Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1760

Veise- ja vasikaliha märgistamine ja identifitseerimine

Veise- ja vasikaliha märgistamine ja identifitseerimine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1760/2000 – veiste identifitseerimise ja registreerimise ning veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ELi süsteem

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega nõutakse, et igal ELi riigil peab olema veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteem. Kohustuslikku märgistamist hõlmavate eeskirjade eesmärk on tagada haiguste tõrje ning võimaldada veise- ja vasikaliha teekonna jälgimist kogu toiduahelas.

PÕHIPUNKTID

  • Igal loomal, sealhulgas imporditud veistel, peab olema mõlemas kõrvas kõrvamärk, mille abil on võimalik loom identifitseerida ja selgitada välja tema sünnikoht.
  • ELi riigid peavad looma andmebaasi, mis sisaldab andmeid kõigi veiste ja nende liikumise kohta.
  • Igale loomale antakse pass kahe nädala jooksul alates sünnist või importimisest. See peab vedamise ajal alati loomaga kaasas olema ja tuleb looma surma korral tagastada.
  • Iga põllumajandustootja peab pidama ajakohastatud registrit ning teatama asjaomastele asutustele 3–7 päeva jooksul kõigist sündidest, surmadest ja loomade liikumisest. Andmed peavad olema kättesaadavad kuni kolm aastat.
  • ELis müüdava veise- ja vasikaliha märgistusel peab olema viitekood, mille abil on võimalik teha kindlaks liha päritolu ning looma tapakoha andmed.
  • Alates 1. jaanuarist 2002 on märgistusel kirjas ka looma sünniriik ning nuumamis- ja tapakoht.
  • Märgistus võib sisaldada müüdava liha kohta vabatahtlikku lisateavet, kuid selle sõnastuse peab siseriiklik pädev asutus eelnevalt heaks kiitma.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 14. augustist 2000.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1–10)

Määruse (EL) nr 1760/2000 hilisemad muudatused ja parandused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 18. jaanuari 2006. aasta otsus 2006/28/EÜ teatavatele veistele kõrvamärkide kinnitamise maksimumtähtaja pikendamise kohta (ELT L 19, 24.1.2006, lk 32–33)

Komisjoni 27. aprilli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 644/2005 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1760/2000 sätestatud heakskiidetud loomakasvatusettevõtetes kultuuri- ja ajalooga seotud eesmärkidel peetavate veiste identifitseerimise erisüsteemi lubamise kohta (ELT L 107, 28.4.2005, lk 18–19)

Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 911/2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1760/2000 kõrvamärkide, loomapasside ja põllumajandusettevõtete registrite kohta (ELT L 163, 30.4.2004, lk 65–70)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 23. juuni 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1082/2003, millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi raames läbiviidava kontrolli miinimumtaseme kohta (ELT L 156, 25.6.2003, lk 9–12)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 20. augusti 2001. aasta otsus 2001/672/EÜ, millega kehtestatakse erieeskirjad, mida kohaldatakse suveperioodil mägipiirkondades karjatatavate veiste liikumise suhtes (EÜT L 235, 4.9.2001, lk 23–25).

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 30.10.2017

Üles