EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0424

European Commission
Economic and Social Committee
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:


Commission: 12002E251 ; 12002E137-P2 ; 12002E137-P2
Procedure:
Kaasotsustamismenetlus (COD)
Type of file:
Direktiiv
ETTEPANEK DIREKTIIVI KOHTA
EuroVoc thesaurus:
õigusaktide ühtlustamine; palk; maksevõime
Directory code:
05.20.30.00 Töötajate liikumisvabadus ja sotsiaalpoliitika / Sotsiaalpoliitika / Tööhõive ja töötus
Type of file:
Direktiiv
Documents:
PE-CONS/2008/3630
JO L/2008/283/36
CELEX number of the main document:
32008L0094
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session:
2891
Subject:
KONKURENTS
Type of file:
Direktiiv
Documents:
CS/2008/13054
CS/2008/13484/ADD 1
PRES/2008/251
Decision:
Heakskiitmine muudatusettepanekuta
Rapporteur:
Diana WALLIS
Documents:
A6/2007/42
JO C E/2008/146/71
TA/2007/238/P6
CELEX number of the main document:
52008AP0238 ; 52007AP0238
Decision mode:
Häälteenamus
Rapporteur:
Mário SOARES
Documents:
CESE/2007/424
BULLETIN/2007/3/1.8.16
JO C/2007/161/75
CELEX number of the main document:
52007AE0424
Leading person:
José Manuel BARROSO
Leading service:
Õigustalitus
Decision mode:
Kirjalik menetlus
Addressee for formal act:
Euroopa Parlament ; Euroopa Liidu Nõukogu
Addressee for mandatory consultation:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ; Euroopa Regioonide Komitee
Legal basis:
12002E251 ; 12002E137-P2 ; 12002E137-P2
Procedure:
Kaasotsustamismenetlus (COD)
Type of file:
ETTEPANEK DIREKTIIVI KOHTA
Documents:
COM/2006/657/FINAL
CS/2006/15211
C6/2006/381
BULLETIN/2006/11/1.8.4
CELEX number of the main document:
52006PC0657

Activities of the institutions