saada teavet või taotleda hüvitist reisi tühistamise või hilinemise korral, kehtivad lisaks samasugustele lennu-, rongi- ja bussireisijate õigustele.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses sätestatakse kõigi ELis meritsi ja siseveeteedel reisijate (sealhulgas puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijad) õigused.

PÕHIPUNKTID

Neid õigusi kohaldatakse reisijate suhtes, kes reisivad ELi meredel, jõgedel, järvedel või kanalitel suurte parvlaevade või merematkelaevadega.

Nende õiguste hulka kuuluvad:

hüvitamine või ümbersuunamine, kui reis väljumiskohas vähemalt 90 minutit edasi lükatakse või tühistatakse;

asjakohane abi, nt suupisted, eined või karastusjoogid ning vajaduse korral majutus kuni kolmeks ööks, kui reis väljumiskohas vähemalt 90 minutit edasi lükatakse või tühistatakse;

piletihinna 25-50% hüvitamine seoses reisi hilinenud saabumise või tühistamisega;

puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute mittediskrimineeriv kohtlemine ja tasuta abi osutamine nii sadamaterminalides kui ka laevade pardal ning rahaline hüvitis liikumisvahendi kadumise või kahjustumise korral;

kõigi reisijate piisav teavitamine reisitingimuste kohta enne reisi ja reisi ajal ning üldine teave reisijate õiguste kohta terminalides ja laevade pardal;

vedajate ja terminalioperaatorite poolt kaebuste käsitlemise mehhanismi loomine;

sõltumatute siseriiklike ametiasutuste loomine määruse kohaselt tagatud õiguste jõustamiseks, sealhulgas vajaduse korral karistuste rakendamine.

Alates 31. detsembrist 2012 hõlmab määrus (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta ka reisijate õigusi õnnetusest tuleneva kadumise või kahjustuse korral.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

18. detsembrist 2012.

TAUST

Reisijate õigusi käsitlev Euroopa Komisjoni veebisait (meretransport)

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1177/2010

6.1.2011

-

ELT L 334, 17.12.2010, lk 1-16

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral (ELT L 131, 28.5.2009, lk 24-46)

Viimati muudetud: 20.08.2015

Üles